"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Umeå centrum för genusstudier (UCGS)

Anställda medarbetare

Ann Öhman
Telefon
090-786 92 19
Anna Sandsten
Telefon
090-786 88 21

Specialistsjuksköterska med inriktning psykiatrisk vård. Mitt doktorandprojekt är allmänpsykiatrisk heldygnsvård för personer med Anorexia Nervosa, med fokus på personcentrerad vård, genus och makt. 

Disa Helander
Telefon
090-786 88 32

Jag är doktorand i genusvetenskap vid Umeå centrum för genusstudier. Mina forskningsintressen rör gränser, migrationskontroll, nation, kropp och familj samt postkolonial, queer och feministisk teori.

Elisabet Torstensson
Telefon
090-786 56 99

Jag är Ekonom vid kansliet för samhällsvetenskap och Umeå centrum för genusstudier.

Hanna Söderlund
Telefon
090-786 59 56

Universitetslektor i svenska. Forskar om humor, idrott, makt och kön. Undervisar bland annat i retorik, språk & kön och skrivande.

Hannah Devinney

Genus och språkteknologi. Jag forskar om metoder för minkning av algoritmiska skadar som är orsakade av fördomar på språkdata. Mina pronomen är hen/hen på svenska.

Jennie Brandén
Telefon
090-786 69 75

Statsvetare och forskare med fokus på frågor om trygghet, jämställdhet samt våld mot kvinnor, utifrån feministiska och postkoloniala perspektiv.

Jenny Sperens
Telefon
090-786 67 85

Jag är doktorand i engelsk litteratur. I mitt arbete intresserar jag mig för skildringar av genus och särskilt för skildringar av maskulinitet.

Johanna Jers
Telefon
090-786 70 92

Mina forskningsintressen är aktiemarknaden, bolagsstyrning, jämställdhet och feministisk forskning samt hållbarhet och mänskliga rättigheter.

Johanna Lauri
Telefon
090-786 70 91
Johanna Nilsson

HR-samordnare vid institutionen för Kost- och måltidsvetenskap och Umeå centrum för genusstudier (UCGS).

Johanna Overud
Telefon
090-786 97 08

Jag är docent i historia och forskar om arbetsliv, ruralt och urbant.

Telefon
090-786 75 69

Jag är doktorand vid pedagogiska institutionen. Mina forskningsintressen rör skolans värdegrundsuppdrag, med särskilt fokus på frågor som rör identitet, etnicitet och genus.

Kelsey Marleen Mol

Mina intressen rör genus och arbete under 1900-talen (hemarbete och lönearbete). Jag forskar om villkor och idéer om kvinnors arbete, hur arbetet dokumenterades och arbetet i ett livsloppsperspektiv.

Linda Berg
Telefon
090-786 69 80

Etnolog och docent i genusvetenskap. 

Liselotte Eriksson
Telefon
090-786 69 41
Louise Grip
Telefon
090-786 88 30
Maria Carbin
Telefon
090-786 54 92

Jag disputerade i statsvetenskap år 2010 vid Stockholms Universitet och är sedan 2021 professor i genusvetenskap vid UCGS.

Martina Terrazzano

Jag är doktorand i språkvetenskap och genusstudier. Mitt projekt handlar om HIV/AIDS representation i svenska mainstream och queer tidningar. 

 

Mats Reinhold
Telefon
090-786 50 23

Min forskning handlar om destruktivt ledarskap och genus. Jag är anställd vid Institutionen för psykologi, men min doktorandtjänst är även knuten Genusforskarskolan vid Umeå centrum för genusstudier. 

Mei Jiang
Telefon
090-786 56 37
Quynh Le
Telefon
090-786 69 81
Sara Edenheim
Telefon
090-786 69 01

Docent i historia och lektor vid UCGS.

Sofia Rapo
Telefon
090-786 62 10

Undervisar på Kostvetarprogrammet, doktorand sedan hösten 2017.

Ulrika Widding
Telefon
090-786 78 17

Jag är docent i pedagogik och mina forskningsintressen fokuseras på normer om föräldraskap, familjeliv och föräldrastöd. Mina teoretiska verktyg är ofta inspirerade av kritisk diskurspsykologi.

Veronika Lodwika
Telefon
090-786 55 22
Victoria Lindgren
Telefon
090-786 52 54

Forskar och undervisar huvudsakligen i skatterätt. I mitt avhandlingsprojekt forskar jag om hur skattebetalaren konstrueras i en rättslig och historisk kontext.

Telefon
090-786 62 48

Professor i historia. Forskar om kön och historisk förändring ur rättshistoriska, socialhistoriska och politiska perspektiv, under tidigmodern och modern tid.