Hoppa direkt till innehållet
printicon

Utbildningspolicy och ungas övergångar UPU


Profilen omfattar forskning om utbildningspolicy och utbildningspolitik samt forskning om ungas karriärer inom ungdomsskolan i individuellt, institutionellt och politiskt perspektiv.Tyngdpunkten i forskningen ligger på svenska förhållanden, men relateras genomgående till nordiska, europeiska och globala sammanhang.

UPU engagerar ett 20-tal seniora och juniora forskare, flertalet från Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap (TUV). Forskarna kommer från flera discipliner, pedagogiskt arbete, pedagogik, socialt arbete, kulturgeografi, statsvetenskap och ekonomisk historia.

UPU:s forskning är av hög relevans för lärar- och skolledarutbildningar. För landets studie- och yrkesvägledarutbildning utgör UPU med sin forskning om ungas övergångar och karriärval den idag främsta forskningsmiljön i Sverige.

Profilen leds av Lisbeth Lundahl vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.


Under rubriken forskningsprojekt finner du mer information om forskning där deltagare från Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap ingår.

För mer information om enskilda forskare se respektive individs hemsida 

Många av forskarna ingår i  nätverket Karriärutveckling och vägledning.

Om du har frågor kontakta gärna:

Lisbeth Lundahl
Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
Umeå universitet
E-post: lisbeth.lundahl@umu.se

Projektansvarig

Lisbeth Lundahl
Professor, senior
E-post
E-post
Telefon
090-786 69 20

Pågående projekt inom UKV

Att komma vidare. Unga utan fullständig grundskola och stödet för att finna framtidsvägar i olika lokala kontext
Forskningsämne: Utbildningsvetenskap
Tid 1 februari 2018 till 1 februari 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Lära för karriärvalet
Forskningsämne: Utbildningsvetenskap
Tid 1 april 2016 till 1 april 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt

Publiceringar från UKV

2019
European Educational Research Journal (online), Sage Publications 2019, Vol. 18, (3) : 278-297
Helms Jørgensen, Christian; Järvinen, Tero; Lundahl, Lisbeth
2019
Journal of Curriculum Studies, Routledge 2019, Vol. 51, (2) : 262-278
Sporre, Karin
2019
Nordiske organisasjonsstudier, Bergen: Fagbokforlaget 2019, Vol. 21, (1) : 34-57
Rönnberg, Linda
2019
Comparative Education, Routledge 2019, Vol. 55, (3) : 308-325
Helgøy, Ingrid; Homme, Anne; Lundahl, Lisbeth; et al.
2018
Journal of Behavioral Addictions, Vol. 7, (1) : 1-9
Van Rooij, Antonius J.; Ferguson, Christopher J.; Carras, Michelle Colder; et al.
2018
Zeitschrift für Pädagogik und Theologie, Walter de Gruyter 2018, Vol. 70, (4) : 397-408
Osbeck, Christina; Franck, Olof; LIlja, Annika; et al.
2018
Educational Psychology, Abingdon: Routledge 2018, Vol. 38, (5) : 572-595
Korhonen, Johan; Nyroos, Mikaela; Jonsson, Bert; et al.
2018
Seminar.net: Media, technology and lifelong learning, Vol. 14, (2) : 217-228
Fransson, Göran; Lindberg, J Ola; Olofsson, Anders D.
2018
IxD&A: Interaction Design and Architecture(s), (36) : 11-30
Bengs, Anette; Hägglund, Susanne; Wiklund-Engblom, Annika
2018
British Journal of Social Work, Oxford: Oxford University Press 2018, Vol. 48, (2) : 371-389
Hanberger, Anders; Nygren, Lennart; Andersson, Katarina
2017
Global Journal of Health Science, Canadian Center of Science and Education 2017, Vol. 9, (4) : 8-19
Nilsson, Stefan; Rosvall, Per-Åke; Jonsson, Annikki
2017
BMC Women's Health, Vol. 17, (1)
Pakbaz, Mojgan; Rolfsman, Ewa; Löfgren, Mats
2017
Utbildning och Demokrati, Örebro: 2017, Vol. 26, (1) : 43-66
Lundström, Ulf
2017
Stockholm: Skolverket 2017
Hjelmér, Carina
2017
Education Inquiry, Taylor & Francis 2017, Vol. 8, (2) : 151-172
Borg, Farhana; Winberg, Mikael; Vinterek, Monika
2017
The Psychology of Education Review, Leicester, UK: 2017, Vol. 41, (1) : 50-54
Wikström, Christina
2016
Journal of Curriculum Studies, Vol. 48, (5) : 692-710
Nylund, Mattias; Rosvall, Per-Åke
2016
Education Inquiry, Co-Action Publishing 2016, Vol. 7, (3) : 283-304
Hult, Agneta; Lundström, Ulf; Edström, Charlotta