"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Lokalt ULF-avtal: Örnsköldsviks kommun

Kontaktperson

Ulrika Sjöblom
ulrika.sjoblom@ornskoldsvik.se

 

 

Projekt

Kollaborativ utveckling av motivationshöjande undervisningspraktiker
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 21 juni 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Det matematiska symbolspråket
Forskningsområde: Matematik, Utbildningsvetenskap
Tid 31 maj 2023 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
VR och muntliga examinationer - en väg mot djupare kunskap och ökad rättssäkerhet?
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 31 maj 2023 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Synliggöra och följa upp verksamhetsförlagd undervisning (VFU)
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 30 maj 2022 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Barns och elevers tidiga matematikundervisning
Forskningsområde: Matematik, Utbildningsvetenskap
Tid 30 maj 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Främja skolnärvaro – förebygga skolfrånvaro
Tid 30 maj 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Modell för hur elevers tolkning av matematiska problem kan stöttas
Tid 30 maj 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Undervisning idag och för framtiden - Medborgarbildning inom yrkesprogrammen
Forskningsområde: Pedagogik, Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Fjärrundervisning
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Senast uppdaterad: 2023-12-20