Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 21 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon
Personalbild Lotta Vikström

Lotta Vikström

Jag har en social- och historiedemografisk inriktning. Mitt ERC Consolidator Grant-projekt undersöker vad funktionsnedsättningar innebär för människors delaktighet i samhället förr och nu.

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Professor vid Institutionen för idé- och samhällsstudier Enhet: Historia
Plats
YA, Norra Beteendevetarhuset Umeå universitet, 901 87 Umeå
Anknytning
Anknuten som professor till Enheten för demografi och åldrandeforskning vid Umeå universitet (EDÅ) Enhet: CEDAR Forskning
Plats
Norra Beteendevetarhuset, 4 tr, Umeå universitet Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag är professor i historia med med social- och historiedemografisk inriktning. Inom mitt ERC Consolidator Grant-projekt (2016-21) leder jag en tvärvetenskaplig forskargrupp som undersöker vad funktionsnedsättningar innebär för människors delaktighet i samhället förr och nu. Mina undersökningar baserar sig ofta på kyrkböcker som Demografiska Databasen (DDB) har digitaliserat. Till exempel används dessa historiska källor i mitt nuvarande forskningsprojekt om funktionshindrade individers levnadsbanor i 1800- och 1900-talets Sverige, finansierat av Europeiska Forskningsrådet (ERC Consolidator Grant, DISLIFE-647125). Tidigare har jag undersökt människors utanförskap och möjligheter i 1800-talets samhälle, t.ex. bland manliga och kvinnliga migranter och utvandrare, ensamstående mödrar, kvinnors förvärvsarbete, mäns och kvinnors liv efter brott samt samers levnadsvillkor när lappmarken koloniserades. Som gymnasielärare och undervisande lektor är jag även intresserad av historiedidaktiska frågor. I ett projekt utvärderar jag användningen av digitaliserade källor i undervisningen. Under perioden 2011 till 2015 jobbade jag deltid som prodekan vid Humanistiska fakulteten. Jag har omfattande erfarenhet av att undervisa i historia på grundutbildningen, särskilt lärarkandidater. För närvarande forskar jag mest utöver att handleda doktorander och undervisa på forskarutbildningskurser.

Fördel att kombinera källor
Min historiedemografiska forskning präglas av ett genusperspektiv som följt med mig sedan studentåren när jag undersökte mäns och kvinnors utvandring till Amerika från min hembygd Kisa i södra Östergötland. Då upptäckte jag inte bara hur informationsrika kyrkböcker är, utan också fördelarna med att kombinera dem med andra källor. Inte minst de emigrantbrev Kisaborna skrev hem. Olika källor används även i mitt avhandlingsarbete från 2003, som behandlar individers migrationsmotiv och inflyttningsmönster till Sundsvall 1840-1892. En strävan att förena källmaterial kännetecknar också mina studier av brottslingars levnadsbanor och kvinnors arbete. Fångrullor, sockenstämmoprotokoll, handelskalendrar, patientregister och äldre lokalpress utgör några exempel på källor jag använt bredvid befolkningshistoriska material.

Analyserar gärna hela livsförlopp
Husförhörslängderna gör svensk kyrkoboksföring världsunik eftersom vi i dem årligen kan iaktta befolkningsförändringar och följa människor från vaggan till graven. Demografiska Databasens digitalisering av kyrkböcker underlättar kvantitativa studier av individers giftermålsmönster, livslängd, karriärvägar och socio-geografiska rörlighet. Jag genomför ofta statistiska livsförloppsanalyser som hjälper mig uppskatta individers risk/chans att exempelvis flytta, göra karriär, gifta sig eller gå en för tidig död till mötes. Dessa demografiska händelser i livet återspeglar människors levnadsvillkor och varierar beroende på skiftande historiska kontexter och på om de var män, kvinnor, fattiga, välbärgade, migranter, kriminella eller rättskaffens. I takt med att jag erövrat kunskaper, teoribildningar och metoder som utvecklats inom statistik, demografi, geografi, sociologi och kriminologi, har min historieforskning fått en tvärvetenskaplig profil.

