Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kontaktpersoner för studenter med funktionsnedsättning

Du som läser inom ett program vänder dig först till din kontaktperson för programmet. Då får du också veta vilka personer du ska vända dig till när det gäller kurser inom programmet.

Läser du fristående kurs så vänder du dig till kontaktpersonen på den institution som ansvarar för kursen. Vilken institution som ansvarar för en viss kurs framgår i kursplanen.

Här kan du söka fram kursplaner

Kontaktpersoner

Här hittar du kontaktpersoner för program på grundnivå, program på avancerad nivå och för institutioner.

Program på grundnivå

Gå direkt till program på grundnivå som börjar med bokstaven:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

 

Apotekarprogrammet - Sanna Bränström

Arbetsterapeutprogrammet - Maria Sperens

Arkeologiprogrammet - Elisabeth Raddock

ArkitektprogrammetSofia Mikaelsson

Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer - Karin Fahlquist 

Biblioteks- och informationsvetenskap - Helen Andersson

Biologi och geovetenskap - Maria Karlsson

Biomedicinprogrammet - Viktoria Vedin

Biomedicinsk analytikerprogrammet - Karin Emanuelsson

Branschutbildningen för museer och kulturarv - ingen angiven

Civilekonomprogrammet - Gisela Taube-Lyxzen

Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel och logistik - Rickard Lindberg 

Civilekonomprogrammet med inriktning mot Service Management - Carina Åström

Civilekonomprogrammet med internationell inriktning - Andre Gyllenram

Civilingenjörsprogrammet i bioteknik - Viktoria Vedin

Civilingenjörsprogrammet i energiteknik - Catharina Åhgren

Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi - Jennie Ohlsson

Civilingenjörsprogrammet i interaktion och design - Lena Palmquist

Civilingenjörsprogrammet i teknisk datavetenskap - Marie Nordström

Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik - Sandra Straumdal

Civilingenjörsprogrammet öppen ingång - Sandra Straumdal

Datavetenskap (kandidatprogrammet) - Lennart Steinvall

Dietistprogrammet - Josefin Brodin

Digital medieproduktion - Karin Fahlquist 

Filosofi och samhällsanalys - Elisabeth Raddock

Fri konst - Jeanette Nilsson

Fysioterapeutprogrammet - Carin From 

Förskollärarprogrammet - Tomas Lilja

Gastronomiprogrammet - Josefin Brodin

Grundskollärarprogrammet fritidshemIngela Jonasson

Grundskollärarprogrammet förskoleklass och åk 1-3 - Ingela Jonasson

Grundskollärarprogrammet grundskolans åk 4-6 - Ingela Jonasson

Humanistiskt samhällsprogram - Elisabeth Raddock

Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik - Catharina Åhgren

Högskoleingenjörsprogrammet i elektronik och datorteknik/medicinsk teknik - Catharina Åhgren

Högskoleingenjörsprogrammet i elkraftteknik - Catharina Åhgren

Högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik - Catharina Åhgren

Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik - Catharina Åhgren

Idrottsfysiologprogrammet - Lisbeth Wikström Frisén

Idrottsvetenskapliga programmet - Camilla Jonsson

Idrottsvetenskapliga programmet med inriktning mot strategiskt ledarskap och utveckling - Camilla Jonsson

Industridesign - Per Sihlen

Internationell kris- och konflikthantering - Malin Nygren

Journalistprogrammet - Susanne Holst

Juristprogrammet - Stefan Lidberg

Kognitionsvetenskap - Jenny Nilsson

Kostvetarprogrammet - Josefin Brodin

Kulturanalys och strategisk planering - Susanne Holst

Kulturanalysprogrammet - Susanne Holst

Kulturentreprenörskap - Susanne Holst

Life Science - Maria Jansson

Litteraturvetenskap och kreativt skrivande - Susanne Holst

Logopedprogrammet - Veronica Lindberg

Läkarprogrammet - Olov Olsson

Manusutbildning för film, TV och nya medier - Susanne Holst

Medie- och kommunikationsvetenskap - Susanne Holst

Medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning mot strategisk kommunikation - Susanne Holst

