"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Sök regler

X Rensa sökfält

Din sökning gav 281 träffar

Visar 10-20 av 281 träffar
Lokalt kollektivavtal om lokala omställningsmedel
Etikett Styrdokument
I lokalt kollektivavtal om lokala omställningsmedel framgår hur mycket medel som ska avsättas till den lokala utvecklingsfonden, hur fonden är uppbyggt och vilka typer av aktiviteter som fonden kan...
Anvisning för systemadministrativ behörighet
Etikett Styrdokument
Anvisningen beskriver systemägares ansvar för systemadministrativ behörighetshantering och vilka kompetenskrav som ska säkerställas för personer som tilldelats systemadministrativa behörigheter....
Verksamhetsplan 2020-2022
Etikett Styrdokument
Den treåriga verksamhetsplanen för Umeå universitet bygger på de verksamhetsplaner som fastställts av fakulteter, lärarhögskolan, universitetsbiblioteket och universitetsförvaltningen. Dessa planer...
Handläggningsordning - attestering av rektors kostnader
Etikett Styrdokument
Föreliggande handläggningsordning beskriver den praktiska hanteringen gällande attestering av rektors egna kostnader.
Handläggningsordning vid utlysning av anställning som universitetsadjunkt
Etikett Styrdokument
Handläggningsordning vid utlysning av anställning som universitetsadjunkt beskriver förfarandet vid utlysning av en sådan anställning. För att rektor ska ge dispens för utlysning av anställning som...
Regel - uppföljning av lönekostnader
Etikett Styrdokument
Regel om uppföljning av lönekostnader syftar till att säkra att lön/ersättning från institutionens/enhetens projektkonton har betalats ut till berättigade personer och att beloppen är rimliga....
Regel för engelsk titulatur för akademiska befattningar
Etikett Styrdokument
I Regel för engelsk titulatur för akademiska befattningar ingår den titulatur vid Umeå universitet som rektor beslutar om. I regeln ingår svenska befattningsbenämningar och de engelska översättning...
Regel - Pedagogisk portfölj - dokumentation och bedömning av pedagogiska meriter
Etikett Styrdokument
Regel för Pedagogisk portfölj - dokumentation och bedömning av pedagogiska meriter beskriver hur lärare vid Umeå universitet ska dokumentera sina pedagogiska meriter i en pedagogisk portfölj....
Handläggningsordning för pedagogisk meritering vid Umeå universitet
Etikett Styrdokument
Vid Umeå universitet finns en modell för högskolepedagogisk meritering som innebär att lärare kan ansöka om meritering på två på varandra följande nivåer: 1) meriterad lärare och 2) excellent lärar...
Senast uppdaterad: 2023-03-08