"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Annika Nordlund

Mitt forskningsintresse ligger inom områdena miljö- och socialpsykologi och handlar om motiv och hinder bakom miljörelaterat beteende. 

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för psykologi Roll: Prefekt
Plats
Hus Y, Beteendevetarhuset, Vindarnas torg, Mediagränd 14, B-120 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Mitt forskningsintresse ligger inom områdena miljö- och socialpsykologi och handlar om hur och vilka psykologiska faktorer påverkar olika typer av miljörelaterat beteende samt hur olika åtgärder för att förändra beteende uppfattas och får genomslag. Jag är lektor, Docent, samt Prefekt vid Institutionen för psykologi, samt forskningsledare för Transportforskningsenheten (TRUM http://www.umu.se/trum/) vid Umeå Universitet. Vid TRUM studeras transporter och resande huvudsakligen med fokus på mindre enheter som individer, hushåll och företag.

Forskningsområden:
• Effekten av värderingar, attityder, miljömedvetenhet och normer på; viljan till generellt och specifikt miljövänligt beteende, viljan att stödja införandet av strukturella lösningar, inställningen till framtidens skog och skogsskötsel samt alternativa motiv till valet att agera miljövänligt.
• Färdmedelsvalet som ett rutinmässig beslut. Hur vanor att använda olika färdmedel kan förändrad genom ökad medvetenhet i beslutssituationen och hur effekten av en ökad medvetenhet påverkar relationerna mellan attityder, vanor och beteende.

