"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Mattias Pettersson

Institutionen för datavetenskap

Våra studenter får gedigen kunskap inom datavetenskap, datakommunikation, konstruktion av programsystem och systemutveckling. Vi bedriver världsledande forskning inom AI, autonoma distribuerade system, mjukvarusäkerhet och dataintegritet och har ett starkt samarbete med nationella och internationella aktörer inom näringsliv, samhälle och akademi.

Institutionens Intranät

Anställd? Logga in på intranätet här.

Forskning vid institutionen för datavetenskap

Datavetenskap är en dynamisk forskningsmiljö med verksamhet inom många områden.

Studera datavetenskap

Datavetenskap är ett mångsidigt ämne där problemlösning står i fokus.

AI-utbildningar för yrkesverksamma

Vill du få en förståelse för AI eller lära dig mer? Då ska du kompetensutveckla hos oss!

Samarbeta med oss på datavetenskap

Vi har lång och positiv erfarenhet av samverkan både inom och utanför universitetet.

Nyheter vid institutionen för datavetenskap

Pensionerade public service-anställda fördjupade sig i AI

"Det var väldigt intressant och fascinerande att vi har sådan spjutspets i grannkvarteren."

Nästan 56 miljoner till forskning i naturvetenskap och teknik

14 projekt beviljas pengar från Vetenskapsrådet.

Virgina Dignum ny medlem i Förenta nationernas AI-råd

Virginia Dignum är ny medlem i Förenta nationernas rådgivande organ för artificiell intelligens.

Lansering av Digital Impact North

Nu lanseras en innovationshubb för att driva digital och grön transformation - Digital Impact North

AI kommer att minska vår tilltro till det skrivna ordet

Den senaste utvecklingen inom AI har skakat om fundamenten för hur text blir till

Two Calls for Micro-Project Funding at TAIGA

TAIGA invites researchers at Umeå University to apply for funding for micro-projects

TAIGA dagarna 11-13 oktober

Centre for Transdisciplinary AI (TAIGA) bjuder in forskare till vårt årliga evenemang 11-13 oktober.

Flaggning på halv stång

I dag, den 23 maj, flaggar Umeå universitet på halv stång då en prefekt har avlidit.

Hemligheten bakom snabbare och mer tillförlitliga appar

Forskare har hittat en väg till bättre användarupplevelser genom något som kallas självkörande mikrotjänster.

Släck kunskapstörsten med en Pint of science

Virus och annat spännande på populärvetenskapliga Pint of Science 22-24 maj. Umeå Postdoc Society arrangerar.

AI behöver ett queerperspektiv för en inkluderande framtid

I en ny artikel hävdar forskare att queerperspektivet på AI kan identifiera riskerna med ansiktsigenkänning.

Seminarium: Hur kan AI användas för att förhindra sexuella övergrepp mot barn?

Seminarium om hur AI kan användas för att förhindra sexuella övergrepp arrangerat av TAIGA och Childhood.

Reportage och porträtt

Möjligheter och etiska dilemman med AI-genererade bilder

Intervju med Virginia Dignum, professor i social och etisk AI och Carl-Erik Engqvist, konstnärlig ledare.

Socialt intelligenta system i samarbete med människan

Helena Lindgrens forskning spänner grundforskning i artificiell intelligens till tillämpningar för ökad hälsa.

Verklig AI är social AI

Frank Dignum, professor i artificiell intelligens, studerar hur sociala kontexter påverkar mänskligt beteende.

Mänsklig produktivitet och datoreffektivitet – samtidigt

Paolo Bientinesi installerades som professor i datavetenskap med inriktning mot högprestandaberäkningar.

Virginia Dignum formar AI med etik

Virginia Dignum, professor inom etisk AI, tror på en framtid med AI som en positiv, reglerad kraft.

Artificiell intelligens med människan i centrum

Vid Umeå universitet är AI forskningen delvis inriktad på etik och samhällsfrågor.

WASP och WASP-HS

Umeå universitet har en central roll inom WASP, Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program – Sveriges enskilt största forskningsprogram. Vi koordinerar också WASP-HS, Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program – Humanities and Society. Följ länkarna för att läsa mer om WASP och WASP-HS vid Umeå universitet.