"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

EN DAG MED FORSKNING OM HÄLSA

10 februari 2024, KL 09.00-16.00 Öppna foajén, plan 1, Väven, vi bjuder på forskning och fika. Kom och gå som det passar dig. Välkomna!

Här finns en sammanfattning om forskningsprojekten

PASS 1 09:00-10:00

9:00-9:15         Introduktion

9:15-9:30          När patienten är ett barn

Anncristine Fjellman-Wiklund, Docent i Fysioterapi

9:30-9:45         Äldre personers hälsa och livskvalitet inom särskilt boende

Annica Backman, Universitetslektor i Omvårdnad

9:45-10:00       Akut förvirring och demens efter hjärtkirurgi

Birgitta Olofsson, Professor i Omvårdnad

Paus 15 min

PASS 2 10:15-11:00

10:15-10:30      Att hantera etiska svårigheter i hälso- och sjukvård genom interprofessionell etisk kommunikation i grupp

Catarina Fisher Grönlund, Universitetslektor i Omvårdnad

10:30-10:45     Sämre rörelsekontroll efter främre korsbandsskada

Jonas Markström, Första forskningsassistent vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering

10:45-11:00      UMeHälsa – En forskningsinfrastruktur

Helena Lindgren, Professor i Datavetenskap

Paus 15 min

PASS 3 11:15-12:00

11:15-11:30       Hur kan ensamhet bland seniorer minskas?

Ingeborg Nilsson, Professor i Arbetsterapi

11:30-11:45      Förmaksflimmer: patienternas upplevelser, erfarenheter och syn på sin sjukdom

Karin Hellström Ängerud, Docent i Omvårdnad

11:45-12:00     Effekt av användning av KOLwebben – ett e-hälsoverktyg

Karin Wadell, Professor i Fysioterapi

Paus 60 min

PASS 4 13:00-14:00

13:00-13:15     Smarta Glasögon i Läkemedelsrummet

Madeleine Blusi, Universitetslektor i Omvårdnad

13:15-13:30    Sfinkterruptur vid förlossning – vad hände sen?

Margareta Persson, Docent i Omvårdnad

13:30-13:45    Att vara stickrädd när nålprocedurer är en livsviktig del av vardagen

Maria Forsner, Docent i Omvårdnad

13:45-14:00    Teamarbete via telemedicin 

Maria Härgestam, Universitetslektor i Omvårdnad

Paus 15 min

PASS 5 14:15-15:00

14:15-14:30      Partners upplevelser av att leva med en gravid kvinna med kraftigt illamående

Maria Lindqvist, Universitetslektor i Sexuell och reproduktiv hälsa

14:30-14:45     Digital träning för bättre balans

Marlene Sandlund, Docent i Fysioterapi

14:45-15:00     Sjukvårdskonsumtion hos patienter med utmattningssyndrom som genomgått behandling

Therese Eskilsson, Docent i Fysioterapi

Paus 15 min

PASS 6 15:15-16:00

15:15-15:30      eHälsolitteracitet och inhämtande av hälsoinformation på internet

Ulf Isaksson, Professor i Hälsovetenskap

15:30-15:45     Är Hög-Intensiv Träning en HIT för äldre personer?

Erik Rosendahl, Professor i Fysioterapi

15:45-16:00     Avslutning, summering

Senast uppdaterad: 2024-02-06