"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Sök regler

X Rensa sökfält

Din sökning gav 282 träffar

Visar 40-50 av 282 träffar
Förläggning och omfattning av facklig förtroendemannatid vid UmU
Etikett Styrdokument
Det lokala kollektivavtalet avseende förläggning och omfattning av facklig förtroendemannatid vid Umeå universitet beskriver de lokala tillämpningsföreskrifter som gäller inom detta område.
Avtal om arbetsuppgifter och arbetstid för lärare och arbetstidsberoende ersättningar för lärare 
Etikett Styrdokument
Det lokala kollektivavtalet om arbetsuppgifter och arbetstid för lärare och arbetstidsberoende ersättningar för lärare vid Umeå universitet sluts med stöd av ALFA 1 kap. 3 § samt bilaga 5 och...
Överenskommelse om reglering av semester VLL-Folktandvården- UmU
Etikett Styrdokument
Överenskommelsen om reglering av semester mellan Västerbottens läns landsting Folktandvården och Umeå universitet beskriver närmare rätten till semester för medarbetare som kombinerar en tjänstgöri...
Avtal om pensionsberäkning för universitetslärare med tjänstgöring vid kommunalt undervisningssjukhus
Etikett Styrdokument
Avtal om pensionsberäkning för universitetslärare med tjänstgöring vid kommunalt undervisningssjukhus sluts med stöd av PA 03 13 § punkt 4 och av PA 91 7 § punkt 4 enligt tillämpning av...
Lokalt kollektivavtal om lönetillägg/traktamente vid inrikesresa avseende verksamhetsplanering vid UmU
Etikett Styrdokument
Det lokala kollektivavtalet om lönetillägg/traktamente vid inrikesresa avseende verksamhetsplanering vid Umeå universitet sluts med stöd av ALFA 2008 3 kap. 12 § och beskriver närmare vad som gälle...
Överenskommelse om kompletterande semesterbestämmelser, UmU, Saco, LVN, VLL, NLL, JLL
Etikett Styrdokument
Överenskommelse om kompletterande semesterbestämmelser sluts mellan Umeå universitet, Jämtlands läns landsting och Norrbottens läns landsting å ena sidan samt Saco-S-rådet, Jämtlands läns...
Lokalt kollektivavtal vid tjänsteresa
Etikett Styrdokument
Det lokala kollektivavtalet vid tjänsteresa sluts med stöd av 2 kap 2§ och 10 kap Villkorsavtal/Villkorsavtal-T och beskriver närmare vad som gäller inom detta område. Avtalet gäller för anställda...
Lokalt kollektivavtal om föräldralön vid Umeå universitet
Etikett Styrdokument
Det lokala kollektivavtalet om föräldralön vid Umeå universitet sluts med stöd av 2 kap 2§ Villkorsavtal/Villkorsavtal-T och beskriver närmare vad som gäller inom detta område. Avtalet gäller för...
Lokalt avtal om förläggning av semester för lärare
Etikett Styrdokument
Det lokala avtalet om förläggning av semester för lärare sluts med stöd av 2 § Semesterlagen samt 2 kap. 2 § Villkorsavtal/Villkorsavtal-T och beskriver närmare vad som gäller inom området. Avtalet...
Lokalt arbetstidsavtal för teknisk och administrativ personal vid Umeå universitet
Etikett Styrdokument
Det lokala arbetstidsavtalet för teknisk och administrativ personal vid Umeå universitet sluts med stöd av 2 kap. 2 § Villkorsavtal/Villkorsavtal-T och beskriver närmare vad som gäller inom området...
Senast uppdaterad: 2023-03-08