"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Sök regler

X Rensa sökfält

Din sökning gav 286 träffar

Visar 80-90 av 286 träffar
Regel - Rekryteringsprocess vid anställning av lärare
Etikett Styrdokument
Umeå universitets anställningsordning för lärare, dnr FS 1.1-57-18, reglerar lärarkategorier, behörighetskriterier och bedömningsgrunder vid rekrytering och befordran samt sakkunnigförfarande. Rege...
Regel - Affiliering av lärare vid Umeå universitet
Etikett Styrdokument
Umeå universitet ser det som angeläget att öka det vetenskapliga utbytet både nationellt och internationellt. Detta kan ske bland annat genom att universitetet utan att anställa, knyter ledande...
Anställning efter avgång med ålderspension
Etikett Styrdokument
Regeln om anställning efter avgång med ålderspension beskriver när en sådan anställning kan bli aktuell. Vidare beskriver regeln formerna och villkor för en sådan anställning.
Prövning av rekrytering vid anställningar av teknisk och administrativ personal 
Etikett Styrdokument
En korrekt tillämpning av den arbetsrättsliga lagstiftningen och universitetets personalpolitik är viktig. Universitetet är en arbetsgivare och en anställning är ett civilrättsligt avtal mellan två...
Regel för stipendier
Etikett Styrdokument
Regel för stipendier omfattar bestämmelser om stipendier som inrättas och utbetalas av Umeå universitet. Syftet med regeln är att säkerställa att Umeå universitet har en enhetlig och korrekt...
Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet
Etikett Styrdokument
Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet beskriver i vilka fall arbetsgivare och arbetstagare kan träffa enskilda överenskommelser med stöd av kollektivavtal.
Regel - uppföljning av lönekostnader
Etikett Styrdokument
Regel om uppföljning av lönekostnader syftar till att säkra att lön/ersättning från institutionens/enhetens projektkonton har betalats ut till berättigade personer och att beloppen är rimliga....
Regel för engelsk titulatur för akademiska befattningar
Etikett Styrdokument
I Regel för engelsk titulatur för akademiska befattningar ingår den titulatur vid Umeå universitet som rektor beslutar om. I regeln ingår svenska befattningsbenämningar och de engelska översättning...
Regel - Pedagogisk portfölj - dokumentation och bedömning av pedagogiska meriter
Etikett Styrdokument
Regel för Pedagogisk portfölj - dokumentation och bedömning av pedagogiska meriter beskriver hur lärare vid Umeå universitet ska dokumentera sina pedagogiska meriter i en pedagogisk portfölj....
Senast uppdaterad: 2023-03-08