Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Personal

Anställda medarbetare

Ann Phoenix
Britt-Inger Keisu
Telefon
090-786 59 64

Jag är docent i Sociologi och arbetar som föreståndare vid Umeå centrum för genusstudier. Mina forskningsintressen involverar genus- organisations- och ledarskapsteori.

Disa Helander
Telefon
090-786 88 32

Jag är doktorand i genusvetenskap vid Umeå centrum för genusstudier. Mina forskningsintressen rör gränser, migrationskontroll, nation, kropp och familj samt postkolonial, queer och feministisk teori.

Elisabet Torstensson
Telefon
090-786 56 99

Jag är Ekonom vid kansliet för samhällsvetenskap och Umeå centrum för genusstudier.

Leg Psykolog. Klinisk inriktning: psykoterapi, samspel/anknytning och trauma. Doktorand i Inga Dennhag och Eva Henjes forskargrupp på Barn och Ungdomspsykiatri- Klinisk Vetenskap.

Frida Degerstedt
Telefon
090-786 72 47

Jag är sjukgymnast och doktorand i Fysioterapi, isamarbete med Umeå Centrum för Genusforskning

Hannah Devinney

Genus och språkteknologi. Jag forskar om metoder för minkning av algoritmiska skadar som är orsakade av fördomar på språkdata. Mina pronomen är hen/hen på svenska.

Hannele Junkala
Telefon
090-786 57 88

Doktorand vid NMD och UCGS, Umeå centrum för genusvetenskap. Undersöker sex- och samlevnadsundervisning på högstadiet ur kritiska perspektiv. Tjänstledig från Högskolan Dalarna. 

Ida Linander
Telefon
090-786 95 21

Ida är postdoktor och arbetar både vid Epidemiologi och global hälsa och vid Umeå centrum för genusstudier.

Jenny Sperens
Telefon
090-786 67 85

Jag är doktorand i engelsk litteratur. I mitt arbete intresserar jag mig för skildringar av genus och särskilt för skildringar av maskulinitet.

Johanna Jers
Telefon
090-786 70 92

Mina forskningsintressen är aktiemarknaden, bolagsstyrning, jämställdhet och feministisk forskning samt hållbarhet och mänskliga rättigheter.

Johanna Lauri
Telefon
090-786 70 91
Johanna Overud
Telefon
090-786 97 08

Jag är docent i historia och forskar om arbetsliv, ruralt och urbant.

Linda Berg
Telefon
090-786 69 80

Etnolog och docent i genusvetenskap. 

Linda Sandberg
Telefon
090-786 69 40

Jag är kulturgeograf och lektor i genusvetenskap. Min forskning berör makt och inflytande i det offentliga rummet, där frågor om trygghet och processer av inkludering och exkludering blir centrala.

Liselotte Eriksson
Telefon
090-786 69 41
Louise Grip
Telefon
090-786 88 30
Maria Carbin
Telefon
090-786 54 92

Jag disputerade i statsvetenskap år 2010 vid Stockholms Universitet och är sedan 2021 professor i genusvetenskap vid UCGS.

Marie Olsson

Arbetar som HR-samordnare på Statsvetenskap, Centrum för skolledarutveckling och UCGS.

Mats Reinhold
Telefon
090-786 50 23

Min forskning handlar om destruktivt ledarskap och genus. Jag är anställd vid Institutionen för psykologi, men min doktorandtjänst är även knuten Genusforskarskolan vid Umeå centrum för genusstudier. 

Mei Jiang
Telefon
090-786 56 37
Quynh Le
Telefon
090-786 69 81
Sara Edenheim
Telefon
090-786 69 01

Docent i historia och lektor vid UCGS.

Sofia Rapo
Telefon
090-786 62 10

Undervisar på Kostvetarprogrammet, doktorand sedan hösten 2017.

Ulrika Widding
Telefon
090-786 78 17

Jag är docent i pedagogik och mina forskningsintressen fokuseras på normer om föräldraskap, familjeliv och föräldrastöd. Mina teoretiska verktyg är ofta inspirerade av kritisk diskurspsykologi.

Veronika Lodwika
Telefon
090-786 55 22
Victoria Lindgren
Telefon
090-786 52 54

Doktorand i rättsvetenskap, inriktning skatt/genus. Forskar om skattebetalaren och det svenska förmånsbeskattningssystemet. Undervisar i skatterätt.