Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Avhandlingar vid fakulteten

Nya avhandlingar

Faktorer som reglerar rotbildning är evolutionärt bevarade
Publicerad: 31 maj, 2021

Med arvsmassan hos träd kartlagda kan man studera initiering av adventivrötter ur ett evolutionärt perspektiv.

Gamla lärdomar i kemometri kan förbättra modern AI – och tvärtom
Publicerad: 11 maj, 2021

Med ökad användning av automatiska system är det viktigt att förstå begränsningar i alla delar av kedjan.

Ny utvärderingsmodell för mer hållbara städer
Publicerad: 05 maj, 2021

I den ingår två livscykelverktyg och tar hänsyn till effekt av stadens tjänster inom vatten-avfall-energi.

Framställda molekyler som lurar virus att fästa
Publicerad: 04 maj, 2021

Emil utvecklar molekyler som binder till virus och blockerar dem från att infektera celler och orsaka sjukdom.

Ny metod för att identifiera substitut till farliga kemikalier
Publicerad: 29 apr, 2021

En korrekt bedömning av risker med kemikalier som ska ersätta de som förbjuds försvåras av brist på data.

Skogsbruk har liten påverkan på granens genetiska diversitet
Publicerad: 15 mar, 2021

Den genetiska variationen skiljer sig inte nämnvärt mellan brukad och gammal granskog i Västerbotten.

Forskning ger bättre effektivitet i småskaliga molndatacenter
Publicerad: 15 feb, 2021

Chanh Nguyen har utvecklat metoder för att förbättra effektiviteten i så kallade Mobile Edge Clouds, MECs.

Metallföroreningar i vattenmiljön påverkar även fåglar på land
Publicerad: 12 feb, 2021

Johan Lidman visar i sin avhandling att metaller i vatten ger negativa effekter på insektsätande fåglar.

Näringsämnen styr hur fjällbäckar påverkas av global uppvärmning
Publicerad: 19 jan, 2021

Maria visar att låg koncentration av näringsämnen medför minskad primärproduktion i bäckarna.

Vilka är de första utvecklingsstegen när en cell blir grön?
Publicerad: 22 dec, 2020

Yan Ji har studerat utvecklingen av backtravs kloroplaster, platserna i växtcellen där fotosyntesen äger rum.

Celler samarbetar och förbereder cellväggar för vattentransport
Publicerad: 14 dec, 2020

Bernadette Sztojka har identifierat tre nya regulatorer involverade i denna process.

Ny avancerad reningsteknik förbättrar avloppsvattenkvalitet
Publicerad: 26 nov, 2020

En elektroperoxonprocess, som ger bättre reningseffekt än ozonering, är i fokus i Majids avhandling.

Överraskande lite vatten har flytt till rymden från Venus
Publicerad: 11 nov, 2020

Bara är en liten del av Venus historiska vattenmängd har flytt från Venus de senaste 4 miljarder åren.

Datorbaserad designoptimering och ljudutbredning i blåst
Publicerad: 19 okt, 2020

Linus introducerar ett ramverk för filter vid datorbaserad designoptimering och analyserar modeller för ljud.

Integritet: ett viktigt begrepp i vår tid
Publicerad: 15 okt, 2020

Xuan-Son Vu behandlar behovet av integritetsgaranti och analys i maskininlärning med stora datamängder.

Vad gör man när datormolnets resurser inte räcker till?
Publicerad: 28 sep, 2020

Lars Larssons avhandling angriper problemet från både molnleverantörers och dess kunders perspektiv.

Tillverkar molekyler som fastnar på felveckade proteiner
Publicerad: 14 sep, 2020

Molekylerna binder till amyloida plack och kan störa molekylära processer som leder till att nervceller dör.

Nya rön om vattendelningsreaktionen i fotosystem II
Publicerad: 08 sep, 2020

Caspers avhandling diskuterar vilka vattenmolekyler som är de reaktiva och hur den reaktionen fortskrider.

