Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Forskargrupper

Flera forskare vid institutionen är verksamma inom olika tvärvetenskapliga forskargrupper, vilka presenteras nedan.

Våra forskargrupper

Historia med utbildningsvetenskaplig inriktning
Forskargruppen är en sammanslutning av forskare aktiva inom utbildningshistoria och historiedidaktik.
Forskningsområde: Historia, Utbildningsvetenskap
Medical Humanities Network
Medical (or health) humanities engages with questions about medicine and health from a variety of perspectives including anthropology, literature,...
Religious History of the North (REHN)
Forskarnätverk med inriktning mot religionshistoria i norr.
Forskningsområde: Religionsvetenskap och teologi
Umeå forskningsmiljö för de samhällsorienterande ämnenas didaktik (UmSOD)
Forskningsmiljö samlar didaktikforskning i samhällskunskap, geografi, religionskunskap och historia.
Forskningsområde: Historia, Utbildningsvetenskap
Umeå Group for Premodern Studies
UGPS är en forskargrupp som studerar perioder före 1800 med fokus på politisk kultur, genus och känslor.
Forskningsområde: Historia