Miljövetenskap - Maria Karlsson

Museer och kulturarv - Susanne Holst

Nät- och kommunikationsteknik - Catharina Åhgren

Oral hälsa för tandhygienister (påbyggnadsår) - ingen angiven 

Personalvetarprogrammet - Jenny Dufweke

Politices kandidatprogrammet - Malin Nygren 

Processoperatör - Sanna Bränström

Psykologprogrammet - Jenny Feltenmark

Psykologprogrammet med inriktning mot idrott - Jenny Feltenmark

Receptarieprogrammet - Sanna Bränström

Röntgensjuksköterskeprogrammet - Helen Forsgren

Samhällsplanerarprogrammet - Håkan Appelblad

Samhällsvetarprogrammet - Hans Jörgensen

Sjuksköterskeprogrammet - Helen Forsgren

Sociologiprogrammet - Erika Antill

Socionomprogrammet - Gudrun Hedberg

Språk - Irene Sedlacek

Språkkonsultprogrammet - Irene Sedlacek

Statistik och data science - Jessica Fahlén

Statistikerprogrammet - Jessica Fahlén

Strategisk kommunikation - Susanne Holst

Studie-och yrkesvägledarprogrammet - Tomas Lilja

Systemvetenskapliga programmet med inriktning mot design, interaktion och innovation - Karin Fahlquist 

Tandhygienistprogrammet - Dirk Prüss

Tandläkarprogrammet - Dirk Prüss

Tandteknikerprogrammet - Dirk Prüss

Tekniskt-naturvetenskapligt basår - Cecilia Rydberg

Teologprogrammet - Elisabeth Raddock

Tränarprogrammet - Lisbeth Wikström Frisén 

Turismprogrammet, inriktning destinationsutveckling och turismplanering och inriktning turism och hotell - Håkan Appelblad

Vårdadministrativa programmet - Hans Jörgensen

Yrkeslärarprogrammet - Ingen specificerad 

Ämneslärarprogrammet - gymnasiet - Ingen specificerad 

Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 - Ingen specificerad 

Program på avancerad nivå

Gå direkt till program på avancerad nivå som börjar med bokstaven:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

 

Affärsutveckling och internationalisering - Martina Sundqvist 

Arbetsrätt - Stefan Lidberg

Arbetsliv och hälsa - Anita Petterson Strömbäck

Arbetsterapi (både magisterprogram och masterprogram) - Ulla Nygren

Arkitektur och stadsbyggnadSofia Mikaelsson

Artificiell intelligens - Lennart Steinvall 

Avancerad produktdesign - Birgitta Sundberg

Barnmorskeprogrammet - Helen Forsgren

Befolkningsstudier - ingen angiven

Beräkningsteknik - Eddie Wadbro och Jennie Ohlsson

Biblioteks- och informationsvetenskap - Helen Andersson

Biomedicin - Viktoria Vedin

Datavetenskap - Lennart Steinvall 

Digital fabrikation och innovation - ingen angiven

Ekologi - Maria Karlsson

Farmaci - Sanna Bränström

Finansiering - Gisela Taube-Lyxzen

Folkhälsovetenskap (både magisterprogram och masterprogram) - Eva Selin

Folkhälsovetenskap med inriktning mot hälsoekonomi - Eva Selin

Fri konst - Jeanette Nilsson

Fysik - Sandra Straumdal

Fysioterapi (både magisterprogram och masterprogram) - Birgit Enberg

Genusvetenskap - Veronika Lodwika

Geovetenskap - Maria Karlsson

Historiska studier - Elisabeth Raddock

IdrottsmedicinApostolos Theos

Interaktionsdesign - Christoffel Kuenen

Interaktiv medicinsk biologi - Nadia Ferry Yassin

IT Management - Karin Fahlquist 

Kemi - Maria Jansson

Kognitionsvetenskap - Jenny Nilsson

Kompletterande pedagogisk utbildning (för gymnasieskolan, årskurs 7-9, för forskarutbildade) - ingen angiven

Kompletterande utbildning för läkare med avslutad utländsk utbildning - ingen angiven

Krishantering och fredsbyggande - Malin Nygren 

Kulturgeografi med inriktning mot geografiska informationssystem (GIS) - Håkan Appelblad

