"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Sök regler

X Rensa sökfält

Din sökning gav 282 träffar

Visar 80-90 av 282 träffar
Policy för djurförsök inom forskning
Etikett Styrdokument
Policy för djurförsök vid forskning vid Umeå universitet syftar till att ange vad som gäller inom området i fråga om etik och inom ramen för gällande regelverk och lagstiftning.
Policy för hantering av forskningsdata
Etikett Styrdokument
Föreliggande policy anger ansvar och ger vägledning hur Umeå universitet ska hantera och bevara forskningsdata från planeringsstadiet för ett forskningsprojekt, under projektets gång och vidare eft...
Regel - Arbetsordning för Umeå universitet
Etikett Styrdokument
Umeå universitets arbetsordning fastställer och beskriver universitetets styrelse, universitets övergripande organisations- och beslutsstruktur samt de olika funktionernas och rollernas ansvar och...
Regler för institutioner, arbetsenheter, centrum och högskolor vid Umeå universitet
Etikett Styrdokument
Reglerna utgår från Arbetsordning för Umeå universitet (Dnr: FS 1.1-195-18). Arbetsordningen fastställer och beskriver bland annat de organisatoriska enheterna på basnivå vid universitetet –...
Arbetsordning för universitetsstyrelsen vid Umeå universitet
Etikett Styrdokument
Arbetsordningen reglerar arbetet i och kring universitetsstyrelsen, utöver det som anges i lag och förordning.
Ägaranvisningar för Umeå universitet Holding AB (UHAB)
Etikett Styrdokument
Ägaranvisningarna för Umeå universitet Holding AB (UHAB) syftar till att övergripande reglera hur Umeå universitet utövar sitt ägande i bolaget samt att klargöra vilka krav som ställs av...
Rutiner för rapportering mellan olika organisatoriska nivåer
Etikett Styrdokument
Handläggningsordningen anger former för att säkerställa återrapportering mellan universitetets tre organisationsnivåer (central nivå – fakultetsnivå – institutionsnivå).
Instruktion för strategiska råd vid Umeå universitet
Etikett Styrdokument
Instruktionen fastställer sammansättning och uppdrag m.m. för de strategiska råd som på universitetsgemensamnivå har att bereda frågor och ärenden innan beslut samt utgöra organ för erfarenhetsutby...
Senast uppdaterad: 2023-03-08