"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Malin Benerdal

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Statsvetenskapliga institutionen Enhet: Centrum för skolledarutveckling
Plats
Samhällsvetarhuset, plan 5, Umeå universitet, A55001 Umeå universitet, 901 87 Umeå
Anknytning
Anknuten som universitetslektor till Centrum för skolledarutveckling
Plats
Samhällsvetarhuset, plan 5, Umeå universitet Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag är disputerat i statsvetenskap och är sedan 2021 verksam som lektor vid Centrum för skolledarutveckling. Min forskning är inriktad på utbildningspolicy och styrning. För närvarande forskar jag om marknadisering och dess konsekvenser i två forskningsprojekt med fokus på förskola och elevhälsa. Jag arbetar också tillsammans med rektorer i ett praktikutvecklande forskningsprojekt kring ledarskap för undervisning och lärande.

I tidigare projekt har jag undersökt lokala processer för att stötta nyanlända vuxnas integration i glesbygd, svenska friskoleföretag och deras utlandsetablering, utvärderingspolicy på skolområdet samt förutsättningar och genomförande av praktiknära forskningssamverkan mellan universitet och skolhuvudmän.

Jag undervisar på magisterkurserna Ledarskap och organisation med inriktning mot utbildningsledarskap: teoretiska och metodologiska perspektiv samt handleder uppsatser.

Rektors förmågor i centrum: att omsätta kunskap till handling, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2024 : 81-94
Benerdal, Malin
Education Inquiry, Routledge 2024, Vol. 15, (1) : 63-84
Carlbaum, Sara; Lindgren, Joakim; Benerdal, Malin; et al.
NERA (Nordic Educational Research Association) 2024
Lindgren, Joakim; Rönnberg, Linda; Benerdal, Malin; et al.
Förskolans expansion och marknadisering, Lund: Studentlitteratur AB 2024 : 75-97
Rönnberg, Linda; Benerdal, Malin; Carlbaum, Sara; et al.
Scandinavian Journal of Educational Research
Benerdal, Malin; Westman, Anna-Karin
Praktikutvecklande forskning mellan skola och akademi: utmaningar och möjligheter vid samverkan, Lund: Nordic Academic Press 2022 : 23-40
Benerdal, Malin
Umeå: Umeå universitet 2022
Benerdal, Malin; Cervantes, Sara; Westman, Anna-Karin; et al.
Organizing the world 2.0 (theme: Organizing Markets), SCORE, Stockholm, Sweden, October 6-7, 2022
Carlbaum, Sara; Benerdal, Malin; Lindgren, Joakim; et al.
European Conference on Educational Research, ECER Plus, Online via Yerevan, Armenia, September 1-10, 2022
Lindgren, Joakim; Rönnberg, Linda; Carlbaum, Sara; et al.
Globalisation, Societies and Education, Routledge 2022, Vol. 20, (5) : 718-730
Rosvall, Per-Åke; Carlbaum, Sara; Benerdal, Malin
Nordic Journal of Studies in Educational Policy, Taylor & Francis 2022, Vol. 8, (1) : 9-19
Rönnberg, Linda; Alexiadou, Nafsika; Benerdal, Malin; et al.
Journal of Education and Work, Routledge 2021, Vol. 34, (2) : 170-182
Benerdal, Malin
Arbetsmarknad & Arbetsliv, Karlstads universitet; Göteborgs universitet 2021, Vol. 27, (3) : 45-64
Benerdal, Malin; Carlbaum, Sara; Rosvall, Per-Åke
Scandinavian Journal of Public Administration, Göteborgs universitet 2021, Vol. 25, (3/4) : 63-83
Benerdal, Malin; Larsson, Magnus
Ämnet som blev: rapporter från den fjärde nationella konferensen i pedagogiskt arbete, Umeå: Umeå Universitet 2021 : 125-141
Rönnberg, Linda; Alexiadou, Nafsika; Benerdal, Malin; et al.
Privatisation and commercialisation in public education: how the public nature of schooling is changing, London: Routledge 2021 : 134-151
Rönnberg, Linda; Benerdal, Malin; Carlbaum, Sara; et al.
Nordic Educational Research Association: Rethinking the futures of education in the Nordic countries (NERA 2020), Turku, Finland, March 4-6, 2020
Benerdal, Malin
Nordic Educational Research Association: Rethinking the futures of education in the Nordic countries (NERA 2020), Turku, Finland, March 4-6, 2020
Rönnberg, Linda; Benerdal, Malin; Carlbaum, Sara; et al.
Statsvetenskapliga institutionens skriftserie, 2019:1
Benerdal, Malin
12th EES Biennial Conference (EES2016) : Evaluation Futures in Europe and beyond. Connectivity, Innovation and Use, Maastricht, Netherlands, Aug 26 - Sept 30, 2016
Benerdal, Malin
11th Biennal European Evaluation Society Conference, October 1-3, 2014, Dublin, Irland
Benerdal, Malin
Svenska utvärderingsföreningens nationella konferens "Utvärdering i politiken och politik i utvärderingen", 14-15 november, 2013, Stockholm
Benerdal, Malin