Hoppa direkt till innehållet
printicon

Personal

Anställda medarbetare

Anders Lind, universitetslektor

Jag är tonsättare, konstnärlig lektor i musik vid Institutionen för estetiska ämnen, Umeå universitet. Läs mer under presentation

Carlos de Rada Moniz, universitetsadjunkt, adjungerad
Erik Sigurdson, universitetslektor

Forskning inom slöjd med särskilt fokus på genus, rumslighet och tyst kunskap

Henrik Oja, universitetsadjunkt, adjungerad
Ingrid Bergqvist, doktorand

Doktorand i pedagogiskt arbete. Mitt projekt rör slöjdundervisning, hållbar utveckling och globala utmaningar.

 

Manfred Scheid, universitetslektor, senior
Mats Parkman, universitetsadjunkt, universitetsadjunkt, adjungerad
Nils Johansson, universitetsadjunkt, adjungerad
Sofie Weibull, universitetslektor

Jag arbetar som konstnärlig lektor vid Instutionen för estetiska ämnen vid Umeå universitet. Jag är yrkesverksam bildkonstnär och har en lång konstnärlig utbildning bakom mig. Min huvudsakliga inriktning är skulptur med en bred kunskap av olika tekniker. Jag arbetar även inom andra konstområden och undervisar i konst för både vuxna och barn. Jag är bosatt i Lögdeå i Nordmaling sex mil söder om Umeå och har min ateljé vid Olofsfors bruk. Miljön påverkar oss och konst bidrar till stämningen. Konsten som jag gör uttrycker humor och allvar blandat med abstrakta och jordnära former. Jag gör konstverk som är alltifrån små installationer till stora skulpturer som människor kan vara delaktiga i och där betraktaren får träda in i en sfär av tankeväckande budskap.​