Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 juli 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Forskarskolor

En forskarskola karakteriseras av en sammanhållen utbildning på forskarnivå. Vid Umeå universitet finns flera forskarskolor inom en rad olika ämnesområden.

Inom Umeå universitet finns flera nationella forskarskolor där universitetet är värdlärosäte och driver verksamheten i samarbete med andra lärosäten. Doktorander och handledare samarbetar även i forskarskolor som både är lokala vid universitetet eller där andra lärosäten är värd.

Våra forskarskolor

Forskarskolan i befolkningsdynamik och offentlig politik
Forskarskolan i befolkningsdynamik och offentlig politik

Centrala kunskapsområden inom forskarskolan rör socioekonomiska, kulturella och medicinska processer.

Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området
Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området

För att skapa en kreativ och sammanhållen forskarutbildningsmiljö i utbildningsvetenskap.

Företagsforskarskolan
Företagsforskarskolan

Vi skapar förutsättningar för samarbete mellan forskare, näringsliv och offentlig sektor.

Genusforskarskolan
Genusforskarskolan

Syftet är att främja genusforskningen som en inriktning inom olika discipliner

GRADE
GRADE

Syftet är att utveckla digitala teknologier som kan användas i skolans utbildning.

Humanistiska fakultetens forskarskola
Humanistiska fakultetens forskarskola

Samlar doktorander inom humanistisk fakultet oavsett ämne.

Nationella forskarskolan i allmänmedicin
Nationella forskarskolan i allmänmedicin

Forskarskolan riktar sig till alla yrkeskategorier som har forskningsprojekt inom primärvården.

Nationella forskarskolan med fokus på infektion och antibiotika
Nationella forskarskolan med fokus på infektion och antibiotika

Forskarskolan för samman svenska forskningsmiljöer inom infektionsbiologi och infektionssjukdomar

Nordiska forskarskolan i biblioteks- och informationsvetenskap
Nordiska forskarskolan i biblioteks- och informationsvetenskap

Målet är att stärka kvaliteten inom biblioteks- och informationsvetenskap för att möta kraven från samhället.

UPGRADE
UPGRADE

För att stärka digital kompetens i lärarutbildningarna och öka andelen lärarutbildare med forskarutbildning.

Senaste nyheter

Går in i uppdraget med stort engagemang
Går in i uppdraget med stort engagemang

Fler bra projekt och att bidra till en god miljö för doktoranderna ser Charlotta som viktiga arbetsuppgifter.

Det bästa med forskarskolan är blandningen av discipliner
Det bästa med forskarskolan är blandningen av discipliner

Johan forskar i dag på Chalmers om att förhindra och mildra skador i kollisioner mellan fordon.

Hon fortsätter sin karriär inom avfallshantering
Hon fortsätter sin karriär inom avfallshantering

Efter examen fortsätter Mar Edo att arbeta med avfallshantering men närmare branschen.