"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Sök regler

X Rensa sökfält

Din sökning gav 284 träffar

Visar 60-70 av 284 träffar
Regel Flaggning
Etikett Styrdokument
Umeå universitet har officiell flaggning vid alla allmänna flaggdagar inklusive den samiska nationaldagen. Officiell flaggning sker också på universitetets högtidsdagar.
Campusplan för huvudcampus
Etikett Styrdokument
Campusplanen för Umeå universitet ska fungera som ett beslutsunderlag i den fysiska planeringen. Syftet är att ange ramar och utpeka inriktningen för den fortsatta fastighetsutvecklingen. Planen sk...
Instruktion för Bildmuseet
Etikett Styrdokument
Denna instruktion fastställer organisationsform och organisatorisk tillhörighet för Bildmuseet som en arbetsenhet inom Humanistisk fakultet. Vidare anger instruktionen uppdrag och former för...
Instruktion för Várdduo
Etikett Styrdokument
Denna instruktion fastställer organisationsform och organisatorisk tillhörighet för Várdduo som en arbetsenhet inom Humanistisk fakultet. Vidare anger instruktionen uppdrag och former för...
Instruktion för uppföljning av verksamhet kvalitetsarbete och ekonomi för år 2023
Etikett Styrdokument
Denna instruktion ger anvisningar för uppföljning, främst avseende verksamhet, kvalitetsarbete och ekonomi
Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet
Etikett Styrdokument
Antagningsordning för utbildning på forskarnivå beskriver både nationella föreskrifter och Umeå universitets bestämmelser för utlysning av studieplatser, ansökan och antagning med doktorsexamen och...
Regler för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet
Etikett Styrdokument
Reglerna beskriver både nationella föreskrifter och Umeå universitets bestämmelser för allmän och individuell studieplan, examens- och lärandemål. Vidare regleras handledning, examinator,...
Handläggningsordning för Umeå universitets deltagande i utbildningssamarbeten med andra universitet som leder till gemensam examen på forskarnivå
Etikett Styrdokument
Syftet med utbildningssamarbeten på forskarnivå som leder till en gemensam examen är att skapa större möjligheter till fler och bredare internationella samarbeten. Utbildningssamarbetena ska gagna...
Handläggningsordning för Umeå universitets deltagande i samarbeten med andra universitet som leder till dubbel examen på forskarnivå
Etikett Styrdokument
Syftet med handläggningsordningen är att underlätta förarbetena och att skapa förutsättningar för en rättssäker hantering för universitetets och doktorandernas deltagande i dessa samarbeten.
Senast uppdaterad: 2023-03-08