Rakel Bergman Fröberg

"Omgivande varelsers (o)anade insidor; från ljus till mörker och tillbaka igen."

Bearbetningar av minnen och hågkomster, både nära och fjärran, självupplevda eller uppfångade, är centrala teman hos Rakel Bergman Fröberg. Hon intresserar sig för djur och djurs beteenden och de möten som uppstår i kollisionen människa-djur, djur-djur, kropp-rum, rovdjur-maskin.

Trägravyren är den teknik som konstnären återkommande använder. Genom linjen förmedlar hon de konstant pågående berättelserna - från liv till död till liv igen. Verken kan ses som undersökningar av ett maktspel där olika lager av både underkastelse och kontroll blottas; ett ständigt ifrågasättande av vardagens allehanda ting och incidenter för att öka kraften i greppet om verkligheten. Rakel Bergman Fröberg är intresserad av att ställa frågor, men inte alltid att ge de enkla svaren.

Utställda verk, examensutställning

Åkallan: Installationer med träsnitt

Spelplan: Installationer med träsnitt

Sker då vår vilja: Blandteknik

En sista dans: Blandteknik

Skärbräda: Koskinn, träsnitt

Intervju

Rakel Bergman Fröberg, född 1994, Göteborg.

Senast uppdaterad: 2022-01-28