"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Forskningsprojekt

Vid institutionen för idé- och samhällsstudier bedrivs forskningsprojekt inom arkeologi, filosofi, historia, idéhistoria, religionsvetenskap och teologi. Flera forskare vid institutionen är också verksamma inom olika tvärvetenskapliga forskningsfält och projekt.

HerCul

Prioritering av klimathotade kulturhistoriska värden – Synsätt och metoder

Forskningsområde: Arkeologi
Tid 1 januari 2023 till 31 december 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
AICE
Forskningsområde: Filosofi och vetenskapsteori
Tid 1 september 2022 till 31 augusti 2026
Typ av projekt Forskningsprojekt
Blickar från periferin: När global energiomställning möter nordisk glesbygd
Tid 1 september 2022 till 31 augusti 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Israel Ruong: en yrkesbiografi
Forskningsområde: Historia, Utbildningsvetenskap
Tid 29 augusti 2022 till 29 augusti 2026
Typ av projekt Doktorandprojekt
Skandinavismen och skolan under 1800-talet
Forskningsområde: Historia, Utbildningsvetenskap
Tid 29 augusti 2022 till 29 augusti 2026
Typ av projekt Doktorandprojekt
Socialdemokratin och Arbetarekommunerna: Organisatoriska vägval 1889–1932
Forskningsområde: Historia
Tid 28 augusti 2022 till 28 augusti 2026
Typ av projekt Doktorandprojekt
Route to Paris
Tid 1 november 2021 till 31 oktober 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Kausalitet och Korrelationens Känslighet
Forskningsområde: Filosofi och vetenskapsteori
Tid 1 augusti 2021 till 31 juli 2024
Typ av projekt Post-doc projekt
AutogrAIde – AI för automatiserad betygssättning
Tid 1 juni 2021 till 1 juni 2022
Typ av projekt Post-doc projekt
Folkskollärarnas kollektiva ageranden 1846 – 1880
Forskningsområde: Historia, Utbildningsvetenskap
Tid 1 september 2020 till 1 februari 2025
Typ av projekt Doktorandprojekt
Orsak, ansvar och moraliska normer
Forskningsområde: Filosofi och vetenskapsteori
Tid 1 september 2020 till 31 augusti 2022
Typ av projekt Post-doc projekt
Vilken talakt krävs för att ljuga och att vilseleda?
Forskningsområde: Filosofi och vetenskapsteori
Tid 31 augusti 2020 till 2 juni 2024
Typ av projekt Doktorandprojekt
Per Engdahl, den Nysvenska rörelsen och svensk (ny)fascism
Forskningsområde: Historia
Tid 31 augusti 2020 till 31 augusti 2024
Typ av projekt Doktorandprojekt
Skolutrustning och undervisningsideal - Materiella vägval inom svenskt skolväsende 1865-2010
Forskningsområde: Historia, Utbildningsvetenskap
Tid 15 augusti 2020 till 31 december 2024
Typ av projekt Doktorandprojekt
Ensam är stark? – ensamboendets förändring och konsekvenser i Sverige 1900–2017
Forskningsområde: Demografi, Historia
Tid 30 juni 2020 till 30 juni 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Hur förmår vi att tänka på saker?
Forskningsområde: Filosofi och vetenskapsteori
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Pedagogik: En historisk studie av en omstridd disciplin
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
DIRECT-studien

Genetisk riskinformation för att förebygga cancer

Forskningsområde: Cancer, Filosofi och vetenskapsteori
Tid 2 september 2019 till 31 december 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
AI, Democracy and Self-Determination
Tid 1 september 2019 till 1 september 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
SO-undervisning i skolans tidigare år 1919-2011: kunskapsorganisering och progression
Forskningsområde: Historia, Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Teaching Rival Histories: History Teachers’ Epistemological Stances and Epistemic Switching
Forskningsområde: Historia, Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Ansvar och funktionshinder
Forskningsområde: Filosofi och vetenskapsteori
Tid 1 januari 2019 till 30 juni 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Omsorgsberättelser från mellanstadiet
Tid 23 september 2018 till 23 september 2023
Typ av projekt Doktorandprojekt
Döden och den kungliga nåden. Känslor, diskurser och praktiker i Justitierevisionens nådeförfaranden, 1660–1779
Forskningsområde: Historia
Tid 3 september 2018 till 3 september 2022
Typ av projekt Doktorandprojekt
Själens terra incognita: Hilma af Klint och spiritismen i Sverige 1891-1922
Forskningsområde: Idéhistoria
Tid 3 september 2018 till 3 september 2022
Typ av projekt Doktorandprojekt
Bestämning av värdet välfärd i kapabilitetsramverket
Forskningsområde: Filosofi och vetenskapsteori
Tid 3 september 2018 till 2 september 2022
Typ av projekt Doktorandprojekt
HALDI – hälsa och levnadsvillkor i Sápmi, Sverige
Tid 1 augusti 2018 till 30 juni 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Kontroversiella frågor i samhällsorienterande undervisning: En komparativ ämnesdidaktisk studie
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 1 april 2018 till 30 juni 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Framtida människor och hållbarhetsbegreppet
Forskningsområde: Filosofi och vetenskapsteori
Tid 1 september 2017 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Senast uppdaterad: 2020-12-09