Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Utbildningspolicy och ungas övergångar UPU

Forskargrupp Profilen omfattar forskning om utbildningspolicy och utbildningspolitik samt forskning om ungas karriärer inom ungdomsskolan i individuellt, institutionellt och politiskt perspektiv.Tyngdpunkten i forskningen ligger på svenska förhållanden, men relateras genomgående till nordiska, europeiska och globala sammanhang.

UPU engagerar ett 20-tal seniora och juniora forskare, flertalet från Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap (TUV). Forskarna kommer från flera discipliner, pedagogiskt arbete, pedagogik, socialt arbete, kulturgeografi, statsvetenskap och ekonomisk historia.

UPU:s forskning är av hög relevans för lärar- och skolledarutbildningar. För landets studie- och yrkesvägledarutbildning utgör UPU med sin forskning om ungas övergångar och karriärval den idag främsta forskningsmiljön i Sverige.

Profilen leds av Lisbeth Lundahl vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.


Under rubriken forskningsprojekt finner du mer information om forskning där deltagare från Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap ingår.

För mer information om enskilda forskare se respektive individs hemsida 

Många av forskarna ingår i  nätverket Karriärutveckling och vägledning.Forskningsledare

Översikt

Lisbeth Lundahl utses till hedersdoktor

Lisbeth Lundahl, TUV, utses till hedersdoktor vid Åbo universitet fredagen den 29 maj