"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Tyska

Vill du också kunna kommunicera med de ungefär 100 miljoner som har tyska som förstaspråk – det största inom EU? Kontakterna mellan Sverige och de tysktalande länderna har varit täta genom århundradena och även i dag är tyskan ett av de viktigaste språken för Sveriges kultur- och handelskontakter. Eftersom svenska och tyska är nära besläktade är det för svensktalande ganska lätt att komma in i det tyska språket. Inte minst i yrkeslivet är kunskaper i tyska värdefulla.

Möt våra alumner

”Lyx att få jobba med en stor passion”

Litteratur, elektronisk musik och tyska språket är alumnen Mats Almegårds stora intressen.

”Det var lättare att lära sig ett nytt språk som vuxen”

Sofia läser ämneslärarprogrammet med kombinationen svenska och tyska

"Jag är som en tvättsvamp när det gäller språk!"

Nathalie läser ämneslärarprogrammet med kombinationen tyska och engelska.

Språk, litteratur och kommunikation

Oavsett om du har goda eller inga förkunskaper i tyska kan du hitta en lämplig kurs hos oss. Våra nybörjarkurser kan du läsa på deltid – på campus eller som nätkurs. I de kurser som följer därefter ingår studier av det tyska språket, den tyskspråkiga litteraturen och de tyskspråkiga länderna. Under de första terminernas studier kombineras det med allsidig träning i muntlig och skriftlig kommunikation. Hållbarhet är ett tema som blir allt viktigare i våra kurser.

Vill du läsa tyska?

Alla kurser på grundnivå erbjuds både som campus- och helt eller delvis nätbaserade kurser.

Lärarutbildning är en viktig del av vår verksamhet. Flera av de specifika kurserna för blivande lärare erbjuds också på deltid som fristående nätkurs vilket gör dem lämpliga för den som redan arbetar som lärare men saknar examen.

Möjligheterna till utbytesstudier är mycket goda. 

Tyska kan ingå i en ämneslärarexamen och även vara huvudområde i kandidat-, magister- och masterexamen.