Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Avhandlingar vid fakulteten

Nya avhandlingar

Bättre förståelse av livscykelanalys kan ge mindre klimatpåverkan
Publicerad: 2022-10-04

Rätt verktyg behövs för att minska globala utsläpp vid viktiga investeringsbeslut, visar ny avhandling.

Arktiska sjöar är “reaktorer” eller ”skorstenar” för koldioxid
Publicerad: 2022-09-27

Perioden av istäcke och issmältning är viktig för att förstå koldioxidutsläpp från arktiska sjöar.

Energilagringsmaterial kan byggas av molekylblock i nanostorlek
Publicerad: 2022-09-20

Grundämnet niob kan användas i elektrokemiska material för energilagring, visar Mark Rambarans avhandling.

Designevolution genom kampsporten capoeira
Publicerad: 2022-09-19

Nicholas Torretta hämtar inspiration från capoeira för att belysa maktstrukturer inom industridesigntänkandet.

Robotar som känner igen och uttrycker avsikter
Publicerad: 2022-09-14

Att få intelligenta datorprogram att känna igen och uttrycka intentioner är komplext, visar avhandling.

Umeåkemist tilldelas pris för bästa avhandling
Publicerad: 2022-08-31

Emil Johansson som disputerade i fjol har tilldelats Ludwig Rambergs avhandlingspris i organisk kemi.

Studerar dynamik hos svampar i marken med bioinformatik
Publicerad: 2022-05-31

Med metoden har han testat kvävetillförsels påverkan på svampsamhällen.

Globala förändringar påverkar algproduktion i nordliga sjöar
Publicerad: 2022-05-31

Ökande temperaturer och brunifiering kan både hämma och gynna algtillväxt i nordliga sjöar.

Barrträd anpassar sig för att förbli gröna vintertid
Publicerad: 2022-05-19

Barrträd har utvecklat speciella mekanismer som förhindrar skador på fotosyntetiska maskineriet.

Avslöjar teknik bakom rymdinstrument byggt för studera Jupiter
Publicerad: 2022-05-11

Instrumentet ska mäta joner och elektroner i Jupitersystemet ombord på en europeisk rymdfarkost.

Med AI kan datorer revidera tidigare slutsatser
Publicerad: 2022-04-20

I sin avhandling visar Timotheus Kampik matematiska resonemangsmetoder för autonoma intelligenta system.

Unikt partikelinstrument skräddarsytt för Jupiters extrema miljö
Publicerad: 2022-03-23

Angèle Pontoni har bidragit till att utveckla ett partikelinstrumentet som ska studera miljön kring Jupiter.

Data science kan hjälpa miljöindustrier och energianvändare
Publicerad: 2022-01-17

Dong Wang har utforskat hur data science kan användas för bättre processtyrningsstrategier för miljöprocesser.

Svällning av flerskiktade grafenoxidmaterial har studerats
Publicerad: 2021-12-14

I sin avhandling har Artem Iakunkov gjort omfattande studier av grundläggande egenskaper hos grafitoxider.

Genetiken bakom jämställdhet: könskromosomer och evolution
Publicerad: 2021-12-08

Marie-Line Faucillion avhandlingsresultat ger bättre förståelse för hur könskromosomer regleras.

Hur ska bostäders energiprestanda regleras?
Publicerad: 2021-12-07

Ingrid Allard Stolterman har studerat metoder för att reglera energiprestanda hos bostadshus i kallt klimat.

Inaktiva proteaser viktiga för växters utveckling
Publicerad: 2021-11-29

Laxmi Mishra har använt ogräset Arabidopsis thaliana för att utveckla ny kunskap om kloroplastproteaser.

Nya möjligheter att studera joner i rymden
Publicerad: 2021-11-24

Sofia Bergmans avhandling ger forskare unika möjligheter att studera joner med låg energi i rymden.

Vägar till god undervisning i programmering i grundskolan
Publicerad: 2021-10-13

År 2018 infördes programmering i grundskolans läroplan och ställde lärare inför nya utmaningar.

Så kan värmesystemet minska koldioxidutsläpp och energikostnad
Publicerad: 2021-10-11

Anjan Rao Puttige, Företagsforskarskolan, använde sjukhuset NUS som fallstudie i sin avhandling.

