Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Projekt

Här listas profilens projekt

Projekt

Perspektiv på utbildningspolitik och policy (PEPP)
Forskning om hur politik och policy formuleras och omsätts i pedagogisk yrkesverksamhet
Typ av projekt Profilområde
Förskola på import och export – hur pedagogisk utveckling sprids och görs över nationsgränser
I det här projektet analyseras hur pedagogiska idéer och praktiker sprids över nationsgränser genom kommersiella utbildningsaktörer. Med fokus på...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2023
Förskolan som marknad
I det här projektet kartläggs och analyseras hur den svenska förskolemarknaden organiseras i olika kommuner. Vi intresserar oss för hur marknadens...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 april 2021 till 31 december 2024
Specialpedagogiska forskningsrådet
2016 bildades ett specialpedagogiskt forskningsråd. Rådets främsta uppgift är att fungera som en länk mellan institutionsverksamheten och den...
Typ av projekt Forskargrupp
Beteendevetenskapliga mätningar
Beteendevetenskapliga mätningar är en forskningsprofil som genomför storskaliga, i huvudsak kvantitativa studier av hur studenter eller testpersone...
Typ av projekt Forskargrupp
Svenska friskoleföretag på den globala skolmarknaden
I det här projektet kartläggs och analyseras svenska friskoleföretag och deras internationella aktiviteter på den globala skolmarknaden. Vi...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 maj 2019 till 31 december 2022
Barn och läroplan. Existentiella frågor och skolans svar
Projektet förväntas bidra med ny kunskap om utbildningens möjligheter att svara an mot barns livsfrågor och på så sätt ge upphov till nya frågor...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2022
Att internationalisera högre utbildning: Utmaningar och möjligheter för Universitet och akademiker i Sverige
Syftet med detta projekt är att undersöka hur internationaliseringspolitiken förstås, tolkas och omsätts av svenska universitet och högskolor.
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2021
Lära för karriärvalet
Ungas gymnasieval behöver vara långsiktiga och välgrundade eftersom vägarna till vuxenlivet blivit allt längre, mer diversifierade och mer...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 april 2016 till 1 april 2019
Vad kan vi lära av storskaliga internationella komparativa kunskapsmätningar för att utveckla den svenska skolan?
Projektet handlar övergripande om att undersöka vilken information storskaliga internationella kunskapsmätningar som TIMSS och PISA kan ge och om...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2016 till 31 december 2020
Nu blev jag kränkt! Socialisationseffekter av skolans arbete mot kränkande behandling
Det finns tecken på att nya och mer juridiska former för arbete mot kränkande behandling har viktiga och problematiska konsekvenser för hur barn...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2016 till 31 december 2019
Kritiskt tänkande i yrkesämnesundervisning? Medborgarskapande i yrkesprogrammens styrdokument och klassrumspraktik
Projektets mål är att förstå hur unga människor fostras till medborgare och uppmuntras till kritisk tänkande på gymnasieskolans yrkesprogram.
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2016 till 30 december 2020
Skolgården som pedagogiskt och socialt rum
Projektet undersöker hur lärare och elever i olika skolkontexter tänker om och agerar på skolgården utifrån två perspektiv – skolgården som ett...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2016 till 30 november 2018
Utvärderingen av Läslyftets huvudomgång
Centrum för utvärderingsforskning har Skolverkets uppdrag att utvärdera effekter av Läslyftet, en satsning på att utveckla kollegialt lärande för a...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 20 oktober 2015 till 31 augusti 2019
Att mäta svenska elevers prestationer i internationella kunskapsprov
Omfattande kunskapsmätningar genomförs regelbundet för att beskriva, jämföra och förstå elevers prestationer inom och mellan länder. I det här...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2009 till 12 december 2012