Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 4 juni 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Medarbetare

Anställda medarbetare

Aleksandra McGrath, adjungerad universitetslektor

Jag är lektor i Professionell utveckling. Jag ansvarar för konsultationsundervisning och min forskning kretsar kring patientcentrering och hur studenter utvecklar relaterade attityder och färdigheter.

Anders Behndig, professor, överläkare
Telefon
090-786 78 48

Jag är professor i Oftalmiatrik och prefekt för Institutionen för klinisk vetenskap. Jag undervisar på läkarprogrammet, forskar om keratokonus samt på data från Nationella Kataraktregistret.

Anita Stenudd, övrig/annan befattning, projektassistent
Telefon
070-245 46 05
Ann Lalos, timlärare, professor
Ann-Charloth Nilsson, forskningsingenjör

Jag är Biomedicinsk analytiker och deltar i forskningen om ALS med att utföra DNA, RNA och protein analyser. Är också med i gruppen som jobbar med de läkemedelsstudier som pågår här.

Anna Sandin, universitetslektor, överläkare
Anne-Lie Gunnarsson, studieadministratör
Telefon
090-786 72 89

Studieadministratör för ämnet Professionell utveckling i Läkarprogrammet.

Annika Idahl, universitetslektor, överläkare
Telefon
090-786 73 18

Gynekolog och obstetriker, forskar om gynekologisk cancer, i första hand äggstockscancer, med avseende på riskfaktorer, tidig diagnostik och prevention.

Annika Rydberg, adjungerad professor
Arja Lehti, universitetslektor, överläkare
Telefon
090-785 35 40

Jag arbetar som lärare i Professionell utveckling på läkarprogrammet och är ansvarig för termin 1-4 och 8. Min forskning och kliniska tjänst har fokus på bemötande, stress och arbetsrehabilitering.

Arvid Westlund, forskarstuderande, doktorand (tjänstledig)
Arvin Behzadi, doktorand

Arvin Behzadi är doktorand och bedriver forskning inom den neurodegenerativa sjukdomen amyotrofisk lateralskleros (ALS).

Birgitta Bäcklund, ekonomiadministratör

Ekonomiadministratör vid Klinisk vetenskap inom ämnena Psykiatri, Barn- och ungdomspsykiatri, Obstetrik och gynekologi, Oftalmiatrik, Öron-, näs- och halssjukdomar och Professionell utveckling.

 

Birgitta Kimber, seniorkonsult

Med dr anställd vid Umeå universitet. Jag utvecklar interventioner och är intresserad av utfall samt av hur man kan säkra kvalitet i implementeringen av olika interventioner.

Birgitta Nordin, administratör
Telefon
090-785 19 31

Jag arbetar med ekonomiadministration vid Institutionen för klinisk vetenskap inom ämnet Neurovetenskaper.

Cecilia Bergström, första forskningsassistent

Legitimerad kiropraktor sedan 2002 med forskningsområde kring riskfaktorer och långtidseffekt av bestående gravidrelaterad bäckengördelssmärta.

Cecilia Hadding, doktorand

Läkare/Doktorand. Jag forskar om avhoppare från sekter. Detta med fokus på bemötande och kulturformulering i vårdmöten samt mental hälsa. Jag undervisar även inom dessa områden på läkarprogrammet.

 

Christina Lindén, professor, överläkare

Jag är professor i Oftalmiatrik och ämnets företrädare vid Institutionen för klinisk vetenskap.  Min forskning och kliniska verksamhet fokuserar på glaukom.

Christina West, universitetslektor, överläkare

Jag är docent och överläkare i pediatrik. Min forskning fokuserar på hur omgivningsexponeringar tidigt i livet påverkar utvecklingen  av allergi och astma. 

David Lindquist, universitetslektor, överläkare

Jag arbetar som lärare inom konsultation på läkarprogrammet och är ansvarig för konsultation steg 5 på termin 9. Min forskning och kliniska tjänst har fokus på gynekologisk cancer.

