Hoppa direkt till innehållet
printicon
Personalbild Evelina Liliequist

Evelina Liliequist

Aktuellt avhandlingsprojekt:
Digitala förbindelser: Rum, riktning och queera orienteringar.

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Doktorand vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper Enhet: Etnologi
Plats
Humanisthuset, Biblioteksgränd 3 (huvudentré) Umeå universitet, 901 87 Umeå
Anknytning
Anknuten som övrig/annan befattning till Humlab
Plats
Samhällsvetarhuset, Humlab är beläget under UB Umeå universitet, 901 87 Umeå

Evelina Liliequist är doktorand i etnologi inom fältet digital humaniora. Hon har en magisterexamen i kulturanalys från Umeå universitet.

Forskningsintressen:  Sexualitet, hbtq-frågor, digital etnografi, sociala medier, ruralitet.

Aktuellt avhandlingsprojekt:

Mitt pågående avhandlingsarbete Digitala förbindelser: Rum, riktning och queera orienteringar handlar om hbtq-personers erfarenheter av att använda sociala medier. Med utgångspunkt i queer fenomenologi med inslag av aktör-nätverks-teori analyseras betydelser av tid, materialitet och geografisk situering i görandet av rum och riktning.

Inspirationen till studien kommer från min egen erfarenhet av att med trevande steg närma mig en lesbisk identitet i en mindre stad i norra Sverige, där tillgången till mötesplatser på internet, i mitt fall den tidiga sajten Sylvia.se – för tjejer som gillar tjejer och deras vänner utgjorde ett betydelsefullt rum för gemenskap och identitet.    
 

Tidigare meriter:

Jag har ingått i forskningsnätverket Tantforsk! och medverkar med en artikel i (t)antologin Tanten - vem är hon? En (t)antologi (2012).

2014 jobbade jag som forskningsassistent och genomfört ett fältarbete inom projektet Paths to healthy and active ageing där jag intervjuade ett antal blivande och nyblivna pensionärer i glesbygdsområden.

Tillsammans med Anna Olovsdotter Lööv, Lunds universitet var jag gästredaktör för lambda nordica (nordisk vetenskaplig tidskrift som presenterar humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning med anknytning till homo/lesbiska/bi/trans och queerstudier) på temanumret "Queer in the Nordic countryside/Queering the Nordic countryside".

2019
Lambda Nordica: Tidskrift om homosexualitet, Vol. 24, (1) : 11-18
Liliequist, Evelina; Olovsdotter Lööv, Anna
2019
Lambda Nordica: Tidskrift om homosexualitet, Vol. 24, (1) : 101-116
Liliequist, Evelina; Olovsdotter Lööv, Anna; Wimark, Thomas
2018
Journal of Aging Studies, Vol. 44 : 1-8
Lundgren, Anna Sofia; Liliequist, Evelina; Sjöstedt Landén, Angelika
2012
Tanten, vem är hon?: en (t)antologi, Umeå: Boréa Bokförlag 2012 : 183-
Lindahl, Evelina

Forskningsprojekt