Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Forskarskolor

En forskarskola karakteriseras av en sammanhållen utbildning på forskarnivå. Vid Umeå universitet finns flera forskarskolor inom en rad olika ämnesområden.

Inom Umeå universitet finns flera nationella forskarskolor där universitetet är värdlärosäte och driver verksamheten i samarbete med andra lärosäten. Doktorander och handledare samarbetar även i forskarskolor som både är lokala vid universitetet eller där andra lärosäten är värd.

Arktisk forskarskola med inriktning mot hållbar utveckling

Forskarskolan skapar en arktisk kontext för doktorander och handledare inom många olika forskningsämnen.

Finna vägar i en tid av stora framtidsutmaningar (FinnFram)

Forskarskola om karriärlärande och -vägledning, övergångar mellan skola, fortsatt utbildning och arbete.

Forskarskolan i befolkningsdynamik och offentlig politik

Centrala kunskapsområden inom forskarskolan rör socioekonomiska, kulturella och medicinska processer.

Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området

För att skapa en kreativ och sammanhållen forskarutbildningsmiljö i utbildningsvetenskap.

Forskarskola inom WASP-HS

WASP-HS forskarskola tar upp utmaningar och konsekvenser av AI och autonoma system i samhället.

Forskarskolan QRM

Forskarskolan QRM erbjuder ett stort utbud av tillämpade kurser i kvantitativ forskningsmetodik.

Företagsforskarskolan

Vi skapar förutsättningar för samarbete mellan forskare, näringsliv och offentlig sektor.

Genusforskarskolan

Syftet är att främja genusforskningen som en inriktning inom olika discipliner

GRADE

Syftet är att utveckla digitala teknologier som kan användas i skolans utbildning.

Humanistiska fakultetens forskarskola

Samlar doktorander inom humanistisk fakultet oavsett ämne.

LIKED

Syftet är att förstå i samhället pågående digitaliseringsprocesser och de kompetenser som medborgare behöver.

Nationella forskarskolan i allmänmedicin

Forskarskolans hemsida som riktar sig till alla yrkeskategorier som har forskningsprojekt inom primärvården.

Nationella forskarskolan med fokus på infektion och antibiotika (NDPIA)

NDPIA är för doktorander och postdoktorer i Sverige som är aktiva inom infektionsbiologi och/eller antibiotika

Nordiska forskarskolan i biblioteks- och informationsvetenskap

Målet är att stärka kvaliteten inom biblioteks- och informationsvetenskap för att möta kraven från samhället.

SWEAH

Ett syfte är att stimulera ett tvärvetenskapligt samarbete inom forskningen kring åldrande och hälsa.

UPGRADE

För att stärka digital kompetens i lärarutbildningarna och öka andelen lärarutbildare med forskarutbildning.

Senaste nyheter

Detekterar bakteriesporer snabbare och effektivare

Rasmus Öberg, doktorand i Företagsforskarskolan, studerar ljusbaserade tekniker i samverkan med FOI.

Företagsforskarskolan deltar på samverkanskonferens

På två sessioner under dagen lär besökarna sig mer om samverkansaspekten i Företagsforskarskolan.

Student prisas för examensarbete

Amanda Vikström får Svenska föreningen för förbränningsforsknings pris för framstående examensarbete.