Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 26 januari 2021)

printicon

Forskningsprojekt

Pågående forskningsprojekt

Undervisning idag och för framtiden - Medborgarbildning inom yrkesprogrammen
Forskningsämne: Pedagogik, Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Läromedels didaktisering av de fem svenska nationella minoriteterna
Forskningsämne: Pedagogik
Tid 1 april 2019 till 31 mars 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Kontroversiella frågor i samhällsorienterande undervisning: En komparativ ämnesdidaktisk studie
Forskningsämne: Utbildningsvetenskap
Tid 1 april 2018 till 31 mars 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Ämnesintegrerad undervisning och bedömning i SO i årskurs 5 och 6
Forskningsämne: Pedagogik
Tid 6 februari 2017 till 30 juni 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Digital teknik som stöd för kommunikation och lärande under VFU
Forskningsämne: Pedagogik
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Ekonomistyrningens konsekvenser i högre utbildning
Forskningsämne: Pedagogik
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Kritiskt tänkande i yrkesämnesundervisning? Medborgarskapande i yrkesprogrammens styrdokument och klassrumspraktik
Forskningsämne: Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2016 till 30 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Nu blev jag kränkt! Socialisationseffekter av skolans arbete mot kränkande behandling
Forskningsämne: Pedagogik
Tid 1 januari 2016 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Utvärdering som styrning i högre utbildning i Sverige
Forskningsämne: Pedagogik
Tid 1 januari 2012 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt