Bild: Mikael Lundgren, MIKAEL LUNDGREN UMEA, Fotograf Mikael Lundgren, Umeå, Sweden. +4690-137550 Bilderna får disponeras av Konsthögskolan i Umeå och konstnärerna i sin egen verksamhet för information och marknadsföring.

Oliver Bugge

f. 1990, Kolding, Danmark

 

The Rhythmic Rise and Fall of the Currents, 2023
Bronsskulptur på pall av trä från skeppsvrak bärgade på 1920-talet, framförallt från Riksäpplet, ett svenskt krigsfartyg som sjönk 1676 i Stockholms skärgård

Breath Heard from Afar, 2023
2200 år gamla keramikskärvor från Nexø, Danmark, i ett kärl av aluminium. De keramiska fragmenten används med tillstånd av Bornholms museum

ΑΡΓΩ, 2023
Oljefärg på havsslipad glasfiber funnen vid Medelhavskusten

Niña, 2023
Oljefärg på havsslipad glasfiber funnen vid Medelhavskusten

Centaur, 2023
Oljefärg på havsslipad glasfiber funnen vid Medelhavskusten

The Moraira Map, 2023
Havsslipad glasfiber funnen vid Medelhavskusten

Oliver Bugge intresserar sig för det förflutnas roll i samtiden. I The Rhythmic Rise and Fall of Currents undersöker han renässansens mångsidiga natur; en era som återuppväckte idéer från antiken och då humanismen och en ny syn på naturen växte fram. Men det var också en period av maktcentralisering och krigföring med imperialistiska anspråk som innebar utnyttjande av människor och exploatering av naturen genom gruvdrift och skogsskövling. Även verket Breath Heard from Afar bearbetar kopplingen mellan vår tid och ett avlägset förflutet. Keramikskärvor från järnåldern kombineras med nutida material som aluminium och plast i ett verk som överbryggar tidsspannet på över tvåtusen år.

Hantverksskicklighet och materialkännedom är grundläggande för Bugges konstnärskap. Det förenar han med ett idébaserat förhållningssätt och historievetenskaplig teori. I sin konst strävar han efter att koppla samman motsatser för att nå en syntes; verk med en tillbakablickande karaktär balanseras av något samtida.

Se intervjun med Oliver Bugge.

Senast uppdaterad: 2023-06-20