"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Forskningsprojekt

Vid institutionen för idé- och samhällsstudier bedrivs forskningsprojekt inom arkeologi, filosofi, historia, idéhistoria, religionsvetenskap och teologi. Flera forskare vid institutionen är också verksamma inom olika tvärvetenskapliga forskningsfält och projekt.

AICE
Forskningsområde: Filosofi och vetenskapsteori
Tid 1 september 2022 till 31 augusti 2026
Typ av projekt Forskningsprojekt
Blickar från periferin: När global energiomställning möter nordisk glesbygd
Tid 1 september 2022 till 31 augusti 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Israel Ruong: en yrkesbiografi
Forskningsområde: Historia, Utbildningsvetenskap
Tid 29 augusti 2022 till 29 augusti 2026
Typ av projekt Doktorandprojekt
Skandinavismen och skolan under 1800-talet
Forskningsområde: Historia, Utbildningsvetenskap
Tid 29 augusti 2022 till 29 augusti 2026
Typ av projekt Doktorandprojekt
Socialdemokratin och Arbetarekommunerna: Organisatoriska vägval 1889–1932
Forskningsområde: Historia
Tid 28 augusti 2022 till 28 augusti 2026
Typ av projekt Doktorandprojekt
Route to Paris
Tid 1 november 2021 till 31 oktober 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Kausalitet och Korrelationens Känslighet
Forskningsområde: Filosofi och vetenskapsteori
Tid 1 augusti 2021 till 31 juli 2024
Typ av projekt Post-doc projekt
AutogrAIde – AI för automatiserad betygssättning
Tid 1 juni 2021 till 1 juni 2022
Typ av projekt Post-doc projekt
Folkskollärarnas kollektiva ageranden 1846 – 1880
Forskningsområde: Historia, Utbildningsvetenskap
Tid 1 september 2020 till 1 februari 2025
Typ av projekt Doktorandprojekt
Orsak, ansvar och moraliska normer
Forskningsområde: Filosofi och vetenskapsteori
Tid 1 september 2020 till 31 augusti 2022
Typ av projekt Post-doc projekt
Vilken talakt krävs för att ljuga och att vilseleda?
Forskningsområde: Filosofi och vetenskapsteori
Tid 31 augusti 2020 till 2 juni 2024
Typ av projekt Doktorandprojekt
Per Engdahl, den Nysvenska rörelsen och svensk (ny)fascism
Forskningsområde: Historia
Tid 31 augusti 2020 till 31 augusti 2024
Typ av projekt Doktorandprojekt
Skolutrustning och undervisningsideal - Materiella vägval inom svenskt skolväsende 1865-2010
Forskningsområde: Historia, Utbildningsvetenskap
Tid 15 augusti 2020 till 31 december 2024
Typ av projekt Doktorandprojekt
Ensam är stark? – ensamboendets förändring och konsekvenser i Sverige 1900–2017
Forskningsområde: Demografi, Historia
Tid 30 juni 2020 till 30 juni 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Hur förmår vi att tänka på saker?
Forskningsområde: Filosofi och vetenskapsteori
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Pedagogik: En historisk studie av en omstridd disciplin
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
DIRECT-studien
Forskningsområde: Cancer, Filosofi och vetenskapsteori
Tid 2 september 2019 till 31 december 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
AI, Democracy and Self-Determination
Tid 1 september 2019 till 1 september 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Teaching Rival Histories: History Teachers’ Epistemological Stances and Epistemic Switching
Forskningsområde: Historia, Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
SO-undervisning i skolans tidigare år 1919-2011: kunskapsorganisering och progression
Forskningsområde: Historia, Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Ansvar och funktionshinder
Forskningsområde: Filosofi och vetenskapsteori
Tid 1 januari 2019 till 30 juni 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Känslor i 1700-talets vardagsliv: Klass, kön och fromhet i Pehr Stenbergs levernesbeskrivning
Forskningsområde: Etnologi
Tid 1 januari 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Omsorgsberättelser från mellanstadiet
Tid 23 september 2018 till 23 september 2023
Typ av projekt Doktorandprojekt
Döden och den kungliga nåden. Känslor, diskurser och praktiker i Justitierevisionens nådeförfaranden, 1660–1779
Forskningsområde: Historia
Tid 3 september 2018 till 3 september 2022
Typ av projekt Doktorandprojekt
Bestämning av värdet välfärd i kapabilitetsramverket
Forskningsområde: Filosofi och vetenskapsteori
Tid 3 september 2018 till 2 september 2022
Typ av projekt Doktorandprojekt
Själens terra incognita: Hilma af Klint och spiritismen i Sverige 1891-1922
Forskningsområde: Idéhistoria
Tid 3 september 2018 till 3 september 2022
Typ av projekt Doktorandprojekt
HALDI – hälsa och levnadsvillkor i Sápmi, Sverige
Tid 1 augusti 2018 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Kontroversiella frågor i samhällsorienterande undervisning: En komparativ ämnesdidaktisk studie
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 1 april 2018 till 30 juni 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Framtida människor och hållbarhetsbegreppet
Forskningsområde: Filosofi och vetenskapsteori
Tid 1 september 2017 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Senast uppdaterad: 2020-12-09