Intresseområden:
• 1800-talets social- och befolkningshistoriska utveckling
• Mäns och kvinnors socio-geografiska rörlighet under urbanisering och industrialisering
• Kvinnors arbete, utvandring, giftermålsmönster och utomäktenskaplighet
• Levnadsbanor och utanförskap bland brottslingar, samer, fattiga och funktionshindrade individer
• Livsförloppsanalys, genusperspektiv och källpluralism i historiedemografisk forskning
• Historiedidaktiska aspekter på användningen av digitala källor i undervisning

2020
PLoS ONE, Public Library of Science 2020, Vol. 15, (4)
Junkka, Johan; Sandström, Glenn; Vikström, Lotta
2020
Scandinavian Journal of Disability Research, Stockholm University Press 2020, Vol. 22, (1) : 35-38
Ljuslinder, Karin; Ellis, Katie; Vikström, Lotta
2020
Scandinavian Journal of Disability Research, Vol 22, No 1
2020
The History of the Family, Routledge 2020, Vol. 25, (2) : 230-245
Namatovu, Fredinah; Häggström Lundevaller, Erling; Vikström, Lotta
2020
PLoS ONE, PLOS 2020, Vol. 15, (2)
Namatovu, Fredinah; Häggström Lundevaller, Erling; Vikström, Lotta; et al.
2020
The History of the Family, Abingdon: Routledge 2020, Vol. 25, (2) : 322-344
Vikström, Lotta; Haage, Helena; Häggström Lundevaller, Erling
2020
The History of the Family, Routledge 2020, Vol. 25, (2) : 177-201
Vikström, Lotta; Shah, Sonali; Janssens, Angelique
2019
Funktionsnedsättning i arbetsliv och välfärd: rapport från forskarseminariet i Umeå 16–17 januari 2019, Försäkringskassan; Analys och prognos 2019 : 15-29
Vikström, Lotta; Häggström Lundevaller, Erling; Junkka, Johan; et al.
2018
Sequence analysis and related approaches: innovative methods and applications, Cham, Switzerland: Springer 2018 : 69-81
Häggström Lundevaller, Erling; Vikström, Lotta; Haage, Helena
2017
Essays in Economic & Business History, Vol. 35, (1) : 207-238
Haage, Helena; Vikström, Lotta; Häggström Lundevaller, Erling
2017
Historical Life Course Studies, Vol. 4 : 97-119
Vikström, Lotta; Haage, Helena; Häggström Lundevaller, Erling
2017
Disability Studies Quarterly (DSQ), Vol. 37, (4)
Vikström, Lotta; Häggström Lundevaller, Erling; Haage, Helena
2016
Continuity and Change, Cambridge: Cambridge University Press 2016, Vol. 31, (2) : 241-273
De Veirman, Sofie; Haage, Helena; Vikström, Lotta
2016
Scandinavian Journal of History, Vol. 41, (2) : 160-184
Haage, Helena; Häggström Lundevaller, Erling; Vikström, Lotta
2016
Proceedings of the International Conference on Sequence Analysis and Related Methods (LaCOSA II), Lausanne: Université de Lausanne 2016 : 93-102
Haage, Helena; Häggström Lundevaller, Erling; Vikström, Lotta
2016
The future of historical demography: upside down and inside out, Leuven: Acco 2016 : 249-252
Vikström, Lotta
2016
Historisk Tidskrift (S), Svenska Historiska Föreningen 2016, Vol. 136, (1) : 81-87
Vikström, Lotta
2016
Journal of Migration History, Brill Academic Publishers 2016, Vol. 2, (1) : 148-176
Vikström, Lotta; Marklund, Emil; Sandström, Glenn
2015
Population Studies, Routledge 2015, Vol. 69, (1) : 57-71
Sandström, Glenn; Vikström, Lotta
2015
Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, Umeå: Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet 2015, Vol. 24, (1) : 31-41
Vikström, Lotta; Haage, Helena
2014
