"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

EN DAG MED FORSKNING OM HÄLSA

Kolla här, 18 olika korta föredrag om den forskning som pågår på Umeå universitet med finansiering från SFO-V. Fundera på vad just du är intresserad av och klicka på hjärtat som sparar dina favoriter.

Sortera lista
 • Avslutning

  Summering

  Eftermiddag
  Tid: 15:45 till 16:00
 • eHälsa

  Exploring eHealth literacy and self-management among people with Type 2 diabetes

  Ulf Isaksson Professor i hälsovetenskap
  Personlig sida
  Eftermiddag
  Tid: 15:15 till 15:30
 • eHälsa

  Anncristine Fjellman-Wiklund Docent i Fysioterapi
  Personlig sida
  Förmiddag
  Tid: 09:15 till 09:30
 • eHälsa

  Digital träning för bättre balans – ett samskapande projekt med vuxna med intellektuell funktionsnedsättning

  Marlene Sandlund Docent i fysioterapi
  Personlig sida
  Eftermiddag
  Tid: 14:30 till 14:45
 • eHälsa

  Lungrehabilitering med KOL-appen, en ny strategi för att förbättra hälsa hos personer med KOL. Digitalt samskapande och utvärdering med innovativa metoder.

  Karin Wadell Professor i fysioterapi
  Personlig sida
  Förmiddag
  Tid: 11:45 till 12:00
 • eHälsa

  Physicians communication via telemedicine - verbal and nonverbal communication in interprofessional teams

  Maria Härgestam Universitetslektor i omvårdnad
  Personlig sida
  Eftermiddag
  Tid: 13:45 till 14:00
 • eHälsa

  Helena Lindgren Professor i datavetenskap
  Personlig sida
  Förmiddag
  Tid: 10:45 till 11:00
 • eHälsa

  Smart Personalized Medication Assistant - SMAP

  Madeleine Blusi Universitetslektor i omvårdnad
  Personlig sida
  Eftermiddag
  Tid: 13:00 till 13:15
 • Introduktion

  Introduktion

  Förmiddag
  Tid: 09:00 till 09:15
 • Samskapande

  Dialogbaserad arbetplatsintervention - hälsoekonomisk utvärdering och konkret metodstöd för chefer

  Therese Eskilsson Docent i fysioterapi
  Personlig sida
  Eftermiddag
  Tid: 14:45 till 15:00
 • Samskapande

  Development and feasibility test of mobile and wearable device to monitor activities for healthy ageing

  Ingeborg Nilsson Professor i arbetsterapi
  Personlig sida
  Förmiddag
  Tid: 11:15 till 11:30
 • Samskapande

  Etisk kommunikation i grupp för hälso- och sjukvårdspersonal (the Ethics- com study)

  Catarina Fischer Grönlund Universitetslektor vid Omvårdnad
  Personlig sida
  Förmiddag
  Tid: 10:15 till 10:30
 • Samskapande

  Utvärdering av en personcentrerad sjuksköterskeledd mottagning för patienter med förmaksflimmer

  Karin Hellström Ängerud Docent i omvårdnad
  Personlig sida
  Förmiddag
  Tid: 11:30 till 11:45
 • Samskapande

  Do prolonged health problems caused by obstetric anal sphincter injury at childbirth impact daily life and work capacity more than one year after injury?

  Margareta Persson Docent i Omvårdnad
  Personlig sida
  Eftermiddag
  Tid: 13:15 till 13:30
 • Självhantering

  Fantasi för att minska stickrädsla hos barn med diabetes, en randomiserad kontrollerad studie om effekten och upplevelsen av självstyrd distraktion vid nålrelaterade procedurer

  Maria Forsner Docent i omvårdnad
  Personlig sida
  Eftermiddag
  Tid: 13:30 till 13:45
 • Vårdvetenskap

  Cognition and movement control during dual-task jump landing following ACL injury

  Jonas Markström Första forskningsassistent vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering
  Personlig sida
  Eftermiddag
  Tid: 15:30 till 15:45
 • Vårdvetenskap

  Förvirring och demens efter hjärtkirurgi

  Birgitta Olofsson, Professor i Omvårdnad
  Personlig sida Mer om Birgittas forskning
  Förmiddag
  Tid: 09:45 till 10:00
 • Vårdvetenskap

  Annica Backman Universitetslektor vid Omvårdnad
  Personlig sida
  Förmiddag
  Tid: 09:30 till 09:45
 • Vårdvetenskap

  Hyperemesis gravidarum - a register-based study on the current situation with in-depth interviews and metabolomics to explore the details and develop the field of knowledge

  Maria Lindqvist Universitetslektor i sexuell och reproduktiv hälsa
  Personlig sida
  Eftermiddag
  Tid: 14:15 till 14:30
 • Vårdvetenskap

  Högintensiv intervallträning för äldre personer - En HIT eller inte?

  Erik Rosendal Professor i fysioterapi
  Personlig sida
  Förmiddag
  Tid: 10:30 till 10:45
Senast uppdaterad: 2023-11-23