"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Sök regler

X Rensa sökfält

Din sökning gav 284 träffar

Visar 40-50 av 284 träffar
Instruktion för strategiska råd vid Umeå universitet
Etikett Styrdokument
Instruktionen fastställer sammansättning och uppdrag m.m. för de strategiska råd som på universitetsgemensamnivå har att bereda frågor och ärenden innan beslut samt utgöra organ för erfarenhetsutby...
Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet
Etikett Styrdokument
Antagningsordning för utbildning på forskarnivå beskriver både nationella föreskrifter och Umeå universitets bestämmelser för utlysning av studieplatser, ansökan och antagning med doktorsexamen och...
Regler för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet
Etikett Styrdokument
Reglerna beskriver både nationella föreskrifter och Umeå universitets bestämmelser för allmän och individuell studieplan, examens- och lärandemål. Vidare regleras handledning, examinator,...
Instruktion för Bildmuseet
Etikett Styrdokument
Denna instruktion fastställer organisationsform och organisatorisk tillhörighet för Bildmuseet som en arbetsenhet inom Humanistisk fakultet. Vidare anger instruktionen uppdrag och former för...
Instruktion för Várdduo
Etikett Styrdokument
Denna instruktion fastställer organisationsform och organisatorisk tillhörighet för Várdduo som en arbetsenhet inom Humanistisk fakultet. Vidare anger instruktionen uppdrag och former för...
Handläggningsordning för Umeå universitets deltagande i utbildningssamarbeten med andra universitet som leder till gemensam examen på forskarnivå
Etikett Styrdokument
Syftet med utbildningssamarbeten på forskarnivå som leder till en gemensam examen är att skapa större möjligheter till fler och bredare internationella samarbeten. Utbildningssamarbetena ska gagna...
Handläggningsordning för Umeå universitets deltagande i samarbeten med andra universitet som leder till dubbel examen på forskarnivå
Etikett Styrdokument
Syftet med handläggningsordningen är att underlätta förarbetena och att skapa förutsättningar för en rättssäker hantering för universitetets och doktorandernas deltagande i dessa samarbeten.
Instruktion för uppföljning av verksamhet kvalitetsarbete och ekonomi för år 2023
Etikett Styrdokument
Denna instruktion ger anvisningar för uppföljning, främst avseende verksamhet, kvalitetsarbete och ekonomi
Informationssäkerhetspolicy för Umeå universitet
Etikett Styrdokument
Denna policy utgör grunden i universitetets ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) och beskriver Umeå universitets ramverk för informationssäkerhet. Policyn ska utgöra ett stöd för...
Senast uppdaterad: 2023-03-08