Hoppa direkt till innehållet

Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 23 november 2020)

printicon

Botanik

Botanik är det område inom biologin som studerar växtriket. Botanik omfattar tillväxt, reproduktion, ämnesomsättning, utveckling, sjukdomar, ekologi och evolution av växter.

Reportage

Tror på ändrad GMO-lag
Tror på ändrad GMO-lag

Stefan Jansson, professor i fysiologisk botanik, tror att det är ett bra läge att ändra lagstiftningen.

Nyheter

Sex frågor till växtforskaren Stefan Jansson om träd och höst
Sex frågor till växtforskaren Stefan Jansson om träd och höst

Professor Stefan Jansson berättar varför blad byter färg och faller av på hösten, medan barren sitter kvar.

Ny flisningsmetod leder till effektivare användning av vedråvara
Ny flisningsmetod leder till effektivare användning av vedråvara

De första stegen kan vara viktiga för att öka utbytet från skogsråvaran menar Jessica Gard Timmerfors.

Att leta upp rimliga resultat ur komplexa träddata
Att leta upp rimliga resultat ur komplexa träddata

Bastian Schiffthaler har förbättrat genominformationen från europeisk asp och utvecklat bioinformatikverktyg.

Forskningsprojekt

Gäller det att vara ”först till kvarn” för rötter och växter?
Forskningsämne: Botanik, Ekologi
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Transportvägar i växternas celler
Forskningsämne: Biologi, Botanik
Tid 22 januari 2008 till 1 februari 2009
Typ av projekt Forskningsprojekt
Proteinerna bakom växters syrgasproduktion
Forskningsämne: Biologi, Botanik
Tid 22 januari 2008 till 31 december 2009
Typ av projekt Forskningsprojekt
Bladens mitokondrier och deras roll i metabolismen
Forskningsämne: Biologi, Botanik
Tid 1 januari 2006 till 31 december 2008
Typ av projekt Forskningsprojekt