Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Medarbetare

Anställda medarbetare

Aleksandra McGrath

Jag är lektor i Professionell utveckling. Jag ansvarar för konsultationsundervisning och min forskning kretsar kring kommunikation. Kliniskt jobbar jag som handkirurg och forskar om plexusskador.

Anders Behndig
Telefon
090-786 78 48

Jag är professor i Oftalmiatrik och undervisar på läkarprogrammet, forskar om keratokonus samt på data från Nationella Kataraktregistret.

Anita Stenudd
Telefon
070-245 46 05
Ann Hermansson
Ann-Charloth Nilsson

Jag är Biomedicinsk analytiker och deltar i forskningen om ALS med att utföra DNA, RNA och protein analyser. Är också med i gruppen som jobbar med de läkemedelsstudier som pågår här.

Anna Chmielewska
Anna Sandin

Jag är docent, senior lektor vid Institutionen för kliniks vetenskap, pediatrik. Min NICE studie fokuserar på saliv, bakterier samt immunförsvar med möjlig påverkan på allergi.

Annika Idahl
Telefon
090-786 73 18

Gynekolog och obstetriker, forskar om gynekologisk cancer, i första hand äggstockscancer, med avseende på riskfaktorer, tidig diagnostik och prevention.

Annika Rydberg
Arvid Westlund
Arvin Behzadi

Arvin Behzadi är doktorand och AT-läkare som bedriver forskning inom den neurodegenerativa sjukdomen amyotrofisk lateralskleros (ALS).

Aziz Bitar
Berit Byström

Jag är ögonläkare med forskning som fokuserar på hornhinnan, ur ett genetiskt och molekylärt perspektiv samt i populationsstudier via registerforskning.

Birgitta Bäcklund

Ekonomiadministratör vid Klinisk vetenskap inom ämnena Psykiatri, Barn- och ungdomspsykiatri, Obstetrik och gynekologi, Oftalmiatrik, Öron-, näs- och halssjukdomar och Professionell utveckling.

 

Birgitta Kimber

Med dr anställd vid Umeå universitet. Jag utvecklar interventioner och är intresserad av utfall samt av hur man kan säkra kvalitet i implementeringen av olika interventioner.

Birgitta Nordin
Telefon
090-785 19 31

Jag arbetar med ekonomiadministration vid Institutionen för klinisk vetenskap inom ämnet Neurovetenskaper.

Cecilia Bergström

Legitimerad kiropraktor med forskningsområde kvarstående graviditetsrelaterad bäckengördelssmärta och muskelskeletala besvär hos äldre från ett kiropraktiskt perspektiv.

Christina Lindén

Jag är professor i Oftalmiatrik och ämnets företrädare vid Institutionen för klinisk vetenskap.  Min forskning och kliniska verksamhet fokuserar på glaukom.

Christina West

Jag är professor och överläkare i pediatrik. Min forskning fokuserar på hur omgivningsexponeringar tidigt i livet påverkar utvecklingen av allergi och astma. 

David Lindquist

Jag arbetar som lärare och ämnesföreträdare för ämnet professionell utveckling på läkarprogrammet. Min forskning har fokus på gynekologisk cancer. Jag blev antagen som docent 2014. 

Elisabeth Paulsson

Studieadministratör på Läkarprogrammet, ämnet Professionell utveckling (PU), termin 1-4 samt UGL-kurs termin 6. 

Emma Lycksell
Estelle Naumburg

Jag är lektor i pediatrik (barn- och ungdomsmedicin), barnläkare och barnkardiolog. Min forskning handlar om läkemedelseffekter på hjärtat, samt om hjärtat och lungornas kärl hos prematurt födda.

Eva Dehlin
Eva Henje
Telefon
090-786 74 32

Min forskning är kliniskt och neurovetenskapligt inriktad med fokus på säker bedömning, diagnostik och behandling av depression, sömnsvårigheter och emotionell dysreglering hos unga.

Eva Jonsson
Eva Palmquist
Eva Westman
Fatima Pedrosa-Domellöf
Telefon
090-785 13 52

Jag är professor i ögonsjukdomar och forskar främst på ögonmusklerna och hornhinnesjukdomen aniridi. Forskning är min passion och orsaken till att jag kom till Sverige från Portugal för 30 år sen.

Fredrik Karlsson

Jag är universitetslektor ämnet Logopedi och är ansvarig för den vetenskapliga strimman inom Logopedprogrammet. Inom forskningen studerar jag talpåverkan vid neurologiska sjukdomar. 

Leg Psykolog. Klinisk inriktning: psykoterapi, samspel/anknytning och trauma. Doktorand i Inga Dennhag och Eva Henjes forskargrupp på Barn och Ungdomspsykiatri- Klinisk Vetenskap.

Gauti Johannesson
Telefon
070-220 07 98

Jag forskar om orsakerna till glaukom och att kartlägga hur vanlig den är. Målet är hitta en effektiv neuroprotektiv behandling som kan skydda synnerven från högt tryck.

