"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Sök regler

X Rensa sökfält

Din sökning gav 282 träffar

Visar 20-30 av 282 träffar
Kostnader för revision som inte kan utföras av Riksrevisionen.
Etikett Styrdokument
Vissa externa finansiärer kräver revision av beviljade bidrag som inte kan utföras av Riksrevisionen, vilket innebär att tjänsten måste köpas av externa revisionsbyråer. För EU-finansierade projekt...
Instruktion för uppföljning av verksamhet kvalitetsarbete och ekonomi för år 2022
Etikett Styrdokument
Syftet med följande dokument är att sammanställa anvisningar för uppföljning av verksamhetsåret 2022. Här ingår främst anvisningar för uppföljning av verksamheten, kvalitetsarbete, ekonomi, m.m.
Verksamhetsplan 2020-2022
Etikett Styrdokument
Den treåriga verksamhetsplanen för Umeå universitet bygger på de verksamhetsplaner som fastställts av fakulteter, lärarhögskolan, universitetsbiblioteket och universitetsförvaltningen. Dessa planer...
Rektors detaljbeslut i budget 2022
Etikett Styrdokument
Universitetsstyrelsen beslutade 2021-06-09 att fastställa Budget 2022 Umeå universitet inkl. ekonomisk plan 2023–2024. Utifrån universitetsstyrelsens beslut fattar rektor detaljbeslut om fördelning...
Budget 2023 Umeå universitet inkl. ekonomisk plan 2024-2025
Etikett Styrdokument
Dokumentet utgör universitetsstyrelsens beslut om budget för Umeå universitet för 2023 samt ekonomisk plan för 2024–2025.
Policy mot korruption
Etikett Styrdokument
Denna policy tydliggör hur gällande lagstiftning avseende korruption tillämpas vid Umeå universitet. Policyn ger vägledning för anställda och syftar till att upprätthålla kraven på saklighet och...
Policy för arbetsmarknadspolitiska frågor
Etikett Styrdokument
Policyn för arbetsmarknadspolitiska frågor beskriver när en anställning av arbetsmarknadspolitiska skäl kan komma i fråga och hur detta organiseras.
Regel - Rekryteringsprocess vid anställning av lärare
Etikett Styrdokument
Umeå universitets anställningsordning för lärare, dnr FS 1.1-57-18, reglerar lärarkategorier, behörighetskriterier och bedömningsgrunder vid rekrytering och befordran samt sakkunnigförfarande. Rege...
Regel - Affiliering av lärare vid Umeå universitet
Etikett Styrdokument
Umeå universitet ser det som angeläget att öka det vetenskapliga utbytet både nationellt och internationellt. Detta kan ske bland annat genom att universitetet utan att anställa, knyter ledande...
Senast uppdaterad: 2023-03-08