Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 17 september 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Forskarskolor

En forskarskola karakteriseras av en sammanhållen utbildning på forskarnivå. Vid Umeå universitet finns flera forskarskolor inom en rad olika ämnesområden.

Inom Umeå universitet finns flera nationella forskarskolor där universitetet är värdlärosäte och driver verksamheten i samarbete med andra lärosäten. Doktorander och handledare samarbetar även i forskarskolor som både är lokala vid universitetet eller där andra lärosäten är värd.

Forskarskolan i befolkningsdynamik och offentlig politik
Forskarskolan i befolkningsdynamik och offentlig politik

Centrala kunskapsområden inom forskarskolan rör socioekonomiska, kulturella och medicinska processer.

Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området
Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området

För att skapa en kreativ och sammanhållen forskarutbildningsmiljö i utbildningsvetenskap.

Företagsforskarskolan
Företagsforskarskolan

Vi skapar förutsättningar för samarbete mellan forskare, näringsliv och offentlig sektor.

Genusforskarskolan
Genusforskarskolan

Syftet är att främja genusforskningen som en inriktning inom olika discipliner

GRADE
GRADE

Syftet är att utveckla digitala teknologier som kan användas i skolans utbildning.

Humanistiska fakultetens forskarskola
Humanistiska fakultetens forskarskola

Samlar doktorander inom humanistisk fakultet oavsett ämne.

Nationella forskarskolan i allmänmedicin
Nationella forskarskolan i allmänmedicin

Forskarskolan riktar sig till alla yrkeskategorier som har forskningsprojekt inom primärvården.

Nationella forskarskolan med fokus på infektion och antibiotika
Nationella forskarskolan med fokus på infektion och antibiotika

Forskarskolan för samman svenska forskningsmiljöer inom infektionsbiologi och infektionssjukdomar

Nordiska forskarskolan i biblioteks- och informationsvetenskap
Nordiska forskarskolan i biblioteks- och informationsvetenskap

Målet är att stärka kvaliteten inom biblioteks- och informationsvetenskap för att möta kraven från samhället.

SWEAH
SWEAH

Ett syfte är att stimulera ett tvärvetenskapligt samarbete inom forskningen kring åldrande och hälsa.

UPGRADE
UPGRADE

För att stärka digital kompetens i lärarutbildningarna och öka andelen lärarutbildare med forskarutbildning.

Senaste nyheter

Ny kunskap om mat kan förbättra barnhälsovården
Ny kunskap om mat kan förbättra barnhälsovården

Dietist och gastronom Ulrica Johansson fördjupar sig i optimerad tilläggskost för små barn i sitt projekt.

Ny flisningsmetod leder till effektivare användning av vedråvara
Ny flisningsmetod leder till effektivare användning av vedråvara

De första stegen kan vara viktiga för att öka utbytet från skogsråvaran menar Jessica Gard Timmerfors.

Utbyte av kunskaper under praktiken på Boliden
Utbyte av kunskaper under praktiken på Boliden

På Företagsforskarskolan ingår tre månaders praktik. Johan Lidman tycker att den har varit mycket givande.