"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Sök regler

X Rensa sökfält

Din sökning gav 284 träffar

Visar 20-30 av 284 träffar
Regel för intermittenta anställningar med timlön
Etikett Styrdokument
Detta styrdokument beskriver hur intermittenta anställningar med timlön ska hanteras vid Umeå universitet. Regeln syftar till att säkerställa att universitetet fullgör kraven i LAS samt att...
Handläggningsordning - Visselblåsning vid Umeå universitet
Etikett Styrdokument
Denna handläggningsordning anger hur Umeå universitets visselblåsarfunktion ska fungera. Den beskriver universitets rapporteringskanaler och hur uppföljningsärenden ska handläggas av behörig enhet.
Lokalt kollektivavtal om lokala omställningsmedel
Etikett Styrdokument
I lokalt kollektivavtal om lokala omställningsmedel framgår hur mycket medel som ska avsättas till den lokala utvecklingsfonden, hur fonden är uppbyggt och vilka typer av aktiviteter som fonden kan...
Policy för kompetens- och karriärutveckling
Etikett Styrdokument
Syftet med policyn är att verka för ett långsiktigt, strukturerat och strategiskt arbete med kompetens- och karriärutveckling, att verka för universitetets förmåga att utvecklas och möta förändring...
Anvisning för systemadministrativ behörighet
Etikett Styrdokument
Anvisningen beskriver systemägares ansvar för systemadministrativ behörighetshantering och vilka kompetenskrav som ska säkerställas för personer som tilldelats systemadministrativa behörigheter....
Instruktion för MIMS - The Laboratory for Molecular Infection Medicine Sweden
Etikett Styrdokument
The Laboratory for Molecular Infection Medicine Sweden (härefter även benämnd som MIMS) syftar till att bedriva och utveckla högkvalitativ forskning inom området molekylär medicin.
Regel för webbplatser
Etikett Styrdokument
Regel för webbplatser beskriver de krav som Umeå universitetets publika webbplatser ska uppfylla. En publik webbplats är en webbplats som är sökbar från internet. Regel för webb riktar sig till...
Handläggningsordning för strategiskt känsliga produkter
Etikett Styrdokument
I denna handläggningsordning beskrivs ansvar, roller och på vilket sätt universitetets verksamheter ska arbeta med icke-spridning och exportkontroll gällande krigsmateriel och produkter med dubbla...
Universitetsgemensam handlingsplan för systematiskt arbetsmiljöarbete och aktiva åtgärder 2022-2024
Etikett Styrdokument
Universitetsgemensam handlingsplan för systematiskt arbetsmiljöarbete och aktiva åtgärder omfattar identifierade universitetsgemensamma risker och hinder som kan leda till arbetsmiljöproblem eller...
Instruktion för Centrum för transdisciplinär AI
Etikett Styrdokument
Centrum för transdisciplinär AI (härefter även benämnd som ”centrumet”) syftar till att inom hela universitetet främja forskning och utbildning inom artificiell intelligens (AI), dess tillämpningar...
Senast uppdaterad: 2023-03-08