"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Sök regler

X Rensa sökfält

Din sökning gav 282 träffar

Visar 90-100 av 282 träffar
Lokalt arbetstidsavtal för teknisk och administrativ personal vid Umeå universitet
Etikett Styrdokument
Det lokala arbetstidsavtalet för teknisk och administrativ personal vid Umeå universitet sluts med stöd av 2 kap. 2 § Villkorsavtal/Villkorsavtal-T och beskriver närmare vad som gäller inom området...
Lokalt kollektivavtal om samverkan för utveckling vid Umeå universitet
Etikett Styrdokument
Det lokala kollektivavtalet om samverkan för utveckling vid Umeå universitet sluts med stöd av det centrala kollektivavtalet 1997-09-22 "Samverkan för utveckling". Avtalet omfattar hela...
Lokalt chefsavtal
Etikett Styrdokument
Det lokala chefsavtalet sluts med stöd av det centrala chefsavtalet och beskriver närmare vilka befattningar och ledningsuppdrag som ska ingå i den lokala chefskretsen.
Lokalt kollektivavtal om löneväxling mellan Umeå universitet och Seko
Etikett Styrdokument
Det lokala kollektivavtalet om löneväxling mellan Umeå universitet och Seko sluts med stöd av PA 16, avdelning 1, 4 kap. 7 § respektive avdelning 2, 3 kap. 4 § samt med stöd av den särskilda...
Universitetsgemensamma aktiviteter för kompetensförsörjning
Etikett Styrdokument
Kompetensförsörjning innefattar alla aktiviteter med syfte att attrahera, rekrytera/introducera, utveckla, behålla och ställa om/avveckla personal. Den långsiktiga kompetensförsörjningen är av...
Regel vid fördelning av arbetsmiljöuppgifter
Etikett Styrdokument
Regel vid fördelning av arbetsmiljöuppgifter tydliggör arbetsmiljöansvaret och beskriver hur Umeå universitet organiserar arbetet med att fördela arbetsmiljöuppgifter och medföljande arbetsmiljöans...
Chefs- och ledarskapspolicy
Etikett Styrdokument
Denna policy anger universitetets synsätt på chefs- och ledarskap samt vilka förväntningar som ställs på chefer och ledare – inklusive prefekter och andra akademiska ledare - vid Umeå universitet....
Regel för villkor för akademiska ledningsuppdrag
Etikett Styrdokument
Detta styrdokument behandlar bestämmelser avseende villkor för akademiska ledningsuppdrag vid Umeå universitet.
Universitetsgemensam handlingsplan för systematiskt arbetsmiljöarbete och aktiva åtgärder 2022-2024
Etikett Styrdokument
Universitetsgemensam handlingsplan för systematiskt arbetsmiljöarbete och aktiva åtgärder omfattar identifierade universitetsgemensamma risker och hinder som kan leda till arbetsmiljöproblem eller...
Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet
Etikett Styrdokument
Umeå universitets anställningsordning reglerar lärarkategorier, behörighetskriterier och bedömningsgrunder vid rekrytering och befordran samt sakkunnigförfarande. I anställningsordningen...
Senast uppdaterad: 2023-03-08