Tillbaka till framtiden – designhistoria tar sig an morgondagen
Publicerad: 04 sep, 2020

Maria undersöker om glömda episoder i designhistorien kan öppna nya perspektiv på hur vi kan designa i dag.

Ångestdämpande mediciner i sjöar ger lugnande besked
Publicerad: 31 aug, 2020

Johan visar i sin avhandling att läkemedelsrester kan vara förvånansvärt beständiga i nordliga miljöer.

Lärare är viktiga för att stödja elevernas motivation
Publicerad: 24 aug, 2020

Att sträva efter personlig utveckling är bättre än att försöka överglänsa sina klasskamrater skriver Anders.

Ny flisningsmetod leder till effektivare användning av vedråvara
Publicerad: 19 aug, 2020

De första stegen är viktiga för att öka utbytet från skogsråvaran skriver Jessica Timmerfors i sin avhandling.

Att leta upp rimliga resultat ur komplexa träddata
Publicerad: 26 jun, 2020

Bastian Schiffthaler har förbättrat genominformationen från europeisk asp och utvecklat bioinformatikverktyg.

Hjälper biologer att förstå deras komplexa data
Publicerad: 11 jun, 2020

Chanaka Mannapperuma har tagit fram användarvänliga bioinformatikverktyg för växtbiologer.

Fler är bättre – men få prover har sina fördelar
Publicerad: 13 maj, 2020

Statistiska metoder kan utvinna information även med få prover. Det kan vara vitalt i inledande studier.

Autonoma verktyg för hög prestanda i datacenter
Publicerad: 04 maj, 2020

Abel Souza har utvecklat algoritmer och intelligenta mjukvaruverktyg för att förbättra prestandan.

Att räkna med alla elever
Publicerad: 01 apr, 2020

Ny avhandling ger kunskap om förskoleklasslärares förmåga att följa elevers lärande i matematik.

Studerar faktorer som säkerställer cellens proteinproduktion
Publicerad: 16 jan, 2020

I sin avhandling bidrar Fu Xu till kunskap om funktionen hos de faktorer som påverkar tRNA-biogenes.

Elever har liten möjlighet att jobba med matematiska problem
Publicerad: 07 jan, 2020

Jonas Jäder har studerat gymnasieelevers möjligheter till problemlösning i matematik.

Nya rön om reglering av rotbildning
Publicerad: 05 dec, 2019

Abdellah Lakehal har studerat hur initieringen av adventivrötter regleras på molekylnivå.

Autonomt skogsbruk och jordbruk: hur nära är vi?
Publicerad: 02 dec, 2019

Ahmad Ostovar har utvecklat metoder och algoritmer för automatisk igenkänning av objekt utomhus.

Bränsledesign som metod för att stärka bioenergins roll
Publicerad: 28 nov, 2019

Ny avhandling visar verktyg för att hantera askrelaterade drift- och miljöproblem vid biomassaförbränning.

Förfinar magnetkamerans bilder
Publicerad: 25 nov, 2019

Jianfeng Wang har i sin avhandling tagit fram en förbättrad samplingsmetod för  signalrekonstruktion

Utvecklar metod för bestämning av cytostatika och tungmetalljoner
Publicerad: 12 nov, 2019

Fokus i avhandlingen är att utveckla biosensorytor för detektion av läkemedel för cancerbehandling.

Sibiriska floder och sjöar avger växthusgaser till atmosfären
Publicerad: 09 sep, 2019

Ny avhandling visar att upptining av permafrost gör att växthusgasutsläpp från Västsibiriska vatten ökar.

Språket kan göra matematikuppgifter svårare
Publicerad: 02 sep, 2019

När matematikuppgifter ges till elever i skriftlig form kan texten påverka svårigheten, menar Frithjof Theens.

Biologiska processer påverkar hur arktiska vatten avger koldioxid
Publicerad: 09 jun, 2019

Arktiska vatten är en stor koldioxidutsläppskälla och vi behöver öka förståelsen för hur koldioxid frigörs.

