Hoppa direkt till innehållet
printicon

Forskarskolor

En forskarskola karakteriseras av en sammanhållen utbildning på forskarnivå. Vid Umeå universitet finns flera forskarskolor inom en rad olika ämnesområden.

Inom Umeå universitet finns flera nationella forskarskolor där universitetet är värdlärosäte och driver verksamheten i samarbete med andra lärosäten. Doktorander och handledare samarbetar även i forskarskolor som både är lokala vid universitetet eller där andra lärosäten är värd.

Våra forskarskolor

Företagsforskarskolan
Företagsforskarskolan

Företagsforskarskolan skapar förutsättningar för samarbete mellan forskare, näringsliv och offentlig sektor.

Nationell klinisk forskarskola i odontologi
Nationell klinisk forskarskola i odontologi

Ett nära samarbete med folktandvården och den privata tandvården.

Nordiska forskarskolan i biblioteks- och informationsvetenskap
Nordiska forskarskolan i biblioteks- och informationsvetenskap

Målet är att stärka kvaliteten inom biblioteks- och informationsvetenskap för att möta kraven från samhället.

Nationella forskarskolan med fokus på infektion och antibiotika
Nationella forskarskolan med fokus på infektion och antibiotika

Forskarskolan för samman svenska forskningsmiljöer inom infektionsbiologi och infektionssjukdomar

Forskarskolan i befolkningsdynamik och offentlig politik
Forskarskolan i befolkningsdynamik och offentlig politik

Centrala kunskapsområden inom forskarskolan rör socioekonomiska, kulturella och medicinska processer.

Nationella forskarskolan i allmänmedicin
Nationella forskarskolan i allmänmedicin

Forskarskolan riktar sig till alla yrkeskategorier som har forskningsprojekt inom primärvården.

Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området
Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området

För att skapa en kreativ och sammanhållen forskarutbildningsmiljö i utbildningsvetenskap.

Humanistiska fakultetens forskarskola
Humanistiska fakultetens forskarskola

Samlar doktorander inom humanistisk fakultet oavsett ämne.

Genusforskarskolan
Genusforskarskolan

Syftet är att främja genusforskningen som en inriktning inom olika discipliner