Sandra Wasara-Hammare

Ett transportband av vulkaniserat gummi, en väggmålning och en skulptur i två delar, utgör Sandra Wasara-Hammares verk.

I sin konst intresserar hon sig för samtiden, normer, mörka mantran, ekonomiska bonussystem, rädslor och förtvivlan som tankegods, i perspektiv av egna erfarenheter från drygt tio års arbete på golvet på ett av Sveriges största gruvbolag.

Verket Jag lägger hjärtat i mitt skåp när jag kommer och tar med det när jag går. Till Julia och Julia refererar till ett slags mantra som konstnären hört under sina år på golvet och till två händelser som inträffat på olika platser i Sverige, då två unga kvinnor som båda hette Julia dödades i arbetsplatsolyckor. En av dem drogs in i en stålvals och den andra föll genom en rostig gallerdurk. Verket manar till hågkomst och gestaltar konstnärens undran och vrede över försummelse och bortvända blickar. Materialen möter våra kroppar och våra sinnen och bär på ett sorgebudskap.

Utställda verk, examensutställning

Jag lägger hjärtat i mitt skåp när jag kommer och tar med det när jag går. Till Julia och Julia: Vulkaniserat gummi, betong, brons, tyg, väggfärg

Intervju

Sandra Wasara-Hammare, född 1986, Kiruna.

Senast uppdaterad: 2022-02-16