"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Sök regler

X Rensa sökfält

Din sökning gav 284 träffar

Visar 30-40 av 284 träffar
Regler för institutioner, arbetsenheter, centrum och högskolor vid Umeå universitet
Etikett Styrdokument
Reglerna utgår från Arbetsordning för Umeå universitet (Dnr: FS 1.1-195-18). Arbetsordningen fastställer och beskriver bland annat de organisatoriska enheterna på basnivå vid universitetet –...
Arbetsordning för universitetsstyrelsen vid Umeå universitet
Etikett Styrdokument
Arbetsordningen reglerar arbetet i och kring styrelsen samt anger vad som gäller inom området utifrån lag och förordning.
Ägaranvisningar för Umeå universitet Holding AB (UHAB)
Etikett Styrdokument
Ägaranvisningarna för Umeå universitet Holding AB (UHAB) syftar till att övergripande reglera hur Umeå universitet utövar sitt ägande i bolaget samt att klargöra vilka krav som ställs av...
Instruktion för strategiska råd vid Umeå universitet
Etikett Styrdokument
Instruktionen fastställer sammansättning och uppdrag m.m. för de strategiska råd som på universitetsgemensamnivå har att bereda frågor och ärenden innan beslut samt utgöra organ för erfarenhetsutby...
Regler för utseende av ledamöter i styrelsen för Lärarhögskolan vid Umeå universitet
Etikett Styrdokument
Reglerna anger former för utseende av ledamöter till styrelsen för Lärarhögskolan vid Umeå universitet.
Handläggningsordning för Umeå universitets förtjänstmedalj
Etikett Styrdokument
Umeå universitets förtjänstmedalj delas ut vart tredje år till personer har som gjort särskilt betydelsefulla insatser för universitetet. Mottagare av medaljen kan vara anställd eller extern,...
Rektors besluts- och delegationsordning för Umeå universitet
Etikett Styrdokument
Med delegationsordning avses en ärendeförteckning av beslutsfattande där delegation innebär att beslut flyttas från en högre nivå, till en lägre nivå inom organisationen. Delegationsordningen anger...
Universitetsdirektörens vidaredelegation
Etikett Styrdokument
Med delegationsordning avses en ärendeförteckning av beslutsfattande där delegation innebär att beslut flyttas från en högre nivå, till en lägre nivå inom organisationen. Delegationsordningen anger...
Instruktion för arbetsenheten Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL)
Etikett Styrdokument
Verksamheten vid Enheten för universitetspedagogik och lärandestöd (UPL) syftar till att främja ett akademiskt lärarskap vid Umeå universitet som kännetecknas av undervisning baserad på vetenskapli...
Senast uppdaterad: 2023-03-08