Oscar Häggström

Med hjälp av symboler och figurer från populärkulturen skapar Oscar Häggström tecknade installationer med projektioner, ljud och musik som skapar en bildvärld av igenkännande.

De ställer också frågor till oss som betraktare. Videoinstallationen Did You See Me Yesterday? är ett kollage av olika berättelser som flätas samman till ett större sammanhang kring identitet i en dynamisk och alltmer digital värld.

Animationen har alltid varit grunden i Oscar Häggströms konstnärliga praktik. Med hjälp av animation berättar han historier för att försöka närma sig, analysera och förstå vår samtid. Genom att observera och visa på den teknik som finns runt omkring oss vill han göra vår tid begriplig. Hur använder vi moderna verktyg för att forma våra känslor och hur formar de oss?

f. 1993, Göteborg

Did You See Me Yesterday?

Videoinstallation: animation, video, trä, tyg, biografstolar

 

Senast uppdaterad: 2023-04-27