Smart teknik kan ge nöjdare djur på zoo och i ladugård
Publicerad: 2021-09-21

Keni Ren studerar djurs beteende i djurparker och produktionsmiljöer med datorseende och sensorteknik.

Bättre beslutsstöd för effektivisera energianvändning i byggnader
Publicerad: 2021-09-08

Smart teknik kan minska miljöpåverkan i byggnader skriver Shoaib Azizi i sin avhandling.

Bubblor hjälper fiskar att hitta rätt
Publicerad: 2021-08-27

Bubbelbarriär leder fisk från farliga passager i utbyggda älvar visar Johan Leander vid Företagsforskarskolan.

Faktorer som reglerar rotbildning är evolutionärt bevarade
Publicerad: 2021-05-31

Med arvsmassan hos träd kartlagda kan man studera initiering av adventivrötter ur ett evolutionärt perspektiv.

Gamla lärdomar i kemometri kan förbättra modern AI – och tvärtom
Publicerad: 2021-05-11

Med ökad användning av automatiska system är det viktigt att förstå begränsningar i alla delar av kedjan.

Ny utvärderingsmodell för mer hållbara städer
Publicerad: 2021-05-05

I den ingår två livscykelverktyg och tar hänsyn till effekt av stadens tjänster inom vatten-avfall-energi.

Framställda molekyler som lurar virus att fästa
Publicerad: 2021-05-04

Emil utvecklar molekyler som binder till virus och blockerar dem från att infektera celler och orsaka sjukdom.

Ny metod för att identifiera substitut till farliga kemikalier
Publicerad: 2021-04-29

En korrekt bedömning av risker med kemikalier som ska ersätta de som förbjuds försvåras av brist på data.

Skogsbruk har liten påverkan på granens genetiska diversitet
Publicerad: 2021-03-15

Den genetiska variationen skiljer sig inte nämnvärt mellan brukad och gammal granskog i Västerbotten.

Forskning ger bättre effektivitet i småskaliga molndatacenter
Publicerad: 2021-02-15

Chanh Nguyen har utvecklat metoder för att förbättra effektiviteten i så kallade Mobile Edge Clouds, MECs.

Metallföroreningar i vattenmiljön påverkar även fåglar på land
Publicerad: 2021-02-12

Johan Lidman visar i sin avhandling att metaller i vatten ger negativa effekter på insektsätande fåglar.

Näringsämnen styr hur fjällbäckar påverkas av global uppvärmning
Publicerad: 2021-01-19

Maria visar att låg koncentration av näringsämnen medför minskad primärproduktion i bäckarna.

Vilka är de första utvecklingsstegen när en cell blir grön?
Publicerad: 2020-12-22

Yan Ji har studerat utvecklingen av backtravs kloroplaster, platserna i växtcellen där fotosyntesen äger rum.

Celler samarbetar och förbereder cellväggar för vattentransport
Publicerad: 2020-12-14

Bernadette Sztojka har identifierat tre nya regulatorer involverade i denna process.

Ny avancerad reningsteknik förbättrar avloppsvattenkvalitet
Publicerad: 2020-11-26

En elektroperoxonprocess, som ger bättre reningseffekt än ozonering, är i fokus i Majids avhandling.

Överraskande lite vatten har flytt till rymden från Venus
Publicerad: 2020-11-11

Bara är en liten del av Venus historiska vattenmängd har flytt från Venus de senaste 4 miljarder åren.

Datorbaserad designoptimering och ljudutbredning i blåst
Publicerad: 2020-10-19

Linus introducerar ett ramverk för filter vid datorbaserad designoptimering och analyserar modeller för ljud.

Integritet: ett viktigt begrepp i vår tid
Publicerad: 2020-10-15

Xuan-Son Vu behandlar behovet av integritetsgaranti och analys i maskininlärning med stora datamängder.

Vad gör man när datormolnets resurser inte räcker till?
Publicerad: 2020-09-28

Lars Larssons avhandling angriper problemet från både molnleverantörers och dess kunders perspektiv.

Tillverkar molekyler som fastnar på felveckade proteiner
Publicerad: 2020-09-14

Molekylerna binder till amyloida plack och kan störa molekylära processer som leder till att nervceller dör.

