Bild: Mikael Lundgren, MIKAEL LUNDGREN UMEA, Fotograf Mikael Lundgren, Umeå, Sweden. +4690-137550 Bilderna får disponeras av Konsthögskolan i Umeå och konstnärerna i sin egen verksamhet för information och marknadsföring.

Jo Öqvist

f. 1977, Uppsala

 

Utan titel, 2023
Kolteckningar på vägg

Utan titel, 2023
Skulpturer av återanvänt material; trä, skumgummi, kuddar, täcken, tyg

Jo Öqvists konst rör kroppen, den mänskliga kroppen och den icke-mänskliga kroppen. Den queera, icke-binära, tjocka kroppen. Hen gestaltar kroppar i relation till varandra i ett pågående skeende, i rörelse. Det handlar om närhet och avstånd, om kroppsliga erfarenheter.

Verken berättar om begränsning och förmåga, om agens och kraft. De har en direkthet i uttrycket med tydliga spår av görande. Teckningarna är gjorda i relation till konstnärens egen kropp. För att överskrida dess begränsade räckvidd har hen använt en stege som hjälpmedel i den största teckningen. Skulpturerna är skapade av begagnade material som bär en historia. Ett täcke från en loppis blir en gestalt, en närvaro av någon. En kropp att relatera till vår egen.

Se intervjun med Jo Öqvist.

Senast uppdaterad: 2023-06-20