"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Forskningsprojekt

Pågående forskningsprojekt

Utveckling av undervisning inom arbetsplatsförlagt lärande samt lärares kollektiva lärande
Forskningsområde: Pedagogik
Tid 1 januari 2024 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Kritiskt tänkande, social tillhörighet och demokratiskt deltagande: yrkeselevers medborgarbildning och lärares undervisning
Forskningsområde: Pedagogik
Tid 1 januari 2023 till 31 december 2026
Typ av projekt Forskningsprojekt
Lärarperspektiv på övergångar inom grundskolan
Forskningsområde: Pedagogik, Utbildningsvetenskap
Tid 17 augusti 2020
Typ av projekt Doktorandprojekt
Elevhälsans uppkomst: Skolhygienen, upptäckten av skolans rum och elevers kroppar, 1850–1905
Forskningsområde: Pedagogik
Tid 1 januari 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Svenska missionssällskapet och utbildningen av samiska barn och ungdomar i 1800-talets Sápmi
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Undervisning idag och för framtiden - Medborgarbildning inom yrkesprogrammen
Forskningsområde: Pedagogik, Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Läromedels didaktisering av de fem svenska nationella minoriteterna
Forskningsområde: Pedagogik
Tid 1 april 2019 till 31 maj 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Digital teknik som stöd för kommunikation och lärande under VFU
Forskningsområde: Pedagogik
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Kontroversiella frågor i samhällsorienterande undervisning: En komparativ ämnesdidaktisk studie
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 1 april 2018 till 30 juni 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Ekonomistyrningens konsekvenser i högre utbildning
Forskningsområde: Pedagogik
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Ämnesintegrerad undervisning och bedömning i SO i årskurs 5 och 6
Forskningsområde: Pedagogik
Tid 6 februari 2017 till 30 juni 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Nu blev jag kränkt! Socialisationseffekter av skolans arbete mot kränkande behandling
Forskningsområde: Pedagogik
Tid 1 januari 2016 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Kritiskt tänkande i yrkesämnesundervisning? Medborgarskapande i yrkesprogrammens styrdokument och klassrumspraktik
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2016 till 30 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Utvärdering som styrning i högre utbildning i Sverige
Forskningsområde: Pedagogik
Tid 1 januari 2012 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Senast uppdaterad: 2023-02-13