"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Nyheter från Arktiskt centrum

Nyheter

Vinterstudier av växthusgasutsläpp i Arktis ger helårsperspektiv
Publicerad: 2020-10-28

Projektet ska öka förståelsen av klimatförändringar i Arktis genom hur klimatet påverkar under kalla årstider.

Arcum-afflierade Hanna Blåhed finalist i Mitt Nordliga Projekt
Publicerad: 2020-10-23

Hanna utvald att presentera sitt projekt vid Arktiska universitetets kongress 2021

EU-PolarNets dokumentsamlingar och forskningsprogram
Publicerad: 2020-10-20

Två dokumentsamlingar om intressenter och infrastruktur samt det europeiska polarforskningsprogrammet

Peter Sköld i European Polar Boards verkställande kommitté
Publicerad: 2020-10-20

Vid senaste plenum i European Polar Board valdes Arcums föreståndare Peter Sköld in i verkställande kommittén

Hälsokonsekvenser om gruva etableras
Publicerad: 2020-10-16

Ny rapport där hälsoeffekterna av potentiell gruvetableringen i Kallak kartläggs

Social Innovation i Norr
Publicerad: 2020-10-15

Barns rätt att komma till tals präglade årets Social Innovation i Norr.

Två affilierade med i vetenskaplig referensgrupp
Publicerad: 2020-10-15

Arcum-affilierade Sven Bergström och Sven-Arne Silfverdal sitter i referensgruppen för covid-19-vaccin

Skyddsbehov av hotade rovfåglars flyttstråk
Publicerad: 2020-10-12

Kartläggningen av rovfåglars flyttstråk i Fennoskandia är nu klar

Fördjupad kunskap om renskötsel med hjälp av GPS
Publicerad: 2020-10-12

I en ny avhandling diskuteras hur traditionell kunskap och teknikbaserad kunskap fungerar tillsammans.

Europeiska Arktis-forskare kör sin kick-off på zoom
Publicerad: 2020-10-09

Professor Johan Olofsson har en annorlunda zoom-baserad start av EU-projektet men han tycker det funkar bra.

Arktiskt kunskaps- och forskningsplattform presenteras i NyTeknik
Publicerad: 2020-10-09

Teknik-tidningen presenterar samarbetet som har som mål att förstå utmaningarna i det arktiska klimatet

Forskning kan ge mindre isbildning i arktiskt klimat
Publicerad: 2020-10-09

Forskare ska bidra till mer kunskap om isbildning i arktiska regioner.

Regeringens strategi för den arktiska regionen
Publicerad: 2020-10-06

Den 29 september överlämnade regeringen sin strategi för den arktiska regionen 2020

Ny rapport om turism i arktiska städer
Publicerad: 2020-10-05

En ny rapport som belyser stadsturismens läge i Arktis

Drygt 58 miljoner till två forskningsprojekt vid Umeå universitet
Publicerad: 2020-09-30

Forskning om klimatförändringar i Arktis och verktyg för att styra bakteriers tillväxt får 58,5 miljoner.

Senast uppdaterad: 2023-12-20