Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 7 maj 2021)

printicon

Forskningsprojekt

Vid institutionen för idé- och samhällsstudier bedrivs forskningsprojekt inom arkeologi, filosofi, historia, idéhistoria, religionsvetenskap och teologi. Flera forskare vid institutionen är också verksamma inom olika tvärvetenskapliga forskningsfält och projekt.

Kausalitet och Korrelationens Känslighet
Forskningsområde: Filosofi och vetenskapsteori
Tid 1 augusti 2021 till 31 juli 2024
Typ av projekt Post-doc projekt
Orsak, ansvar och moraliska normer
Forskningsområde: Filosofi och vetenskapsteori
Tid 1 september 2020 till 31 augusti 2022
Typ av projekt Post-doc projekt
Vilken talakt krävs för att ljuga och att vilseleda?
Forskningsområde: Filosofi och vetenskapsteori
Tid 31 augusti 2020 till 2 juni 2024
Typ av projekt Doktorandprojekt
Hur förmår vi att tänka på saker?
Forskningsområde: Filosofi och vetenskapsteori
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Pedagogik: En historisk studie av en omstridd disciplin
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
DIRECT-studien - Genetisk riskinfo för att förebygga cancer
Forskningsområde: Cancer, Filosofi och vetenskapsteori
Tid 2 september 2019 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
AI, Democracy and Self-Determination
Tid 1 september 2019 till 1 september 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Teaching Rival Histories: History Teachers’ Epistemological Stances and Epistemic Switching
Forskningsområde: Historia, Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
SO-undervisning i skolans tidigare år 1919-2011: kunskapsorganisering och progression
Forskningsområde: Historia, Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Ansvar och funktionshinder
Forskningsområde: Filosofi och vetenskapsteori
Tid 1 januari 2019 till 30 juni 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Känslor i 1700-talets vardagsliv: Klass, kön och fromhet i Pehr Stenbergs levernesbeskrivning
Forskningsområde: Etnologi
Tid 1 januari 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Omsorgsberättelser från mellanstadiet
Tid 23 september 2018 till 23 september 2023
Typ av projekt Doktorandprojekt
Döden och den kungliga nåden. Känslor, diskurser och praktiker i Justitierevisionens nådeförfaranden, 1660–1779
Forskningsområde: Historia
Tid 3 september 2018 till 3 september 2022
Typ av projekt Doktorandprojekt
Själens terra incognita: Hilma af Klint och spiritismen i Sverige 1891-1922
Forskningsområde: Idéhistoria
Tid 3 september 2018 till 3 september 2022
Typ av projekt Doktorandprojekt
Bestämning av värdet välfärd i kapabilitetsramverket
Forskningsområde: Filosofi och vetenskapsteori
Tid 3 september 2018 till 2 september 2022
Typ av projekt Doktorandprojekt
HALDI – hälsa och levnadsvillkor i Sápmi, Sverige
Tid 1 augusti 2018 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Kontroversiella frågor i samhällsorienterande undervisning: En komparativ ämnesdidaktisk studie
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 1 april 2018 till 31 mars 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Framtida människor och hållbarhetsbegreppet
Forskningsområde: Filosofi och vetenskapsteori
Tid 1 september 2017 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
iAccept: Soft surveillance – between acceptance and resistance
Forskningsområde: Digital humaniora
Tid 1 juli 2017 till 30 juni 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Är äganderätten hotad? En historisk jämförelse av gränserna för den privata äganderätten till skogsmark
Forskningsområde: Historia, Idéhistoria
Tid 1 juni 2017 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Ansvar och förklaringar
Forskningsområde: Filosofi och vetenskapsteori
Tid 23 januari 2016 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
MOBIMA – Mobile Imaging in Archaeology
Forskningsområde: Arkeologi
Tid 17 juni 2015 till 31 december 2015
Typ av projekt Forskningsprojekt
Lillsjöprojektet - Mesolitiska närmiljöer
Forskningsområde: Arkeologi, Geovetenskap
Tid 17 december 2014 till 31 december 2015
Typ av projekt Forskningsprojekt
Idrottsföreningen som demokratisk fostransmiljö
Forskningsområde: Historia
Tid 12 september 2014 till 30 december 2017
Typ av projekt Forskningsprojekt