Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Utbildning på forskarnivå

Att forskarstudera i Kost- och måltidsvetenskap innebär att du erhåller kunskap om och praktisk erfarenhet av att bedriva vetenskapliga studier inom ett spännande och tvärvetenskapligt område. I dagsläget är fem doktorander antagna till forskarutbildning i Kost- och måltidsvetenskap.

Alla våra doktorander har/har haft doktorandtjänst vilket innebär att de är anställda och betraktas som en i kollegiet vid institutionen. Du har tillgång till en arbetsplats med dator och får handledning av någon av institutionens forskare. Alla doktorander har både huvudhandledare och minst en bihandledare. Bihandledarna kommer ofta från något annat ämne, eftersom vi har mycket samarbeten med andra vetenskapsämnen inom samhällsvetenskap, medicin och naturvetenskap.

För mer information vänligen se vår studieplanför forskarutbildning i kostvetenskap, alternativt kontakta institutionens forskarutbildningsansvarig.

Forskningsutbildningsansvarig

Elisabeth Stoltz Sjöström
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 50 07