"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Fördjupa dig

Infektionsbiologi

Infektionsbiologi är ett forskningsområde där Umeå universitet ligger i framkanten.

Cancer

Onkologi är läran om tumörsjukdomar och dess behandling.

Nobelpriset i kemi

Här upptäcktes gensaxen CRISPR-Cas9 av Emmanuelle Charpentier, som tilldelades Nobelpriset i kemi 2020.

Hållbarhet

Läs mer om universitetets forskning som bidrar till en hållbar värld.

Arktis

Den Arktiska regionen och dess utmaningar är ett viktigt område för Umeå universitet.

Artificiell intelligens vid Umeå universitet

Över 50 års erfarenhet av forskning och utbildning och nästan 100 forskare arbetar inom AI. Få en överblick.

Nyheter inom forskning

Tvärvetenskaplig forskning beviljas prestigefyllt bidrag från Vetenskapsrådet
Publicerad: 2022-01-18

30 forskningsmiljoner går till nanomediciska precisionsterapier för behandling av nedre luftvägsinfektioner.

Data science kan hjälpa miljöindustrier och energianvändare
Publicerad: 2022-01-17

Dong Wang har utforskat hur data science kan användas för bättre processtyrningsstrategier för miljöprocesser.

Kunskapsnoden tar sikte på nästa stora kunskapsgenombrott
Publicerad: 2022-01-14

Kunskapsnoden 20 januari blir en digital sändning om internationalisering och spetsforskning.

Miljöåtgärder i reglerade älvar med liten förlust i kraftproduktion
Publicerad: 2022-01-12

Forskarna presenterar 28 scenarier med ekologisk reglering med miljönyttor och påverkan på elproduktion.

Miljontestamente till centrum för klimatforskning i Arktis
Publicerad: 2021-12-29

En privatperson har valt att testamentera två miljoner kronor till klimatforskning vid Umeå universitet.

SSF satsar 91 miljoner på skogsforskning vid UPSC
Publicerad: 2021-12-22

Professor Stefan Jansson beviljas 28 miljoner kronor för projektet "Träd som växer bättre".

Bli upplyst om julbelysning!
Publicerad: 2021-12-22

Adventsstjärnor och ljusslingor lyser upp i december, men myset har sitt pris och kan LEC vara framtiden?

Jullovsöppet på Curiosum med nyheten film kvällstid i domteatern
Publicerad: 2021-12-17

Känner du för att lämna hemmets lugna vrå under julledigheten och aktivera dig och familjen?

4 miljoner till forskningsprojekt om tidiga insatser för lässvaga
Publicerad: 2021-12-16

Målet är att öka kunskapen om hur unga elevers läsförmåga bäst kan stödjas i skolan

AI-modell underlättar snabb genomgång av texter
Publicerad: 2021-12-16

Många användningsområden finns för den AI-teknik som utvecklats i samarbete med Trafikverket och Sweco.

Ny kunskap om olösliga fibrer som kan förorsaka Skelleftesjukan
Publicerad: 2021-12-16

Umeåforskare beskriver med kryoelektronmikroskopi fiberstrukturen på proteinet transthyretin, TTR.

Flera nya Umeånamn i VR-topp
Publicerad: 2021-12-15

Niklas Arnberg, Charlotte Häger och Ove Axner blir nya namn i Vetenskapsrådets styrelse och ämnesråd.

Snårigt rättsläge för arbetsgivares arbetsmiljöansvar
Publicerad: 2021-12-14

Komplex lagstiftning gör att det inte är tydligt vilka åtgärder som kan tas till om arbetsgivare brister.

Kontexten viktig för mäns och kvinnors syn på välfärdsstaten
Publicerad: 2021-12-14

Hur skiljer sig män och kvinnor åt i sina attityder till välfärdspolitiken och vad påverkar deras åsikter?

Svällning av flerskiktade grafenoxidmaterial har studerats
Publicerad: 2021-12-14

I sin avhandling har Artem Iakunkov gjort omfattande studier av grundläggande egenskaper hos grafitoxider.