Curator Annika Eriksson

Denna utställning har lånat sin titel från den österrikiska popgruppen Opus one-hit wonder Live is Life från 1984.

Sången är präglad av den slags vansinnets optimism som var utmärkande för den tid den föddes i. När jag lyssnar på sången idag, 2022, utifrån den värld som har växt fram under dessa 38 år, framstår den som alldeles idiotisk. Men den växer. Efter tio genomlyssningar vill jag ta orden till mig, desperat vill jag inbilla mig att allt är ok, allt blir bra. Jag önskar att ni unga konstnärer som jag har haft nöjet att följa under er masterutbildning ska bejaka Live is Life inför ert konstnärskap, inte som en flykt men som en nödvändig strategi.

Live is Life, Opus

All together now:  
Then it's life  
Live is life  
Live is life  
Live  
Live is life, when we all feel the power  
Live is life, come on stand up and dance  
Live is life, when the feeling of the people  
Live is life, is the feeling of the band, yeah  
When we all give the power  
We all give the best  
Every minute of an hour  
Don't think about a rest  
Then you all get the power  
You all get the best  
And everyone gives everything and every song
Everybody sings  
Then it's life
Live is life  
Live  
Live is life  
Live  
Live is life  
Live  
Live is life  
And you call when it's over 
You call it should last 
Every minute of the future 
Is a memory of the past  
'Cause we all gave the power
We all gave the best

Senast uppdaterad: 2022-08-29