"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Sök regler

X Rensa sökfält

Din sökning gav 283 träffar

Visar 10-20 av 283 träffar
Instruktion för arbetsenheten Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL)
Etikett Styrdokument
Verksamheten vid Enheten för universitetspedagogik och lärandestöd (UPL) syftar till att främja ett akademiskt lärarskap vid Umeå universitet som kännetecknas av undervisning baserad på vetenskapli...
Årsredovisning
Etikett Styrdokument
Universitetet lämnar varje år till regeringen en årsredovisning som beslutats av universitetsstyrelsen. I årsredovisningen redovisas och kommenteras verksamhetens resultat.
Prissättningsrådets uppdrag och sammansättning - anvisning
Etikett Styrdokument
Anvisningen reglerar Prissättningsrådets uppdrag och sammansättning. Prissättningsrådets huvuduppdrag är att vara ett beredande och rådgivande organ inför universitetsdirektörens beslut om...
Lokalt löneavtal Saco-S
Etikett Styrdokument
Umeå universitet och Saco-S sluter avtal om lokal förhandlingsordning med stöd av Ramavtal om löner mm RALS 2010-T mellan Arbetsgivarverket och Saco-S för perioden 1 oktober 2023 till och med 30...
Doktorandavtal tandläkare 2022-10-01
Etikett Styrdokument
Lokalt avtal om lönesättning mellan Umeå universitet och Saco-S vid anställning av doktorand vid institutionen för odontologi när innehavaren är legitimerad tandläkare. Gäller från 2022-10-01 till...
Regel - Kostnadsfördelning vid övertalighet och omplacering
Etikett Styrdokument
Regeln för kostnadsfördelning vid övertalighet och omplacering fastställer hur lönekostnader, vid övertalighet, fördelas mellan institution, enhet, fakultet eller motsvarande och de på universitets...
Anvisning för systemadministrativ behörighet
Etikett Styrdokument
Anvisningen beskriver systemägares ansvar för systemadministrativ behörighetshantering och vilka kompetenskrav som ska säkerställas för personer som tilldelats systemadministrativa behörigheter....
Doktorandavtal tandläkare 2023-10-01
Etikett Styrdokument
Lokalt avtal om lönesättning mellan Umeå universitet och Saco-S vid anställning av doktorand vid institutionen för odontologi när innehavaren är legitimerad tandläkare. Gäller från 2023-10-01 till...
Lokalt löneavtal OFR/S
Etikett Styrdokument
Med stöd av det centrala kollektivavtalet RALS 2023-2025 sluter Umeå universitet och OFR/S lokalt kollektivavtal för perioden 1 oktober 2023 till och med 30 september 2024.
Instruktion för antagningsråd och examensråd vid Umeå universitet
Etikett Styrdokument
Instruktionen anger antagningsrådets samt examensrådets sammansättning, uppdrag och arbetsformer.
Senast uppdaterad: 2023-03-08