Hoppa direkt till innehållet
printicon

Kontaktpersoner för studenter med funktionsnedsättning

Du som läser inom ett program vänder dig först till din kontaktperson för programmet. Då får du också veta vilka personer du ska vända dig till när det gäller kurser inom programmet.

Läser du fristående kurs så vänder du dig till kontaktpersonen på den institution som ansvarar för kursen. Vilken institution som ansvarar för en viss kurs framgår i kursplanen.

Här kan du söka fram kursplaner.

Kontaktpersoner

Här hittar du kontaktpersoner för program på grundnivå, program på avancerad nivå och för institutioner.

Program på grundnivå

Gå direkt till program på grundnivå som börjar med bokstaven:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

 

Apotekarprogrammet - Sanna Bränström

Arbetsterapeutprogrammet - Ulla Nygren

Arkeologiprogrammet - Elisabeth Raddock

ArkitektprogrammetSofia Mikaelsson

Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer - Magdalena Hagelin

Biblioteks- och informationsvetenskap - Helen Andersson

Biologi och geovetenskap - Maria Karlsson

Biomedicinprogrammet - Viktoria Vedin

Bioteknik - Viktoria Vedin

Biomedicinsk analytikerprogrammet - Karin Emanuelsson

Bioresursteknik - Wolfgang Schröder

Branschutbildningen för museer och kulturarv - ingen angiven

Byggteknik - Catharina Åhgren

Civilekonomprogrammet - Gisela Taube-Lyxzen

Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel och logistik - Gisela Taube-Lyxzen

Civilekonomprogrammet med inriktning mot Service Management - Gisela Taube-Lyxzen

Civilekonomprogrammet med internationell inriktning - Gisela Taube-Lyxzen

Datavetenskap - Marie Nordström

Dietistprogrammet - Sandra Einarsson

Digital medieproduktion - Magdalena Hagelin

Elektronik och datorteknik/medicinsk teknik - Catharina Åhgren

Elkraftteknik - Catharina Åhgren

Energiteknik (civilingenjörsprogram) - Catharina Åhgren

Energiteknik (högskoleingenjörsprogram) - Catharina Åhgren

Filosofi och samhällsanalys - Elisabeth Raddock

Fri konst - Jeanette Nilsson

Fysik och tillämpad matematik - Jennie Ohlsson och Lars-Erik Svensson

FysioterapeutprogrammetBirgit Enberg

Förskollärarprogrammet - Ingela Jonasson

Gastronomiprogrammet - Hanna Lövgren

Grundskollärarprogrammet fritidshem - Ingela Jonasson

Grundskollärarprogrammet förskoleklass och åk 1-3 - Ingela Jonasson

Grundskollärarprogrammet grundskolans åk 4-6 - Ingela Jonasson

Humanistiskt samhällsprogram - Elisabeth Raddock

Idrottsvetenskapliga programmet - Camilla Jonsson

Idrottsvetenskapliga programmet med inriktning mot strategiskt ledarskap och utveckling - Camilla Jonsson

Industridesign - Per Sihlen

Industriell ekonomi - Jennie Ohlsson

Interaktion och design - Lena Palmquist

Internationell kris- och konflikthantering - Anna Palmgren Vahlroos

Journalistprogrammet - Peter Lexelius

Juristprogrammet - Stefan Lidberg

Kognitionsvetenskap - Jenny Nilsson

Kostvetarprogrammet - Sofia Rapo

Kulturanalys och strategisk planering - Peter Lexelius

Kulturanalysprogrammet - Peter Lexelius

Kulturentreprenörskap - Peter Lexelius

Life Science - Maria Jansson

Litteraturvetenskap och kreativt skrivande - Peter Lexelius

Logopedprogrammet - Veronica Lindberg

Läkarprogrammet - Olov Olsson

Manusutbildning för film, TV och nya medier - Peter Lexelius

Maskinteknik - Catharina Åhgren

Medie- och kommunikationsvetenskap - Peter Lexelius

Medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning mot strategisk kommunikation - Peter Lexelius

