Hoppa direkt till innehållet
printicon

Umeå centrum för genusstudier (UCGS)

Anställda medarbetare

Britt-Inger Keisu, universitetslektor

Jag är docent i Sociologi och arbetar som föreståndare vid Umeå centrum för genusstudier. Mina forskningsintressen involverar genus- organisations- och ledarskapsteori.

Disa Helander, doktorand

Jag är doktorand i genusvetenskap på Umeå centrum för genusstudier (UCGS). Mitt avhandlingsprojekt fokuserar på kropp, familj, migrationskontroll och feministisk teori.

Elin Kvist, forskare

Forskare och lektor vid sociologiska institutionen samt forskare vid Umeå Centrum för genusstudier. 

Greta Bladh, doktorand

Greta Bladh är doktorand i genusvetenskap. Hennes forskningsprojekt behandlar frågor kring befrielse och kroppen i rörelse, med inrikting på den idrottande och tränande kroppen.

Hanna Bäckström, doktorand

Jag är doktorand i genusvetenskap på Umeå centrum för genusstudier och forskar om feministisk etik och frivilligt socialt engagemang.

Louise Grip, doktorand

Jag är doktorand i genusvetenskap på Umeå centrum för genusstudier (UCGS). Mitt avhandlingsprojekt fokuserar på arbetstidsförändringar i offentlig sektor.

Malin Rönnblom, universitetslektor

Min forskning rör främst nya former för styrning inklusive teoretisering av politik, kritisk policyanalys, särskilt om jämställdhet och regional tillväxt, samt rurala och urbana studier.

Marie Olsson, administratör

Personalsamordnare på Statsvetenskap, Centrum för skolledarutveckling och Umeå Centrum för genusstudier (UCGS)