Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 21 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Utbildningspolicy och ungas övergångar UPU


Profilen omfattar forskning om utbildningspolicy och utbildningspolitik samt forskning om ungas karriärer inom ungdomsskolan i individuellt, institutionellt och politiskt perspektiv.Tyngdpunkten i forskningen ligger på svenska förhållanden, men relateras genomgående till nordiska, europeiska och globala sammanhang.

UPU engagerar ett 20-tal seniora och juniora forskare, flertalet från Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap (TUV). Forskarna kommer från flera discipliner, pedagogiskt arbete, pedagogik, socialt arbete, kulturgeografi, statsvetenskap och ekonomisk historia.

UPU:s forskning är av hög relevans för lärar- och skolledarutbildningar. För landets studie- och yrkesvägledarutbildning utgör UPU med sin forskning om ungas övergångar och karriärval den idag främsta forskningsmiljön i Sverige.

Profilen leds av Lisbeth Lundahl vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.


Under rubriken forskningsprojekt finner du mer information om forskning där deltagare från Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap ingår.

För mer information om enskilda forskare se respektive individs hemsida 

Många av forskarna ingår i  nätverket Karriärutveckling och vägledning.

Om du har frågor kontakta gärna:

Lisbeth Lundahl
Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
Umeå universitet
E-post: lisbeth.lundahl@umu.se

Forskningsledare

Lisbeth Lundahl
Professor, senior
E-post
E-post
Telefon
090-786 69 20

Pågående projekt inom UPU

Svenska friskoleföretag på den globala skolmarknaden
Forskningsämne: Utbildningsvetenskap
Tid 1 maj 2019 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Att komma vidare. Unga utan fullständig grundskola och stödet för att finna framtidsvägar i olika lokala kontext
Forskningsämne: Utbildningsvetenskap
Tid 1 februari 2018 till 1 februari 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Integration av nyanlända i glesbygd genom Komvux, SFI och högskoleutbildning via kommuners lokala Lärcentra
Forskningsämne: Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Att internationalisera högre utbildning: Utmaningar och möjligheter för Universitet och akademiker i Sverige
Forskningsämne: Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Lära för karriärvalet
Forskningsämne: Utbildningsvetenskap
Tid 1 april 2016 till 1 april 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Nu blev jag kränkt! Socialisationseffekter av skolans arbete mot kränkande behandling
Forskningsämne: Pedagogik
Tid 1 januari 2016 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Internationalisering av högre utbildning och mobilitet
Forskningsämne: Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2015 till 31 december 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt

Publiceringar från UPU

2020
Norma, Routledge 2020, Vol. 15, (2) : 111-127
Rosvall, Per-Åke; Blomqvist, Johannes; Nylén, Ebba
2020
Frontiers in Psychology, Frontiers Media S.A. 2020, Vol. 11
Hulaj, Rame; Nyström, Markus; Sörman, Daniel E.; et al.
2020
Education 3-13, Routledge 2020, Vol. 48, (4) : 483-493
Rantala, Anna; Heikkilä, Mia
2020
International Journal of Home Economics, Bonn: International Federation for Home Economics 2020, Vol. 13, (1) : 15-29
Lindblom, Cecilia; Erixon Arreman, Inger; Olsson, Cecilia; et al.
2019
Conflict Resolution Quarterly, John Wiley & Sons 2019, Vol. 37, (2) : 123-145
Hakvoort, Ilse; Lindahl, Jonas; Lundström, Agneta
2019
European Educational Research Journal (online), Sage Publications 2019, Vol. 18, (3) : 278-297
Helms Jørgensen, Christian; Järvinen, Tero; Lundahl, Lisbeth
2019
Journal of Curriculum Studies, Routledge 2019, Vol. 51, (2) : 262-278
Sporre, Karin
2019
Nordiske organisasjonsstudier, Bergen: Fagbokforlaget 2019, Vol. 21, (1) : 34-57
Rönnberg, Linda
2018
Journal of Behavioral Addictions, Vol. 7, (1) : 1-9
Van Rooij, Antonius J.; Ferguson, Christopher J.; Carras, Michelle Colder; et al.
2018
Zeitschrift für Pädagogik und Theologie, Walter de Gruyter 2018, Vol. 70, (4) : 397-408
Osbeck, Christina; Franck, Olof; LIlja, Annika; et al.
2018
Educational Psychology, Abingdon: Routledge 2018, Vol. 38, (5) : 572-595
Korhonen, Johan; Nyroos, Mikaela; Jonsson, Bert; et al.
2018
Seminar.net: Media, technology and lifelong learning, Vol. 14, (2) : 217-228
Fransson, Göran; Lindberg, J Ola; Olofsson, Anders D.
2018
IxD&A: Interaction Design and Architecture(s), (36) : 11-30
Bengs, Anette; Hägglund, Susanne; Wiklund-Engblom, Annika
2018
British Journal of Social Work, Oxford: Oxford University Press 2018, Vol. 48, (2) : 371-389
Hanberger, Anders; Nygren, Lennart; Andersson, Katarina
2017
Global Journal of Health Science, Canadian Center of Science and Education 2017, Vol. 9, (4) : 8-19
Nilsson, Stefan; Rosvall, Per-Åke; Jonsson, Annikki
2017
BMC Women's Health, Vol. 17, (1)
Pakbaz, Mojgan; Rolfsman, Ewa; Löfgren, Mats
2017
Utbildning och Demokrati, Örebro: 2017, Vol. 26, (1) : 43-66
Lundström, Ulf
Lisbeth Lundahl utses till hedersdoktor
Lisbeth Lundahl utses till hedersdoktor

Lisbeth Lundahl, TUV, utses till hedersdoktor vid Åbo universitet fredagen den 29 maj