Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Personal

Anställda medarbetare

Anders Lind
Telefon
090-786 74 53

Jag är tonsättare, konstnärlig lektor i musik vid Institutionen för estetiska ämnen, Umeå universitet. Läs mer under presentation

Anna Lindwall
Telefon
090-786 64 81
Anna Widén
Telefon
090-786 60 33

Jag är biträdande prefekt och lektor i pedagogiskt arbete med inriktning mot bildämnet.

 

Annika Andersson
Telefon
090-786 71 19
Björn Oplaat Roman
Telefon
090-786 62 24
Camilla Henriksson
Telefon
090-786 60 10
Carlos de Rada Moniz
Telefon
090-786 55 80
Christian Thomsen
Telefon
090-786 54 36
Erik Sigurdson
Telefon
090-786 52 69

Forskning inom slöjd med särskilt fokus på genus, rumslighet och tyst kunskap

Frida Marklund
Telefon
090-786 65 79

Universitetslektor i pedagogiskt arbete; bild, med forskarintresse mot ämnesdidaktik, utbildningssociologi och bildundervisning. Undervisar i lärarutbildningen och fristående kurser i bild.

Göran Wretling
Telefon
090-786 65 81
Hanna Ahrenby
Telefon
090-786 65 54
Henrik Oja
Telefon
090-786 56 21
Ingrid Bergqvist
Telefon
090-786 69 29

Doktorand i pedagogiskt arbete. Mitt projekt rör slöjdundervisning, hållbar utveckling och globala utmaningar.

 

Karin Bohman
Telefon
090-786 88 55
Karin Ågren
Kristoffer Lidberg
Leenah Malmi Pauser
Telefon
090-786 66 18
Lena Liljemark
Telefon
090-786 94 95
Linn Hentschel
Telefon
090-786 61 99
Lorentz Edberg
Telefon
090-786 64 39
Lotta Lundstedt
Telefon
090-786 80 78
Magnus Wink
Telefon
090-786 64 88
Martin Flood
Telefon
090-786 64 40
Mats Danell
Mikael Heinonen
Telefon
090-786 60 43
Nicklas Burman
Telefon
090-786 57 65
Niklas Wahlström
Telefon
090-786 72 15
Nils Johansson
Telefon
090-786 68 51
Nina Mattsson
Telefon
090-786 64 76
Sara Rylander
Telefon
090-786 77 92

Undervisande lärare i kurser inom bild- och slöjdlärarutbildningen vid Institutionen för estetiska ämnen. Ansvarig för publicering av material via institutionens webbsida.

Sara Viklund
Sofie Weibull

Jag arbetar som lektor på konstnärlig grund och är även yrkesverksam bildkonstnär med skulptur som inriktning.

Stina Westerlund
Telefon
090-786 94 77

Samverkanslektor 50% inom försöksverksamheten ULF, arbete med samordning. Universitetslektor 50% huvudsakligen arbete med forskning och handledning.

Stina Wikberg
Telefon
090-786 58 66
Åsa Jeansson
Telefon
090-786 64 94

Universitetslektor i pedagogiskt arbete med forskningsintresse kring ämnesdidaktik, slöjdämnet och digitaliseringen av grundskolan. Undervisar i lärarutbildningen. 

Örjan Larsson
Telefon
090-786 67 16