Miljö- och hälsoskydd - Maria Karlsson

Museer och kulturarv - Peter Lexelius

Naturguidning - Maria Karlsson

Nät- och kommunikationsteknik - Catharina Åhgren

Oral hälsa för tandhygienister (påbyggnadsår) - ingen angiven

Personalvetarprogrammet - Jenny Dufweke

Politices kandidatprogrammet - Anna Palmgren Vahlroos

Processoperatör - ingen angiven

Psykologprogrammet - Jenny Feltenmark

Psykologprogrammet med inriktning mot idrott - Jenny Feltenmark

Receptarieprogrammet - Sanna Bränström

Röntgensjuksköterskeprogrammet - Helen Forsgren

Samhällsplanerarprogrammet - Håkan Appelblad

Samhällsvetarprogrammet - Hans Jörgensen

Sjuksköterskeprogrammet - Helen Forsgren

Sociologiprogrammet - Erika Antill

Socionomprogrammet - Gudrun Hedberg

Språk - Irene Sedlacek

Språkkonsultprogrammet - Irene Sedlacek

Statistikerprogrammet - Jessica Fahlén

Strategisk kommunikation - Peter Lexelius

Studie-och yrkesvägledarprogrammet - Joakim Bergbom

Systemvetenskapliga programmet med inriktning mot design, interaktion och innovation - Magdalena Hagelin

Tandhygienistprogrammet - Dirk Prüss

Tandläkarprogrammet - Dirk Prüss

Tandteknikerprogrammet - Dirk Prüss

Teknisk datavetenskap - Marie Nordström

Teknisk fysik - Lars-Erik Svensson

Tekniskt-naturvetenskapligt basår - Cecilia Rydberg

Teologprogrammet - Elisabeth Raddock

Tränarprogrammet inriktning idrottsfysiologi, idrottsmedicin och idrottspsykologiApostolos Theos

Turismprogrammet, inriktning destinationsutveckling och turismplanering och inriktning turism och hotell - Håkan Appelblad

Vårdadministrativa programmet - Hans Jörgensen

Yrkeslärarprogrammet - Joakim Bergbom

Ämneslärarprogrammet - gymnasiet - Joakim Bergbom

Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 - Joakim Bergbom

Öppen ingång (civilingenjörsprogram) - Lars-Erik Svensson och Jennie Ohlsson

Program på avancerad nivå

Gå direkt till program på avancerad nivå som börjar med bokstaven:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

 

Affärsutveckling och internationalisering - ingen angiven

Arbetsrätt - Stefan Lidberg

Arbetsliv och hälsa - Anita Petterson Strömbäck

Arbetsterapi (både magisterprogram och masterprogram) - Ulla Nygren

Arkitektur och stadsbyggnadSofia Mikaelsson

Avancerad produktdesign - Birgitta Sundberg

Barnmorskeprogrammet - Helen Forsgren

Befolkningsstudier - ingen angiven

Beräkningsteknik - Eddie Wadbro och Jennie Ohlsson

Biblioteks- och informationsvetenskap - Helen Andersson

Bildterapi - ingen angiven

Biomedicin - Viktoria Vedin

Datavetenskap - Frank Drewes

Digital fabrikation och innovation - ingen angiven

Ekologi - Maria Karlsson

Farmaci - Sanna Bränström

Finansiering - Gisela Taube-Lyxzen

Folkhälsovetenskap (både magisterprogram och masterprogram) - Eva Selin

Folkhälsovetenskap med inriktning mot hälsoekonomi - Eva Selin

Fri konst - Jeanette Nilsson

Fysik - Lars-Erik Svensson

Fysioterapi (både magisterprogram och masterprogram) - Birgit Enberg

Genusvetenskap - ingen angiven

Geoekologi - Maria Karlsson

Geovetenskap - ingen angiven

Historiska studier - Elisabeth Raddock

IdrottsmedicinApostolos Theos

Interaktionsdesign - Christoffel Kuenen

IT Management - Magdalena Hagelin

Kemi - Maria Jansson

Kognitionsvetenskap - Jenny Nilsson

Kompletterande pedagogisk utbildning (för gymnasieskolan, årskurs 7-9, för forskarutbildade) - Joakim Bergbom

Kompletterande utbildning för läkare med avslutad utländsk utbildning - ingen angiven

Krishantering och fredsbyggande - Anna Palmgren Vahlroos

Kulturgeografi med inriktning mot geografiska informationssystem (GIS) - Håkan Appelblad