Giulia Giunti
Telefon
090-786 57 75
Helena Alstermark
Helena Harding
Telefon
090-786 72 87

Jag är administrativ chef vid Institutionen för klinisk vetenskap och har ett övergripande ansvar för den administrativa verksamheten. 

Henrik Gonzalez
Ida Davidsson
Inga Dennhag

Fil dr, leg. Psykolog, leg. Psykoterapeut. Nuvarande forskning är inriktad på compassionfokuserad terapi, och sexuella trakasserier på internet.

Ingrid Mogren
Telefon
090-785 04 55

Jag är professor i obstetrik och gynekologi, undervisar på Läkarprogrammet. Klinisk inriktning: obstetrik/handläggning av komplicerad graviditet/obstetriskt ultraljud.
 

Isabell Hedberg

Doktorand med bakgrund inom biomedicin hos Elias Johanssons grupp. Forskar på stroke med inriktning på karotisstenoser och deras histologi.

Jan Malm
Telefon
090-786 50 97

Prof Jan Malm är neurolog, överläkare och ämnesansvarig. Forskningsintresset är fokuserat på olika aspekter av hydrocefalus, likvordynamik, blodflödesmätning, och intrakraniellt tryck hos astronauter.

Jenny Larsson

Min forskning är inriktad mot idiopatisk normaltryckshydrocefalus, komplikationer efter shuntoperation och gångstörning i befolkningen.

Jenny Molin
Telefon
090-786 95 91

Jag är specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård och arbetar som universitetlektor med förenad anställning vid Institutionen för omvårdnad.

Jenny Selg
Johannes van Den Berg
Jonatan Salzer

Jag är överläkare och docent i neurologi. Mina forskningsprojekt handlar om yrsel, stroke och MS

Julia Viklund
Jussi Jokinen
Telefon
090-785 64 26

Jag är professor i Psykiatri och ämnets företrädare. Min forskning fokuserar på riskfaktorer för suicid och våld samt på neurobiologi och behandling av kompulsiv sexuell beteendestörning.

Karin Brunnegård
Telefon
090-786 61 51

Undervisar på logopedprogrammet, ämnesföreträdare i logopedi på Institutionen för klinisk vetenskap. Forskar om talet vid läpp-käk-gomspalt men är även intresserad av tidig kommunikativ utveckling.

Karin Jansson
Telefon
090-786 65 90

Studieadministratör, Området för läkarutbildning, Klinisk kurs 5 termin 11

Karin Moström
Telefon
090-786 72 91

Studieadministratör på läkarprogrammet (PU) och inom forskarutbildning.

Katarina Olofsson
Telefon
090-785 25 87

Vi studerar virus i övre luftvägsslemhinna. Humant papillomvirus kan kopplas till cancer i tungbas och halsmandel samt vårtor i luftstrupen. Epstein-Barr virus till cancer bakom näsan.

Katarina Tunón
Kotryna Simonyte
Krister Tano
Telefon
070-556 90 43
Lars Thyresson
Lars-Owe Koskinen

I min forskningsgrupp studerar vi främst ”den mest komplicerade sjukdomen i kroppens mest komplicerade organ” nämligen svår traumatisk hjärnskada.

Lina Rådmark
Linda Halldner Henriksson

Jag är med dr och specialistläkare i barn- och ungdomspsykiatri med forskningsintresse inom neuropsykiatri och pediatrisk psykofarmakologi, med särskilt fokus på adhd.

Magnus Domellöf
Telefon
090-785 21 28

Professor i pediatrik och neonatolog. Min forskning handlar om att hitta tidiga interventioner för att förbättra långsiktig hälsa hos barn med fokus på nutrition och hjärnans utveckling.

Magnus Sjögren
Telefon
060-18 23 49

Jag är lektor och Överläkare i Psykiatri och min forskning fokuserar på att förstå ätstörningar och vilka mekanismer (psykologiska och biologiska) som bidrar till att vidmakthålla dessa sjukdomar.

Malin Bergman Papworth
Maria Lindqvist

Jag arbetar som universitetslektor i Sexuell och Reproduktiv Hälsa vid institutionen för omvårdnad med förenad anställning som Verksamhetsutvecklare/Aurorabarnmorska vid CFOG, Region Västerbotten.

Maria Olsson
Telefon
090-785 35 99

Jag finns på Pediatrik och arbetar administrativt för Prof Magnus Domellöf och ger även administrativt stöd till en del av pediatriks forskningsprojekt, framför allt NorthPop.

Maria Strömbäck

Jag bedriver forskning om unga, psykisk ohälsa, genusvetenskap och arbetsrehabilitering, undervisar i beteendevetenskap och psykiatri, samt arbetar klinskt i psykiatrisk öppenvård med unga vuxna. 

Marie Bixo
Telefon
090-785 04 67
Marlene Engström
Telefon
090-786 72 88

Jag är ekonomiadministratör vid Institutionen för klinisk vetenskap inom ämnena Pediatrik och Logopedi.

