"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Cathrine Norberg

Vicerektor för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Plats
A, Humanisthuset, korridorerna HE2, HF2, HA2, HA1, HB1 Umeå universitet, 901 87 Umeå
Anknytning
Anknuten som övrig/annan befattning till Universitetsledningen
Plats
Universitetsledningshuset plan 6, Universitetsområdet Umeå universitet, 901 87 Umeå