Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Våra ämnen

Virologi

Innefattar virologisk grundforskning och klinisk virologisk forskning i nära samarbete med det kliniska mikrobiologiska laboratoriet vid NUS. Vi arbetar med flera projekt som studerar mekanismer för hur virus infekterar celler och orsakar sjukdom. Dessutom utvecklar vi antiviraler, cancerbehandlingar, diagnostiska metoder och studerar virus spridningsvägar. Virus som vi forskar om inkluderar t.ex. Herpes simplex virus, Adenovirus, Enterovirus, Norovirus, Hepatit C virus, Puumalavirus, Rift Valley feber virus, TBE virus, Zikavirus, Sindbisvirus, Chikungunyavirus och flera andra zoonotiska flavi- och alfavirus.

För mer information om de olika projekten, gå in på de olika forskargruppernas beskrivning.

Klinisk bakteriologi

Innefattar grundforskning och klinisk forskning i nära samarbete med det kliniskt mikrobiologiska laboratoriet vid NUS. Vi arbetar med flera projekt som studerar harpest samt och faktorer som styr spridningen av stafylokocker inom vården. Specifikt syftar harpestforskningen till att karakterisera ett bakteriellt, sk, typVI sekretionssystem samt vaccinutveckling mot bakterien.

För mer information om de olika projekten gå in på de olika forskargruppernas beskrivning.

Infektionssjukdomar

Vi är intresserade av diagnostik, epidemiologi och behandling av infektioner i Sverige och globalt. Det gäller både infektioner och mikrober som sprids mellan människor och infektioner som sprids mellan djur och människor. Vi intresserar oss särskilt för forskning som kan förbättra praktisk handläggning av patienter och förebygga att infektioner uppstår ute i samhället och i sjukvården. Flera av oss arbetar själva med patienter och andra jobbar i nära samarbete med personer som vårdar patienter. Vi samarbetar nära och aktivt med grundforskare för att så snabbt som möjligt kunna erbjuda människor vård och förebyggande åtgärder som bygger på de allra senaste internationella forskningsrönen.

För mer information om forskningen, gå in på projektledarnas beskrivningar.

Immunologi och Klinisk immunologi

Innefattar grundforskning och klinisk forskning i samarbete med lokala, nationella och internationella partners. Våra projekt inkluderar grundläggande immunologiska mekanismer vid sjukdomar som blodsjukdomar och Typ 1 diabetes, immunförsvar mot virus, svampar och cancer samt hur immunsystemet fungerar vid graviditet. Vi forskar också om vaccin mot sorkfeber och läkemedel mot svampsjukdomar.

För mer information om de olika projekten gå in på de olika forskargruppernas beskrivning.

Biomedicinsk laboratorievetenskap

Biomedicinsk laboratorievetenskap är ett tvärvetenskapligt ämnesområde. Tyngdpunkten ligger inom utveckling av metodik som används för att analysera biologiska prov och fysiologiska förlopp för att kunna utvärdera kroppslig funktion. Forskning bedrivs rörande stamcellsterapi, cancerdiagnostik och kvantitativ sensorisk testning inom neurofysiologi.