Vill du se mitt TEDx Umeå talk: https://www.youtube.com/watch?v=GJjHVTZSZ5Q

Journal of Environmental Psychology, Elsevier 2021, Vol. 75
van Valkengoed, Anne M.; Steg, Linda; Perlaviciute, Goda; et al.
TRUM-Rapport
Enlund, Desirée; Westin, Kerstin; Nordlund, Annika
Sustainability, MDPI 2020, Vol. 12, (9)
Westin, Kerstin; Nordlund, Annika; Jansson, Johan; et al.
Dagens Nyheter
Adman, Per; Bergquist, Ann-Kristin; Bonnedahl, Karl Johan; et al.
TRUM Rapport, December 2019
Jansson, Johan; Nilsson, Jonas; Nordlund, Annika; et al.
Cold climate HVAC 2018: sustainable buildings in cold climates, Switzerland: Springer Publishing Company 2019 : 791-801
Nair, Gireesh; Olofsson, Thomas; Nordlund, Annika; et al.
Journal of Ecotourism, Routledge 2019, Vol. 18, (3) : 221-242
Orru, Kati; Kask, Sergey; Nordlund, Annika
Transportation Research Part A: Policy and Practice, Elsevier 2019, Vol. 119 : 313-325
Orru, Kati; Poom, Age; Nordlund, Annika
Environmental psychology: an introduction, Hoboken, NJ: John Wiley & Sons 2019 : 217-227
Steg, Linda; Nordlund, Annika
7th European Communication Conference (ECC) "Centres and Peripheries: Communication, Research, Translation", Lugano, Switzerland, Oct 31 - Nov 3, 2018
Egan Sjölander, Annika; Nordlund, Annika; Fick, Jerker; et al.
Transportation Research Part A: Policy and Practice, Elsevier 2018, Vol. 117 : 205-213
Nordlund, Annika; Jansson, Johan; Westin, Kerstin
TRUM, 2018:1
Nordlund, Annika; Nair, Gireesh; Hudson, Christine; et al.
Travel Behaviour & Society, Elsevier 2018, Vol. 13 : 118-127
Westin, Kerstin; Jansson, Johan; Nordlund, Annika
TRUM-Rapport, 01
Granström, Robert; Hillman, Karl; Nordlund, Annika; et al.
Journal of Vocational Education and Training, Abingdon: Taylor & Francis 2017, Vol. 69, (4) : 617-636
Hauer, Esther; Nordlund, Annika; Westerberg, Kristina
Journal of Cleaner Production, Vol. 154 : 176-187
Jansson, Johan; Nordlund, Annika; Westin, Kerstin
Society & Natural Resources, Taylor & Francis 2017, Vol. 30, (2) : 160-176
Nordlund, Annika; Schenk, Tilman; Westin, Kerstin
Globalisation and change in forest ownership and forest use: natural resource management in transition, Ume: Palgrave Macmillan 2017 : 57-95
Westin, Kerstin; Eriksson, Louise; Gun, Lidestav; et al.
TRUM-rapport, 2016:1
Bern, Sofia; Jansson, Johan; Nordlund, Annika; et al.
Transport Research Arena TRA2016, Elsevier 2016 : 2527-2536
Nordlund, Annika; Jansson, Johan; Westin, Kerstin
TRUM-Rapport, 2015:01
Bern, Sofia; Haugen, Katarina; Jansson, Johan; et al.
Journal of Environmental Planning and Management, Routledge 2015, Vol. 58, (8) : 1412-1431
Eriksson, Louise; Nordlund, Annika; Schenk, Tilman; et al.
Marketing in Transition: Scarcity, Globalism, & Sustainability: Proceedings of the 2009 World Marketing Congress, Springer Nature 2015 : 3-3
Jansson, Johan; Marell, Agneta; Nordlund, Annika
EMAC 2015: Collaboration in research, EMAC 2015 : 75-75
Jansson, Johan; Nordlund, Annika; Westin, Kerstin
CyberGeo: European Journal of Geography
Keskitalo, E. Carina H.; Nordlund, Annika; Lindgren, Urban
Urban Forestry & Urban Greening, Elsevier 2013, Vol. 12, (4) : 481-489
Eriksson, Louise; Nordlund, Annika
Journal of Environmental Planning and Management, Abingdon: Routledge 2013, Vol. 56, (6) : 850-867
Eriksson, Louise; Nordlund, Annika; Westin, Kerstin
Environmental policy and household behaviour: sustainability and everyday life, Taylor & Francis Group 2013 : 99-126
Nordlund, Annika; Eriksson, Louise; Garvill, Jörgen
Transportation Research Part A: Policy and Practice, Elsevier 2013, Vol. 48 : 86-95
Nordlund, Annika; Westin, Kerstin
Forests, Vol. 3, (4) : 923-943
Eriksson, Louise; Nordlund, Annika; Olsson, Olof; et al.
Urban Forestry & Urban Greening, Vol. 11, (3) : 321-328
Eriksson, Louise; Nordlund, Annika; Olsson, Olof; et al.
Journal of Workplace Learning, Emerald Group Publishing Limited 2012, Vol. 24, (1) : 19-33
Hauer, Esther; Nordlund, Annika; Westerberg, Kristina
Scandinavian Journal of Forest Research, Taylor & Francis Group 2012, Vol. 27, (5) : 438-448
Lindkvist, Anna; Mineur, Eva; Nordlund, Annika; et al.
Association of American Geographers Annual Meeting, 9-13 April 2012, Los Angeles
Nordlund, Annika; Westin, Kerstin
Environmental psychology: an introduction, Chichester: Wiley-Blackwell 2012 : 186-195
Steg, Linda; Nordlund, Annika
TRUM-rapport, 2011:04
Bylin, Frida; Nordlund, Annika; Westin, Kerstin
Readings and cases in sustainable marketing: a strategic approach to social responsibility, Melbourne: Tilde University Press 2011 : 257-272
Jansson, Johan; Marell, Agneta; Nordlund, Annika
Journal of Consumer Behaviour, John Wiley & Sons 2011, Vol. 10, (1) : 51-60
Jansson, Johan; Marell, Agneta; Nordlund, Annika
Plan : tidskrift för planering av landsbygd och tätorter, Stockholms universitet 2011, (5-6) : 63-68
Nordlund, Annika; Olsson, Olof; Westin, Kerstin
9th Biennal Conference on Environmental Psychology, 26-28 September 2011, Eindhoven
Nordlund, Annika; Westin, Kerstin
COP 17 - Conference of Parties, 28 November - 9 December 2011, Durban, South Africa
Nordlund, Annika; Westin, Kerstin
Forests, Vol. 2, (1) : 30-50
Nordlund, Annika; Westin, Kerstin
Environmental polcy an household behaviour: sustaiainability and everyday life, London: Earthscan 2010 : 211-236
Eriksson, Louise; Nordlund, Annika; Garvill, Jörgen
Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, Elsevier Ltd 2010, Vol. 13 : 329-342
Eriksson, Louise; Nordlund, Annika; Garvill, Jörgen
Abstract of the 27 International Congress of Applied psychology
Hauer, Esther; Westerberg, Kristina; Nordlund, Annika
Journal of Consumer Marketing, Emerald Group Publishing Limited 2010, Vol. 27, (4) : 358-370
Jansson, Johan; Marell, Agneta; Nordlund, Annika
Houshold behaviour: Sustainability and Everyday Life, London: Earthscan 2010 : 99-125
Nordlund, Annika; Eriksson, Louise; Garvill, Jörgen
World Congress of the International Union of Forests Research Organizations (IUFRO), Seoul, Republic of Korea, 23-28 August 2010
Nordlund, Annika; Westin, Kerstin
TRUM rapport, 2010:02
Nordlund, Annika; Westin, Kerstin; Östman, Vanja
In Proceedings of the 14th Academy of Marketing Science (AMS) Biennial World Marketing Congress, July 21-25, Oslo, Norway
Jansson, Johan; Marell, Agneta; Nordlund, Annika

Forskargrupper

Gruppmedlem

Forskningsprojekt

1 februari 2017 till 31 december 2019
30 december 2014 till 31 december 2016
4 juni 2013 till 31 december 2013
4 juni 2013 till 15 maj 2015