Irina Laaja

Vad är en kropp och hur förhåller vi oss till våra och andras?

Kroppen representerar en så konkret, fysisk del av oss själva, men är samtidigt bäraren av flertalet system, symboler, känslor och åsikter. Den kan betraktas som vårt mest grundläggande element, men samtidigt som ett av de mest känslomässigt och politiskt laddade teman inom kultur och samhälle.

Med stort fokus på processen och med sin egna kropp samt de upplevelser och känslor som härrör ur den som material, arbetar Irina med textil, skulptur, installation och teckning som huvudsakliga medium. Genom att sammankoppla det personliga och det politiska i ett samtida sammanhang, berör hon frågor om uppfattningar av kroppar, kroppsliga upplevelser och förhållandet mellan "kroppen" och oss själva.

Dessa två självporträtt är försök till förståelse och acceptans av den egna kroppen, försök till att studera möjligheten av objektivitet till det subjektiva och försök till att vara någon som skulle skapa ett monument av sig själv.

Utställda verk, examensutställning

I wanted to be a monument but I guess I'm just a body: Fotografi, digitaltryck på ekologisk bomull, polyestervadd, tråd, 97 x 95 x 180 cm

Fourteen parts of me: Kombucha SCOBY, lintråd, stål, 173 x 74 x 43 cm

Intervju

Irina Laaja, född 1989, Vaasa, Finland.

Irina Laajas webbplats

Senast uppdaterad: 2022-03-23