Nya rön om vattendelningsreaktionen i fotosystem II
Publicerad: 2020-09-08

Caspers avhandling diskuterar vilka vattenmolekyler som är de reaktiva och hur den reaktionen fortskrider.

Tillbaka till framtiden – designhistoria tar sig an morgondagen
Publicerad: 2020-09-04

Maria undersöker om glömda episoder i designhistorien kan öppna nya perspektiv på hur vi kan designa i dag.

Ångestdämpande mediciner i sjöar ger lugnande besked
Publicerad: 2020-08-31

Johan visar i sin avhandling att läkemedelsrester kan vara förvånansvärt beständiga i nordliga miljöer.

Lärare är viktiga för att stödja elevernas motivation
Publicerad: 2020-08-24

Att sträva efter personlig utveckling är bättre än att försöka överglänsa sina klasskamrater skriver Anders.

Ny flisningsmetod leder till effektivare användning av vedråvara
Publicerad: 2020-08-19

De första stegen är viktiga för att öka utbytet från skogsråvaran skriver Jessica Timmerfors i sin avhandling.

Att leta upp rimliga resultat ur komplexa träddata
Publicerad: 2020-06-26

Bastian Schiffthaler har förbättrat genominformationen från europeisk asp och utvecklat bioinformatikverktyg.

Hjälper biologer att förstå deras komplexa data
Publicerad: 2020-06-11

Chanaka Mannapperuma har tagit fram användarvänliga bioinformatikverktyg för växtbiologer.

Fler är bättre – men få prover har sina fördelar
Publicerad: 2020-05-13

Statistiska metoder kan utvinna information även med få prover. Det kan vara vitalt i inledande studier.

Autonoma verktyg för hög prestanda i datacenter
Publicerad: 2020-05-04

Abel Souza har utvecklat algoritmer och intelligenta mjukvaruverktyg för att förbättra prestandan.

Att räkna med alla elever
Publicerad: 2020-04-01

Ny avhandling ger kunskap om förskoleklasslärares förmåga att följa elevers lärande i matematik.

Studerar faktorer som säkerställer cellens proteinproduktion
Publicerad: 2020-01-16

I sin avhandling bidrar Fu Xu till kunskap om funktionen hos de faktorer som påverkar tRNA-biogenes.

Elever har liten möjlighet att jobba med matematiska problem
Publicerad: 2020-01-07

Jonas Jäder har studerat gymnasieelevers möjligheter till problemlösning i matematik.

Nya rön om reglering av rotbildning
Publicerad: 2019-12-05

Abdellah Lakehal har studerat hur initieringen av adventivrötter regleras på molekylnivå.

Autonomt skogsbruk och jordbruk: hur nära är vi?
Publicerad: 2019-12-02

Ahmad Ostovar har utvecklat metoder och algoritmer för automatisk igenkänning av objekt utomhus.

Bränsledesign som metod för att stärka bioenergins roll
Publicerad: 2019-11-28

Ny avhandling visar verktyg för att hantera askrelaterade drift- och miljöproblem vid biomassaförbränning.

Förfinar magnetkamerans bilder
Publicerad: 2019-11-25

Jianfeng Wang har i sin avhandling tagit fram en förbättrad samplingsmetod för  signalrekonstruktion

Utvecklar metod för bestämning av cytostatika och tungmetalljoner
Publicerad: 2019-11-12

Fokus i avhandlingen är att utveckla biosensorytor för detektion av läkemedel för cancerbehandling.

Sibiriska floder och sjöar avger växthusgaser till atmosfären
Publicerad: 2019-09-09

Ny avhandling visar att upptining av permafrost gör att växthusgasutsläpp från Västsibiriska vatten ökar.

Språket kan göra matematikuppgifter svårare
Publicerad: 2019-09-02

När matematikuppgifter ges till elever i skriftlig form kan texten påverka svårigheten, menar Frithjof Theens.

Biologiska processer påverkar hur arktiska vatten avger koldioxid
Publicerad: 2019-06-09

Arktiska vatten är en stor koldioxidutsläppskälla och vi behöver öka förståelsen för hur koldioxid frigörs.