"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Sök regler

X Rensa sökfält

Din sökning gav 286 träffar

Visar 70-80 av 286 träffar
Handläggningsordning för bevarandekrav på nya IT-system
Etikett Styrdokument
Umeå universitet är skyldigt att i enlighet med rådande regler och föreskrifter garantera att myndighetens elektroniska handlingar hanteras och bevaras på ett korrekt sätt. För att kunna säkerställ...
Handläggningsordning - attestering av rektors kostnader
Etikett Styrdokument
Föreliggande handläggningsordning beskriver den praktiska hanteringen gällande attestering av rektors egna kostnader.
Policy för arbetsmarknadspolitiska frågor
Etikett Styrdokument
Policyn för arbetsmarknadspolitiska frågor beskriver när en anställning av arbetsmarknadspolitiska skäl kan komma i fråga och hur detta organiseras.
Regel - Rekryteringsprocess vid anställning av lärare
Etikett Styrdokument
Umeå universitets anställningsordning för lärare, dnr FS 1.1-57-18, reglerar lärarkategorier, behörighetskriterier och bedömningsgrunder vid rekrytering och befordran samt sakkunnigförfarande. Rege...
Regel - Affiliering av lärare vid Umeå universitet
Etikett Styrdokument
Umeå universitet ser det som angeläget att öka det vetenskapliga utbytet både nationellt och internationellt. Detta kan ske bland annat genom att universitetet utan att anställa, knyter ledande...
Anställning efter avgång med ålderspension
Etikett Styrdokument
Regeln om anställning efter avgång med ålderspension beskriver när en sådan anställning kan bli aktuell. Vidare beskriver regeln formerna och villkor för en sådan anställning.
Prövning av rekrytering vid anställningar av teknisk och administrativ personal 
Etikett Styrdokument
En korrekt tillämpning av den arbetsrättsliga lagstiftningen och universitetets personalpolitik är viktig. Universitetet är en arbetsgivare och en anställning är ett civilrättsligt avtal mellan två...
Regel för stipendier
Etikett Styrdokument
Regel för stipendier omfattar bestämmelser om stipendier som inrättas och utbetalas av Umeå universitet. Syftet med regeln är att säkerställa att Umeå universitet har en enhetlig och korrekt...
Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet
Etikett Styrdokument
Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet beskriver i vilka fall arbetsgivare och arbetstagare kan träffa enskilda överenskommelser med stöd av kollektivavtal.
Stöd till chefer vid hantering av kränkande särbehandling trakasserier eller sexuella trakasserier - Handläggningsordning
Etikett Styrdokument
När en chef med personal- och arbetsmiljöansvar vid Umeå universitet får kännedom om ett ovälkommet beteende som misstänkts vara kränkande särbehandling, trakasserier eller sexuella trakasserier sk...
Senast uppdaterad: 2023-03-08