Judit Kristensen

I måleri och teckning skildrar Judit Kristensen sitt liv; ett deklarerande av en yttre värld med Coca Cola, iPhones, filtallrikar och Netflix blandas med ett berättande från en inre värld med ljusa och mörka fantasier.

 Hon önskar göra betraktaren till en spion som får bevittna emotionellt laddade berättelser som spelas upp i en intim privat sfär. De ämnen hon återkommer till rör vardag och verklighet. Serien av målningar som visas på Bildmuseet är sprungen ur klaustrofobi, dagar och nätter som flyter ihop, instängdhet, social deprivation och tristess under Coronaisolering.

Utställda verk, examensutställning

Screen Light and Sky Line
Wine and Cheerios
Galanty Show
Electric Angel Boy
Midnight Holding / םולכ ילב ררועתתש בצמ שי םיבנג םע התשת םא
Sitting on a Borderline
Olja på duk

Intervju

Judit Kristensen, född 1990, Umeå. 

Senast uppdaterad: 2022-02-17