Kultur- och medievetenskap - ingen angiven

Ledarskap och organisation - ingen angiven

Magisterprogram med inriktning mot konstitutionell rätt och mänskliga rättigheter - ingen angiven

Management - Gisela Taube-Lyxzen

Mark- och miljörätt - Stefan Lidberg

Marknadsföring - Gisela Taube-Lyxzen

Miljö- och hälsoskydd - Maria Karlsson

Miljöarkeologi - Elisabeth Raddock

Molekylärbiologi - Viktoria Vedin

Människa-datorinteraktion och sociala medier - Magdalena Hagelin

Nationalekonomi - Tomas Raattamaa

Omvårdnad (både magisterprogram och masterprogram) - Helen Forsgren

Produktionsdesign - Thomas Degn

Psykoterapeutprogrammet - ingen angiven

Redovisning - Gisela Taube-Lyxzen

Robotik och reglerteknik - Catharina Åhgren

Rätt och samhälle - ingen angiven

Rätt, genus och samhälle - ingen angiven

Skandinavistik med inriktning mot nordliga studier - Irene Sedlacek

Socialt arbete - Helen Bergström

Spatial Planning and Development - Håkan Appelblad

Specialistsjuksköterskeprogrammen - Helen Forsgren

Speciallärarprogrammet - Joakim Bergbom

Specialpedagogprogrammet - Joakim Bergbom

Statsvetenskap - Anna Palmgren Vahlroos

Statistik - Jessica Fahlén

Teologprogrammet - Elisabeth Raddock

Tourism - Håkan Appelblad

Transportdesign - Demian Horst

Växt- och skogsbioteknik - Laszlo Bako

Institutioner (för kurser)

Gå direkt till institutioner vars namn börjar med bokstaven:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

 

ArkitekthögskolanSofia Mikaelsson

Datavetenskap - Yvonne Löwstedt

Designhögskolan - Linda Bogren

Ekologi, miljö och geovetenskap - Maria Karlsson

Estetiska ämnen i lärarutbildningen - Stigbjörn Lestander

Farmakologi och klinisk neurovetenskap - Sara Widmark

Folkhälsa och klinisk medicin - ingen angiven

Fysik - Lars-Erik Svensson

Fysiologisk botanik - Rebecca Gramner

Geografi och ekonomisk historia


Handelshögskolan


Idé- och samhällsstudier
(arkeologi, filosofi och vetenskapsteori, historia, idéhistoria, religionsvetenskap och teologi) - Elisabeth Raddock

Informatik - Magdalena Hagelin

Integrativ medicinsk biologi - Ingen angiven

Juridiska institutionen - Stefan Lidberg

Kemiska institutionen - Maria Jansson

Kirurgisk och perioperativ vetenskap - Marie Eriksson

Klinisk mikrobiologi - Karin Emanuelsson

Klinisk vetenskaps:


Konsthögskolan
- Jeanette Nilsson

Kostvetenskap - Josefin Brodin

Kultur- och medievetenskaper (etnologi, journalistik, konst- och bildvetenskap, kulturanalys, kulturentreprenör, litteraturvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap, museologi) - Peter Lexelius

Matematik och matematisk statistik - Jennie Ohlsson

Medicinsk biovetenskap - Nina Ohlson

Medicinsk kemi och biofysik - Anna Sjöström

Molekylärbiologi - Lina Helgesson

Naturvetenskapernas och matematikens didaktik - Jonas Wikström

Odontologi - Dirk Prüss

Omvårdnad - Helen Forsgren

Pedagogiska institutionens:


Psykologi
- Jenny Nilsson

Restauranghögskolan - Hanna Lövgren

Samhällsmedicin och rehabilitering - Britt-Marie Eliasson

Socialt arbete - Gudrun Hedberg

Sociologiska institutionen - Erika Antill

Språkstudier - Irene Sedlacek

Statsvetenskapliga institutionen - Anna Palmgren Vahlroos

Strålningsvetenskaper - Jonna Wilen

Tillämpad fysik och elektronik - Catharina Åhgren

Tillämpad utbildningsvetenskaps:


Umeå centrum för genusstudier (UCGS) - Linda Sandberg