Kultur- och medievetenskap - Susanne Holst

Ledarskap och organisation - Erika Antill

Magisterprogram med inriktning mot konstitutionell rätt och mänskliga rättigheter - ingen angiven

Management - Martina Sundqvist 

Mark- och miljörätt - Stefan Lidberg

Marknadsföring - Gisela Taube-Lyxzen

Miljö- och hälsoskyddMaria Karlsson

Miljöarkeologi - Elisabeth Raddock

Molekylärbiologi - Viktoria Vedin

Människa-datorinteraktion och sociala medier - Karin Fahlquist 

Nationalekonomi - Tove Näsman

Omvårdnad (både magisterprogram och masterprogram) - Helen Forsgren

Produktionsdesign - Thomas Degn

Psykoterapeutprogrammet - ingen angiven

Redovisning - Gisela Taube-Lyxzen

Robotik och reglerteknik - Catharina Åhgren

Rätt och samhälle - ingen angiven

Rätt, genus och samhälle - Veronika Lodwika

Skandinavistik med inriktning mot nordliga studier - Irene Sedlacek

Socialt arbete - Helen Bergström

Spatial Planning and Development - Håkan Appelblad

Specialistsjuksköterskeprogrammen - Helen Forsgren

Speciallärarprogrammet - Tomas Lilja

Specialpedagogprogrammet - Tomas Lilja

Statsvetenskap - Malin Nygren 

Statistik och data science - Jessica Fahlén

Teologprogrammet - Elisabeth Raddock

Tourism - Håkan Appelblad

Transportdesign - Demian Horst

Växt- och skogsbioteknik - Laszlo Bako

Institutioner (för kurser)

Gå direkt till institutioner vars namn börjar med bokstaven:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

 

ArkitekthögskolanSofia Mikaelsson

Datavetenskap - Lennart Steinvall 

Designhögskolan - Linda Bogren

Ekologi, miljö och geovetenskap - Maria Karlsson

Ekonomisk historia - Hans Jörgensen

Estetiska ämnen i lärarutbildningen - Nina Mattsson

Farmakologi och klinisk neurovetenskap - Sara Widmark

Folkhälsa och klinisk medicin - Emma Lindström

Fysik - Sandra Straumdal

Fysiologisk botanik - ingen angiven

Geografi - Håkan Appelblad

Handelshögskolan


Idé- och samhällsstudier
(arkeologi, filosofi och vetenskapsteori, historia, idéhistoria, religionsvetenskap och teologi) - Elisabeth Raddock

Informatik - Karin Fahlquist 

Integrativ medicinsk biologi - Ingen angiven

Juridiska institutionen - Stefan Lidberg

Kemiska institutionen - Maria Jansson

Kirurgisk och perioperativ vetenskap - Marie Eriksson

Klinisk mikrobiologi - Karin Emanuelsson

Klinisk vetenskap


Konsthögskolan
- Micael Norberg

Kost- och måltidsvetenskap - Josefin Brodin

Kultur- och medievetenskaper (etnologi, journalistik, konst- och bildvetenskap, kulturanalys, kulturentreprenör, litteraturvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap, museologi) - Susanne Holst

Matematik och matematisk statistik - Sofia Holmström

Medicinsk biovetenskap - Nina Ohlson

Medicinsk kemi och biofysik - Anna Sjöström

Molekylärbiologi - Lina Helgesson

Naturvetenskapernas och matematikens didaktik - Jonas Wikström

Odontologi - Dirk Prüss

Omvårdnad - Helen Forsgren

Pedagogiska institutionen


Psykologi
- Jenny Feltenmark

Samhällsmedicin och rehabilitering - Britt-Marie Eliasson

Socialt arbete - Gudrun Hedberg

Sociologiska institutionen - Erika Antill

Språkstudier - Irene Sedlacek

Statsvetenskapliga institutionen - Malin Nygren 

Strålningsvetenskaper - Jonna Wilen

Tillämpad fysik och elektronik - Catharina Åhgren

Tillämpad utbildningsvetenskap


Umeå centrum för genusstudier (UCGS) - Veronika Lodwika