Nordidactica: Journal of Humanities and Social Science Education, Karlstad: 2014, (2) : 208-245
Nygren, Thomas; Sandberg, Karin; Vikström, Lotta
2013
Education Sciences, Basel: MDPI 2013, Vol. 3 : 50-73
Nygren, Thomas; Vikström, Lotta
2013
Tracing the women-friendly welfare state: gendered politics of everyday life in Sweden, Göteborg: Makadam Förlag 2013 : 255-275
Vikström, Lotta
2013
Usla, elända och arma: samhällets utsatta under sjuhundra år, Stockholm: Natur och kultur 2013 : 185-208
Vikström, Lotta
2013
XXIVI IUSSP International Population Conference: Programme, IUSSP 2013 : 150-
Vikström, Lotta; Haage, Helena
2013
XXVII IUSSP International Population Conference: Book of abstracts : 364-364
Vikström, Lotta; Sandström, Glenn
2013
XXVII IUSSP International Population Conference: Book of abstracts : 221-221
Vikström, Lotta; Sandström, Glenn; Marklund, Emil
2012
Continuity and Change, Cambridge University Press 2012, Vol. 27, (3) : 409-431
Ericsson, Tom; Vikström, Lotta
2011
Journal of social history, Vol. 44, (3) : 861-888
Vikström, Lotta
2011
Journal of Family History, Thosands Oaks, California, USA: Sage 2011, Vol. 36, (2) : 107-117
Vikström, Lotta; Poppel, van, Frans; Putte, Van de, Bart
2011
The Journal of Family History, special divorce issue
2011
The Journal of Family History, Vol 36, No, 2
2010
8th European Social Science History Conference, Gent, Belgium, April 13-16 2010
Ericsson, Tom; Vikström, Lotta
2010
International Journal of Social Research Methodology, London: Taylor & Francis 2010, Vol. 13, (3) : 211-221
Vikström, Lotta
2010
SKOGHs (Sveriges kvinno- och genushistoriker) nationella konferens, Göteborgs universitet, 2-3 december 2010
Vikström, Lotta
2010
European Social Science History Conference (ESSHC), Ghent, Belgium, 7-12 april 2010
Vikström, Lotta; Sola, Angels
2009
Feminist Research Methods, Stockholm University, Sweden, February 4-6 2009
Vikström, Lotta
2009
Gender, Economy, Social Justice and Care, Umeå University, June 15-16 2009
Vikström, Lotta
2009
Reconstructing Female Activity Rate in Historical Europe , Universidad de Barcelona, Barcelona, Spain, October 31, 2009
Vikström, Lotta
2009
Understanding literacy in its historical contexts: past approaches and work in progress, Lund: Nordic Academic Press 2009 : 127-142
Vikström, Lotta
2008
The IX Conference of Nordic Women’s and Gender Historians, Reykjavík, Iceland, August 11-13, 2008
Vikström, Lotta
2008
Population Dynamics in the Circumpolar North, Umeå University, June 6-9, 2008
Vikström, Lotta
2008
SSHA-konferensen (Social Science History Association Conference), Miami, Florida, USA, October 23-26, 2008
Vikström, Lotta
2008
Workshop i historisk demografi, Handelshögskolan, Göteborgs Universitet, 1 december 2008
Vikström, Lotta
2008
THULE, 2008: Kungl. Skytteanska Samfundets Årsbok 2008, Umeå: Kungl. Skytteanska Samfundet 2008 : 77-100
Vikström, Lotta
2008
Continuity and Change, Cambridge: Cambridge University Press 2008, Vol. 23, (2) : 331-361
Vikström, Lotta
2007
Gender and Work in the Early Modern Northern European World: Institutions and Economic Performances in International Comparative Perspective”, Uppsala, December 11-13, 2007
Vikström, Lotta
2007
Aktuellt om historia, Bromma: Historielärarnas förening 2007, (1) : 37-49
Vikström, Lotta; Engberg, Elisabeth