Martin Fahlström
Telefon
090-786 73 21

Jag är professor i Professionell utveckling och bedriver undervisning och forskning inom områdena konsultation, bemötande, ledarskap och reflektion. 

Martin Maripuu

Psykiatriker som forskar på stress, depressioner, bipolär sjukdom och hur kroppsliga sjukdomar drabbar personer med psykisk ohälsa.

Matilda Naesström
Telefon
070-556 33 89
Maud Normark
Telefon
090-786 72 93

Studieadministratör vid Institutionen för klinisk vetenskap i ämnet Barn- och ungdomspsykiatri och på logopedprogrammet.

Mikael Sandlund
Telefon
090-785 64 95

Jag bedriver forskning om Delat beslutsfattande (SDM) inom psykiatrisk vård och socialpsykiatri, samt forkning om substansanvändning i ett bio-psyko-solcialt perspektiv.

Miles Trupp

Identification of biomarkers and novel drug targets for neurodegenerative diseases using genomics, metabolomics and proteomics in CSF and blood biobank samples.

Mimmi Werner
Telefon
073-802 88 70
Mona Svensson
Telefon
090-786 65 62
Niklas Lenfeldt
Niklas Sörlén
Olof Lagerlöf
Telefon
090-786 51 53

Jag är läkare och forskare inom psykiatri. Min forskning handlar om hur hjärnan styr när, vad och hur mycket vi äter. 

Olof Sandström
Olof Semb
Telefon
090-785 64 93

Jag är psykolog och lektor på läkarprogrammet samt KUL. Min forskning och undervisning ligger inom professionell utveckling, medicinsk psykologi och katastrofmedicin

Olov Olsson
Telefon
090-786 56 38
Patric Blomstedt
Patricia Hägglund
Patrik Hjelt

Teknik och IT ansvarig systemadministratör på Klinisk Vetenskap. Sitter på Logopedin där mitt "kontor" är.

Per Lundgren
Peter Andersen
Telefon
090-786 55 00

Jag är professor och överläkare i neurologi och började forska om ALS 1992. Jag forskar om orsaken till ALS/FTD och leder även läkemedelsstudier där vi utvärderar nya läkemedel.

Peter Asellus
Peter Forsgren
Telefon
090-786 53 39
Peter Lindvall

Docent och överläkare i neurokirurgi. Specialintresse för vaskulär och skallbaskirurgi. Forskning framförallt inom området subarachnoidalblödningar.

Peter Sundström

Professor och neurolog med inriktning mot multipel skleros (MS), forskar på miljöfaktorers betydelse för uppkomsten av MS.

 

Richard Lundberg
Rickard Sjöberg

Jag är docent och överläkare i Neurokirurgi vid Norrlands Universitetssjukhus samt docent i Medicinsk Psykologi. Min forskargrupp är inriktad på hjärntumörer.

Sahruh Turkmen
Samuel Hjortsberg
Sandra Ivan
Sara af Bjerkén
Telefon
090-786 51 16

Sara af Bjerkén är ST-läkare i neurologi och biträdande universitetslektor i histologi med cellbiologi. Hennes forskning kartlägger neurodegenerativa processer med fokus på Parkinsons sjukdom.

Stina Alm
Suad Zamil
Sven Arne Silfverdal

Jag är barnläkare och har mitt stora intresse i förebyggande insatser bland barn och ungdomar både nationellt och internationellt. Fram till 2021 var jag barnhälsovårdsöverläkare i Region Västerbotten och arbetar nu på timtid med i Swelife's Prevention barnfetma. Min forskning har rört infektionsepidemiologi, vaccinprövningar, amningensbetydelese för vaccinsvar, barns behov av D-vitamin, tidiga insatser mot fetma och förskolebarns psykiska mående. Jag arbetar i forsargrupper vid Umeå universitet såsom NorthPop och Saluts forskningsgrupp, i vaccinprövningar med EUs Vaccelerate och olika läkemedelsföretag.

Tarmo Murto
Thorbjörn Holmlund
Telefon
090-786 73 23

Jag är lektor och ämnesföreträdare för  öron-, näs- och halssjukdomar. Jag undervisar på läkarprogrammet och forskar inom området sömnapne. Ledamot i nationella programområdet för ÖNH.

Tomas Jacobsson
Telefon
090-786 91 95
Torbjörn Lind
Telefon
090-786 73 20
Ulrika Nordström
Telefon
090-786 51 57

Jag jobbar i Peter Andersens forskargrupp och forskar om amyotrofisk lateral skleros (ALS), som är en gemensam beteckning för en grupp motorneuronsjukdomar.

Ulrika Ottander
Telefon
090-786 62 63

Jag är gynekolog och tumörkirurg, undervisar på läkarprogrammet och forskar om gynekologisk cancer främst äggstockscancer med fokus på immunologiska mekanismer.

Veronica Lindberg
Telefon
090-785 38 81
Viktor Grut
Viktoria Johansson
Yonas Berhan