Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 11 maj 2021)

printicon

Forskarskolor

En forskarskola karakteriseras av en sammanhållen utbildning på forskarnivå. Vid Umeå universitet finns flera forskarskolor inom en rad olika ämnesområden.

Inom Umeå universitet finns flera nationella forskarskolor där universitetet är värdlärosäte och driver verksamheten i samarbete med andra lärosäten. Doktorander och handledare samarbetar även i forskarskolor som både är lokala vid universitetet eller där andra lärosäten är värd.

Forskarskola inom WASP-HS
Forskarskola inom WASP-HS

WASP-HS forskarskola tar upp utmaningar och konsekvenser av AI och autonoma system i samhället.

Forskarskolan i befolkningsdynamik och offentlig politik
Forskarskolan i befolkningsdynamik och offentlig politik

Centrala kunskapsområden inom forskarskolan rör socioekonomiska, kulturella och medicinska processer.

Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området
Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området

För att skapa en kreativ och sammanhållen forskarutbildningsmiljö i utbildningsvetenskap.

Företagsforskarskolan
Företagsforskarskolan

Vi skapar förutsättningar för samarbete mellan forskare, näringsliv och offentlig sektor.

Genusforskarskolan
Genusforskarskolan

Syftet är att främja genusforskningen som en inriktning inom olika discipliner

GRADE
GRADE

Syftet är att utveckla digitala teknologier som kan användas i skolans utbildning.

Humanistiska fakultetens forskarskola
Humanistiska fakultetens forskarskola

Samlar doktorander inom humanistisk fakultet oavsett ämne.

Nationella forskarskolan i allmänmedicin
Nationella forskarskolan i allmänmedicin

Forskarskolan riktar sig till alla yrkeskategorier som har forskningsprojekt inom primärvården.

Nationella forskarskolan med fokus på infektion och antibiotika
Nationella forskarskolan med fokus på infektion och antibiotika

Forskarskolan för samman svenska forskningsmiljöer inom infektionsbiologi och infektionssjukdomar

Nordiska forskarskolan i biblioteks- och informationsvetenskap
Nordiska forskarskolan i biblioteks- och informationsvetenskap

Målet är att stärka kvaliteten inom biblioteks- och informationsvetenskap för att möta kraven från samhället.

SWEAH
SWEAH

Ett syfte är att stimulera ett tvärvetenskapligt samarbete inom forskningen kring åldrande och hälsa.

UPGRADE
UPGRADE

För att stärka digital kompetens i lärarutbildningarna och öka andelen lärarutbildare med forskarutbildning.

Senaste nyheter

Mittseminarium för Sarandra om fallprevention för äldre
Mittseminarium för Sarandra om fallprevention för äldre

Mittseminarium betyder att man anser att man har kommit halvvägs i forskningen utifrån sin forskningsplan.

Flisstudier får fint forskningspris
Flisstudier får fint forskningspris

Jessica Gard Timmerfors, alumn från Företagsforskarskolan, får utmärkelsen Young Researcher´s Award.

Unikt projekt om småbarnsmat får stort medialt intresse
Unikt projekt om småbarnsmat får stort medialt intresse

Det vi äter som små barn har stor betydelse för hälsan på lång sikt. Men hur får vi barnen att gilla grönt?