Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Evelina Liliequist

Evelina Liliequist

Evelina Liliequist är anknuten forskare vid Humlab, Umeå universitet. Hon har avlagt doktorsexamen i etnologi inom fältet digital humaniora. 

 

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som övrig/annan befattning till Humlab
Plats
Samhällsvetarhuset, Humlab är beläget under UB Umeå universitet, 901 87 Umeå

Evelina Liliequist är anknuten forskare på Humlab, Umeå universitet. Hon har avlagt doktorsexamen i etnologi inom fältet digital humaniora april 2020. Hennes forskningsintressen cirkulerar kring queera orienteringar, i synnerhet hur dessa görs genom och i relation till sociala medier. Som en följd av att ofta ha en nära personlig relation till de forskningsfrågor som studerats har Liliequist i senare forskning närmat sig autoetnografi som metod.
Liliequist är emellanåt engagerad som föreläsare både inom och utanför akademin kring frågor som rör digital etnografi och jämlikhet.


Forskningsintressen:
digitala praktiker, digital etnografi, forskningsetik, queer, autoetnografi, queer kinship, ruralitet

Redaktörskap:

Biträdande redaktör, Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift (2021-)

Editor, Journal of Digital Social Research (JDSR) https://www.jdsr.io/ (2020-2021)

Gästredaktör, Kulturella Perspektiv, Tema: autoetnografi. Publicerat: 2021-08-19

Gästredaktör, lambda nordica, Tema:"Queer in the Nordic countryside/Queering the Nordic countryside". Publicerat: 2019-07-28

 

Styrelsearbete:

Sekreterare lambda nordica (2021-)
Styrelseledamot Kulturella Perspektiv - Svensk etnologisk tidsskrift  (2020-2021)
Styrelseledamot Sveriges genusforskarförbund SGF Umeåavdelningen (2020-2021)

 

Affilieringar:

Affilierad forskare, TechnAct, Göteborgs universitet sedan 2020. TechnAct är ett internationellt nätverk, med finansiering från Vetenskapsrådet över 5 år (2019-2023).

 

Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, Föreningen Kulturella Perspektiv 2021, Vol. 30, (1) : 1-6
Bylund, Christine; Liliequist, Evelina; Silow Kallenberg, Kim
Digitala metoder inom humaniora och samhällsvetenskap, Studentlitteratur AB 2021 : 27-44
Cocq, Coppélie; Liliequist, Evelina
Etnologiska skrifter, 67
Liliequist, Evelina
Makt, moral, motstånd: engagemang för norrländska landsbygder, Umeå: Umeå universitet 2020 : 165-183
Lundgren, Anna Sofia; Liliequist, Evelina
Lambda Nordica, Vol. 24, (1) : 11-18
Liliequist, Evelina; Olovsdotter Lööv, Anna
Lambda Nordica, Vol. 24, (1) : 101-116
Liliequist, Evelina; Olovsdotter Lööv, Anna; Wimark, Thomas
Provins - Norrländsk litterär tidskrift, Umeå: Norrländska litteratursällskapet 2018, (1)
Liliequist, Evelina
Journal of Aging Studies, Vol. 44 : 1-8
Lundgren, Anna Sofia; Liliequist, Evelina; Sjöstedt Landén, Angelika
Tanten, vem är hon?: en (t)antologi, Umeå: Boréa Bokförlag 2012 : 183-
Lindahl, Evelina

Forskningsprojekt