Désirée Burenstrand Schyman

Désirée Burenstrand Schyman ser akten att måla som performativ och utforskande.

I sitt arbete undersöker hon bland annat begrepp som smärta som fenomen, hur sådan tycks uppstå som egen gestalt och hur den därmed blir intim. En egenartad rumslighet som bara kan upplevas och beskrivas av den som drabbas.

Med måleri som installation och genom ett fenomenologiskt perspektiv intresserar sig Burenstrand Schyman för såväl inre som yttre rum och deras inneboende egenskaper. Hennes verk kan utforska egenskaper hos specifika platser, vad ett ämne som vatten eller ett begrepp som sensibilitet kan ha för material och kropp. De ställer också frågan: Kan det vi är, vara någonting annat?

f. 1973, Stockholm

Unspecified Ritual

Olja på duk

Senast uppdaterad: 2022-08-26