"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Fördjupa dig

Infektionsbiologi

Infektionsbiologi är ett forskningsområde där Umeå universitet ligger i framkanten.

Cancer

Onkologi är läran om tumörsjukdomar och dess behandling.

Nobelpriset i kemi

Här upptäcktes gensaxen CRISPR-Cas9 av Emmanuelle Charpentier, som tilldelades Nobelpriset i kemi 2020.

Hållbarhet

Läs mer om universitetets forskning som bidrar till en hållbar värld.

Arktis

Den Arktiska regionen och dess utmaningar är ett viktigt område för Umeå universitet.

Artificiell intelligens vid Umeå universitet

Över 50 års erfarenhet av forskning och utbildning och nästan 100 forskare arbetar inom AI. Få en överblick.

Grön omställning

Vid Umeå universitet forskas intensivt om tekniska lösningar för omställningen till en grönare värld.

Nyheter inom forskning

Avgaser från fritidsbåtar sätter spår i Bohusläns skärgård
Publicerad: 2022-05-31

Intensiv fritidsbåtstrafik påverkar bottensediment, musslor och ostron rapporterar Havsmiljöinstitutet.

Globala förändringar påverkar algproduktion i nordliga sjöar
Publicerad: 2022-05-31

Ökande temperaturer och brunifiering kan både hämma och gynna algtillväxt i nordliga sjöar.

Nyrenoverat fartyg med miljöuppdrag visas upp
Publicerad: 2022-05-31

Kustbevakningens och Umeå universitets nyrenoverade forskningsfartyg visas vid öppet hus i hamnen 6 juni.

AI möjliggör 100 gånger snabbare avbildning av labbodlade cancertumörer
Publicerad: 2022-05-25

Forskare vid Umeå universitet och företaget Sartorius i Umeå kombinerar djupinlärning med två bildtekniker.

Ny säsong för Livet i havet
Publicerad: 2022-05-24

Nu finns nu en ny version av Livet i havet, den populära digitala fälthandboken.

Läromedel förmedlar förenklad bild av hållbar utveckling
Publicerad: 2022-05-24

Läroböcker om hållbar utveckling döljer komplexa frågor och lägger stort ansvar på enskilda individer.

De vill förbättra ambulansvården med AI och simuleringar
Publicerad: 2022-05-19

Kan statistisk modellering, storskalig simulering och innovativ visualisering ge en rättvisare ambulansvård?

Barrträd anpassar sig för att förbli gröna vintertid
Publicerad: 2022-05-19

Barrträd har utvecklat speciella mekanismer som förhindrar skador på fotosyntetiska maskineriet.

Fascinerande växters dag firas på Curiosum
Publicerad: 2022-05-16

Lördag den 21 maj är en dag fylld nya kunskaper och olika aktiviteter kring växter och växtforskning.

Stort EU-projekt om riskbedömning av kemikalier startar
Publicerad: 2022-05-13

PARC är ett nytt gigantiskt forskningsprojekt finansierat av EU, med över 200 partners från 28 länder.

Företagsforskarskolan deltar på samverkanskonferens
Publicerad: 2022-05-11

På två sessioner under dagen lär besökarna sig mer om samverkansaspekten i Företagsforskarskolan.

Avslöjar teknik bakom rymdinstrument byggt för studera Jupiter
Publicerad: 2022-05-11

Instrumentet ska mäta joner och elektroner i Jupitersystemet ombord på en europeisk rymdfarkost.

Mikroorganismer i tarmen bidrar till naturligt skydd mot virusinfektioner
Publicerad: 2022-05-10

Forskare från universiteten i Umeå, Stockholm och Göteborg publiceras sina nya rön i tidskriften Immunity.

Ny mångvetenskaplig bok om renskötseln i norr
Publicerad: 2022-05-09

Boken är ett resultat av ett fyraårigt forskningsprojekt om renskötsel som har involverat nordiska forskare.

Teleskopordens funktion och betydelse
Publicerad: 2022-05-02

Daniel Kjellander har studerat teleskopord och olika former av bildspråk som begreppsliga komponenter.