Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 5 maj 2021)

printicon

Forskningsprojekt

Våra forskningsprojekt

Biodiversitet-ekosystem funktionssamband i evolverade rumsligt strukturerade samhällen
Forskningsområde: Ekologi, Matematik
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Utveckling av multicellulära livscykler
Forskningsområde: Matematik
Tid 1 september 2019 till 1 september 2024
Typ av projekt Doktorandprojekt
Viskositetslösningar till system av partiella differentialekvationer relaterade till optimalbytesproblem
Forskningsområde: Matematik
Tid 1 januari 2019 till 1 januari 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt