"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Tyska

Vill du också kunna kommunicera med de ungefär 100 miljoner som har tyska som förstaspråk – det största inom EU? Kontakterna mellan Sverige och de tysktalande länderna har varit täta genom århundradena och även i dag är tyskan ett av de viktigaste språken för Sveriges kultur- och handelskontakter. Eftersom svenska och tyska är nära besläktade är det för svensktalande ganska lätt att komma in i det tyska språket. Inte minst i yrkeslivet är kunskaper i tyska värdefulla.

Möt våra alumner

”Lyx att få jobba med en stor passion”

Litteratur, elektronisk musik och tyska språket är alumnen Mats Almegårds stora intressen.

”Det var lättare att lära sig ett nytt språk som vuxen”

Sofia läser ämneslärarprogrammet med kombinationen svenska och tyska

"Jag är som en tvättsvamp när det gäller språk!"

Nathalie läser ämneslärarprogrammet med kombinationen tyska och engelska.

Språk, litteratur och kommunikation

Oavsett om du har goda eller inga förkunskaper i tyska kan du hitta en lämplig kurs hos oss. Våra nybörjarkurser kan du läsa på deltid – på campus eller som nätkurs. I de kurser som följer därefter ingår studier av det tyska språket, den tyskspråkiga litteraturen och de tyskspråkiga länderna. Under de första terminernas studier kombineras det med allsidig träning i muntlig och skriftlig kommunikation. Hållbarhet är ett tema som blir allt viktigare i våra kurser.

Vill du läsa tyska?

Alla kurser på grundnivå erbjuds både som campus- och helt eller delvis nätbaserade kurser.

Lärarutbildning är en viktig del av vår verksamhet. Flera av de specifika kurserna för blivande lärare erbjuds också på deltid som fristående nätkurs vilket gör dem lämpliga för den som redan arbetar som lärare men saknar examen.

Möjligheterna till utbytesstudier är mycket goda. 

Tyska kan ingå i en ämneslärarexamen och även vara huvudområde i kandidat-, magister- och masterexamen. 

 

En sommar med ny tysk litteratur - smakprov på svenska, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå
 • Studietid 50%
 • Studieform Distans
Ämne: Tyska Litteraturvetenskap
Tyska A med allmän inriktning, 30 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå
 • Studietid 100%
Ämne: Språk Tyska
Tyska A, Den moderna tyskans struktur, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå
 • Studietid 25%
 • Studieform Distans
Ämne: Språk Tyska
Tyska A, Kultur och muntlig färdighet, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå
 • Studietid 25%
 • Studieform Distans
Ämne: Språk Tyska
Tyska A, Modern tyskspråkig litteratur och litteraturhistoria, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå
 • Studietid 25%
 • Studieform Distans
Ämne: Tyska
Tyska A, Ordförråd och skriftlig färdighet, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå
 • Studietid 25%
 • Studieform Distans
Ämne: Tyska
Tyska B, Individuell fördjupning i tysk språk- eller litteraturvetenskap, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 25%
 • Studieform Distans
Ämne: Tyska
Tyska B, Litteratur och litteraturhistoria - från upplysningen till naturalismen, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 25%
 • Studieform Distans
Ämne: Tyska Litteraturvetenskap
Tyska B, Språk- och kulturkompetens, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 25%
 • Studieform Distans
Ämne: Tyska
Tyska B, Språkdidaktik - fokus tyska, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 25%
 • Studieform Distans
Ämne: Tyska Utbildningsvetenskap
Tyska B, Språkstruktur och språkvariation, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 25%
 • Studieform Distans
Ämne: Tyska
Tyska C, Examensarbete för kandidatexamen, 15 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 50%
 • Studieform Distans
Ämne: Tyska
Tyska C, Språkdidaktik i teori och praktik, 15 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 50%
 • Studieform Distans
Ämne: Tyska Utbildningsvetenskap Språk
Tyska C, Språkstruktur, språkbruk och litteratur, 15 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 50%
 • Studieform Distans
Ämne: Språk Tyska
Tyska för ämneslärare, kurs 1, 30 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå
 • Studietid 100%
Ämne: Språk Tyska Utbildningsvetenskap
Tyska för ämneslärare, kurs 3, 30 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 100%
Ämne: Tyska Språk Utbildningsvetenskap
Tyska, Att skapa litterära mästerverk, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 50%
 • Studieform Distans
Ämne: Litteraturvetenskap Tyska
Tyska, Examensarbete med språkvetenskaplig inriktning för magisterexamen, 15 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 50%
 • Studieform Distans
Ämne: Tyska Språk