Testar designade kolmaterial för att rena avloppsvatten
Publicerad: 15 maj, 2019

Mirva Niinipuu visar att de undersökta kolens kapacitet att avskilja organiska vattenföroreningar var låg.

Förklarar bladets form med hjälp av systembiologi
Publicerad: 19 mar, 2019

Med systembiologiska metoder har Barbara Terebieniec identifierat gener som kontrollerar bladform i asp.

Ny forskning pekar ut alternativ fantasifull riktning för design
Publicerad: 25 jan, 2019

Kan ett mer experimentellt sätt att göra design hjälpa oss att hantera framtidens utmaningar?

Nya formella metoder för språkbehandling i datorn
Publicerad: 15 jan, 2019

Datorer representerar en menings innebörd med grafer. Peter Ericson har gjort grafernas uppbyggnad tydligare.

Efterliknar fotosyntesen på kostnadseffektivt sätt
Publicerad: 06 dec, 2018

Anurag Kawde visar att man kan efterlikna blad för att skörda solenergi på ett kostnadseffektivt sätt.

Klimatförändring utmanar granen och dess mikroorganismer
Publicerad: 26 nov, 2018

Klimatförändringar inverkar på granens vitalitet och även svampar och bakterier som lever i symbios med träd.

Misslyckas sociala medier att stimulera mänskliga relationer?
Publicerad: 14 nov, 2018

Christoffel Kuenen skriver i sin avhandling att sociala medier inte är utvecklade för digital gemenskap.

Ökad kunskap om andning för att förstå syrefria havsbottnar
Publicerad: 01 nov, 2018

Underhållsandning är avgörande att beakta för att förstå syrefattiga kustnära områden.

Nya rön kring omvandling av biomassa vid höga temperaturer
Publicerad: 22 okt, 2018

Genom förgasning kan biomassa omvandlas till bränsle, som etanol och biodiesel, och värdefulla kemikalier.

Nya metoder för analys av biomarkörer i utandningsluft
Publicerad: 15 okt, 2018

Ramin Ghorbani presenterar i sin avhandling nya metoder för analys av biomarkörer i utandningsluft.

Effektiv datahantering i decentraliserade molninfrastrukturer
Publicerad: 25 sep, 2018

Amardeep Mehta har tagit fram metoder för att allokera resurser optimalt till Mobile Edge Clouds.

Läkemedelsrester gör bottenlevande djur till vandrande piller
Publicerad: 20 sep, 2018

Annelie Lagesson visar att små bottenlevande organismer är de största mottagarna av läkemedelsrester.

Ett varierat skogslandskap gynnar rennäringen
Publicerad: 18 mar, 2013

En ökad variation i norra Sveriges skogslandskap är viktigt för hållbart nyttjande av våra naturtillgångar.

Finjusterar egenskaper hos hyperintressant kolnanomaterial
Publicerad: 19 jan, 2015

Fysiker Hamid Reza Barzegar visar i sin avhandling hur man styr egenskaper hos kolnanostrukturer.

Dålig timing av proteiner kan förhindra infektion av Yersinia
Publicerad: 23 jan, 2017

Sofie Ekestubbe visar hur viktigt samspelet mellan specifika proteiner är för bakterien Yersinias etablering.

Tar fram metoder för att hantera besvärliga operatorfunktioner
Publicerad: 15 jan, 2018

Axel Torshage presenterar metoder att hantera icke-självadjungerade operatorfunktioner.

Hittar alternativa lösningar till ekvationer som beror av slump
Publicerad: 04 maj, 2018

Rikard Anton har studerat lösningar till stokastiska partiella differentialekvationer i sin avhandling.

Bättre nätverksmodeller behövs för att förstå stora mängder informationsrik data
Publicerad: 29 maj, 2018

Utförligare datamängder ger upphov till både utmaningar och möjligheter för nätverk som analysmetod.

Elevers förhållningssätt till kunskap viktigt i en värld av ”fake news”
Publicerad: 04 jun, 2018

Elevers förhållningssätt till kunskap viktigt i en värld av ”fake news”.