"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Personal

Anställda medarbetare

Anders Lind
Telefon
090-786 74 53

Jag är tonsättare, konstnärlig lektor i musik vid Institutionen för estetiska ämnen, Umeå universitet. Läs mer under presentation

Andreas Norberg
Ange Turell
Telefon
090-786 89 36

Lärare vid Institutionen för estetiska ämnen, Musik.

Anna Lindwall
Telefon
090-786 64 81

Lektor på konstnärlig grund inom textilt arbete

Anna Widén
Telefon
090-786 60 33

Jag är biträdande prefekt och lektor i pedagogiskt arbete med inriktning mot bildämnet.

 

Anna-Maria Hällgren
Telefon
090-786 64 65

Verksam som lektor i konst- och bildvetenskap, undervisar både på grund- och fortsättningsnivå.

Anneli Taflin
Telefon
090-786 89 31
Annika Andersson
Telefon
090-786 71 19
Camilla Henriksson
Telefon
090-786 60 10
Carl Holmgren
Telefon
090-786 89 26
Carlos de Rada Moniz
Telefon
090-786 55 80
Erik Sigurdson
Telefon
090-786 52 69

Forskning inom slöjd med särskilt fokus på genus, rumslighet och tyst kunskap

Frida Marklund
Telefon
090-786 65 79

Universitetslektor i pedagogiskt arbete; bild, med forskarintresse mot ämnesdidaktik, utbildningssociologi och bildundervisning.

Göran Wretling
Telefon
090-786 65 81
Hanna Ahrenby
Telefon
090-786 65 54

Jag är fil.dr. i pedagogiskt arbete. Mina forskningsområden är ämnesdidaktik, bildundervisning och policyforskning, vilket inkluderar förutsättningarna för bildundervisning och lärarprofessionalitet. 

Henrik Oja
Telefon
090-786 56 21
Ingrid Bergqvist
Telefon
090-786 69 29

Doktorand i pedagogiskt arbete. Mitt projekt rör slöjdundervisning, hållbar utveckling och globala utmaningar.

 

Jonas Nilsson
Telefon
090-786 72 59

Jonas Nilsson är doktorand i pedagogiskt arbete med inriktning mot musik. 

Karin Bohman
Telefon
090-786 88 55

Karin Bohman är doktorand i pedagogiskt arbete med inriktning mot musik. 

Karin Ågren

Jag arbetar som konstnärlig lektor i Textila ämnen och undervisar inom design och textilt skapande/hantverk. I mitt utvecklingsprojekt undersöker jag textila möjligheter till uttryck. 

Leenah Malmi Pauser
Telefon
090-786 66 18

Jag undervisar huvudsakligen i konstvetenskap och vetenskapsteori. 

Lena Liljemark
Telefon
090-786 94 95
Leyli Afsahi
Telefon
090-786 89 07
Linda Dunger
Telefon
090-786 72 34

 

 

Linda Niska
Telefon
090-786 76 85
Linn Hentschel
Telefon
090-786 61 99
Lorentz Edberg
Telefon
090-786 64 39
Lotta Lundstedt
Telefon
090-786 80 78
Magnus Wink
Telefon
090-786 64 88
Malin Larsson

Jag är auktoriserad dramapedagog och har en masterexamen i pedagogik. Vid Estetiska institutionen arbetar jag bland annat med kurser inom kulturskoleklivet och förskollärarprogrammet.

Martin Flood
Telefon
090-786 64 40

Min forskning riktar sig mot policy inom den svenska lärarutbildningen efter högskolereformen 1977. Jag intresserar mig speciellt för slöjdlärarutbildningens betingelser.

Mikael Heinonen
Telefon
090-786 60 43
Nicklas Burman
Telefon
090-786 57 65
Niklas Wahlström
Telefon
090-786 72 15
Nils Johansson
Telefon
090-786 68 51
Nina Mattsson
Telefon
090-786 64 76
Sara Rylander
Telefon
090-786 77 92

Undervisande lärare i kurser inom bild- och slöjdlärarutbildningen vid Institutionen för estetiska ämnen. Ansvarig för publicering av material via institutionens webbsida.

Sofie Weibull

Jag arbetar som lektor på konstnärlig grund och är även yrkesverksam bildkonstnär med skulptur som inriktning.

Stina Westerlund
Telefon
090-786 94 77

Universitetslektor och forskningsansvarig vid Institutionen för Estetiska ämnen. Arbetar huvudsakligen med forskning och frågor som rör forskning. 

Stina Wikberg
Telefon
090-786 58 66

Prefekt vid institutionen för estetiska ämnen och universitetslektor i pedagogiskt arbete med inriktning mot bild. 

Åsa Jeansson
Telefon
090-786 64 94

Universitetslektor i pedagogiskt arbete med forskningsintresse kring ämnesdidaktik, slöjdämnet och digitaliseringen av grundskolan. Undervisar i lärarutbildningen. 

Senast uppdaterad: 2018-12-05