"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Sök regler

X Rensa sökfält

Din sökning gav 286 träffar

Visar 90-100 av 286 träffar
Handläggningsordning för pedagogisk meritering vid Umeå universitet
Etikett Styrdokument
Vid Umeå universitet finns en modell för högskolepedagogisk meritering som innebär att lärare kan ansöka om meritering på två på varandra följande nivåer: 1) meriterad lärare och 2) excellent lärar...
Regel - Friskvård vid Umeå universitet
Etikett Styrdokument
Regel för friskvård vid Umeå universitet tydliggör och fastställer vilka regler som gäller vid Umeå universitet för friskvård i form av friskvårdsbidrag, friskvårdstimme och deltagande vid...
Handläggningsordning - Omställning på grund av arbetsbrist
Etikett Styrdokument
En arbetsbristsituation inom universitetet hanteras enligt en väl definierad omställningsprocess som styrs av lagar, avtal och regler. Denna handläggningsordning syftar till att komplettera den...
Instruktion för Umeå marina forskningscentrum (UMF)
Etikett Styrdokument
Umeå marina forskningscentrum (härefter även benämnd som ”UMF”) ska utgöra ett kunskaps och resurscentrum för universitet och samhälle avseende marin forskning, undervisning och miljöanalys, med et...
Regel för strålskydd
Etikett Styrdokument
Den här regeln beskriver hur strålskyddet för verksamheter med joniserande strålning vid Umeå universitet ska upprätthållas, utvärderas och utvecklas.
Avvecklingsplan för verksamhet med öppna strålkällor
Etikett Styrdokument
Denna avvecklingsplan beskriver ansvars och arbetsfördelningen gällande avvecklingen av verksamheten med öppna strålkällor vid Umeå Universitet.
Instruktion för antagningsråd och examensråd vid Umeå universitet
Etikett Styrdokument
Instruktionen anger antagningsrådets samt examensrådets sammansättning, uppdrag och arbetsformer.
Regler för val till fakultetsnämnder inkl utseende av dekan och prodekan 
Etikett Styrdokument
Följande regler anger formerna för hur val och utseende av ledamöter och suppleanter till fakultetsnämnderna samt utseende av dekan och prodekan, ska genomföras.
Regler för studieavgifter
Etikett Styrdokument
Enligt förordning (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor (studieavgiftsförordningen) ska en högskola ta ut en studieavgift för utbildning på grundnivå och...
Senast uppdaterad: 2023-03-08