"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Northern Linguistic Landscapes

Forskargrupp Visual(izing) languages in the North.

Forskargruppen NoLL är ett nätverk av forskare med ett särskilt intresse för studier av språkliga landskap. Forskargruppen ingår i Humlabs fokusområde visualisering.

Forskningsprojekt

Platsskapandets språk. En studie av språkliga landskap
Coppélie Cocq, Eva Lindgren, Lena Granstedt, Urban Lindgren

Projektet fokuserar på språkliga landskap (språk på skyltar mm) i, Norrland.

Projektets syfte är att undersöka hur språk som de materialiseras i vår omgivning bidrar till att skapa offentliga rum. Med hjälp av kvalitativa och kvantitativa metoder beskrivs och analyseras vilka språk som är synliga och vilka som inte är det. Vi relaterar dessa resultat till demografiska, socioekonomiska och språkliga egenskaper på olika platser. Detta möjliggör att förstå hur urbana och rurala miljöer skapas med hjälp av majoritets-, urfolk- och minoritetsspråk.

The Production of Schoolscapes

Andreas Nuottaniemi

I detta doktorandprojekt genomförde Andreas Nuottaniemi en etnografisk studie i två nordliga skolor med olika elevpopulationer. Syftet med studien var att utforska hur språkideologier och maktförhållanden (åter)produceras i skolbilden (det vill säga skolans språkliga landskap), med särskilt fokus på representation och erfarenheter av nyanlända och minoritetselever. Projektet undersökte också hur elevernas språkrepertoar samt attityder till språk och minoritetsgrupper bland beslutsfattare, personal och studenter återspeglades i det språkliga landskapet och hur förändringar över tid i elevernas språkliga repertoarer har kommit att påverka produktion av utbildningslokaler.

Aktiviteter

Kampen om platsen: språkliga landskap i omtvistade miljöer

Symposium, 23–24 augusti 2023. 

Program

Workshop

Linguistic Landscape Studies:
Sharing knowledge and solving problems
Workshop at Umeå University, 23-24 October 2019.

Publikationer

Digital Maps for Linguistic Diversity

Developing methods for the study of linguistic landscapes in sparsely populated areas

Multilingualism in the North: From Baklava to Tre Kronor

Visibility and hierarchy of minority languages: Snapshots of the socio-linguistic situation for Sámi and Meänkieli

 

Forskningsledare

Coppelie Cocq
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 54 82

Översikt

Symposium samlade forskare inom språkliga landskap

"Målet var att samla yngre forskare med intresse för tvärvetenskapliga perspektiv på plats och flerspråkighet"

Senast uppdaterad: 2023-12-05