Ellinor Salander Renberg, professor med förenad klinisk anställning
Telefon
090-785 63 23
Erik Nordh, universitetslektor, överläkare
Estelle Naumburg, universitetslektor, överläkare
Eva Henje, universitetslektor, överläkare

Min forskning är kliniskt och neurovetenskapligt inriktad med fokus på säker bedömning, diagnostik och behandling av depression, sömnsvårigheter och emotionell dysreglering hos unga.

Eva Jonsson, laboratorieassistent
Eva Westman, universitetslektor, överläkare
Eva-Lotta Andersson, laboratorieassistent (tjänstledig)
Telefon
090-785 22 88
Fatima Pedrosa-Domellöf, professor, överläkare
Telefon
090-785 13 52

Jag är professor i ögonsjukdomar och forskar främst på ögonmusklerna och hornhinnesjukdomen aniridi. Forskning är min passion och orsaken till att jag kom till Sverige från Portugal för 30 år sen.

Fredrik Karlsson, universitetslektor

Jag är ämnesföreträdare för ämnet Logopedi och är ansvarig för den vetenskapliga strimman inom Logopedprogrammet. Inom forskningen studerar jag talpåverkan vid neurologiska sjukdomar. 

Gauti Johannesson, biträdande universitetslektor, specialistutbildad läkare
Telefon
070-220 07 98
Helena Alstermark, forskningsingenjör
Helena Carre, universitetslektor, överläkare (tjänstledig)
Telefon
0920-28 27 41
Helena Harding, samordnare
Telefon
090-786 72 87

Jag är samordnare vid Institutionen för klinisk vetenskap och har ett övergripande ansvar för den administrativa verksamheten. 

Henrik Gonzalez, universitetslektor
Ida Davidsson, projektassistent
Inga Dennhag, adjungerad universitetslektor

Fil dr, leg. Psykolog, leg. Psykoterapeut. Fokus på olika typer av kliniska studier. Nuvarande forskning är inriktad på skattning av tonårsdepression och sexuella trakasserier på internet.

Ingrid Mogren, professor, överläkare
Telefon
090-785 04 55
Isabell Hedberg, doktorand

Doktorand med bakgrund inom biomedicin hos Elias Johanssons grupp. Forskar på stroke med inriktning på karotisstenoser och deras histologi.

Jan Malm, professor, överläkare
Telefon
090-786 50 97

Prof Jan Malm är neurolog, överläkare och ämnesansvarig. Forskningsintresset är fokuserat på olika aspekter av hydrocefalus, likvordynamik, blodflödesmätning, och intrakraniellt tryck hos astronauter.

Jean Paul Semasaka Sengoma, forskarstuderande, första forskningsassistent
Jenny Holmberg, universitetsadjunkt, doktorand, adjungerad universitetsadjunkt
Telefon
090-785 14 63
Jenny Larsson, doktorand (tjänstledig)

Jag är doktorand och AT-läkare i Umeå. Min forskning är inriktad mot normaltryckshydrocefalus, komplikationer efter shuntoperation och gångstörning i befolkningen. Min huvudhandledare är Jan Malm.

Johannes van Den Berg, adjungerad universitetslektor
Jussi Jokinen, professor, överläkare
Telefon
090-785 64 26
Karin Brunnegård, universitetslektor med förenad klinisk anställning
Telefon
090-786 61 51

Undervisar på logopedprogrammet, programrådsordförande. Forskar om talutveckling vid läpp-käk-gomspalt.

Karin Moström, studieadministratör
Telefon
090-786 72 91

Jag är studieadministratör på läkarprogrammet (PU) och inom forskarutbildning.

Katarina Tunón, universitetslektor, överläkare
Kotryna Simonyte, övrig/annan befattning, första forskningsassistent
Krister Tano, universitetslektor, överläkare
Telefon
070-556 90 43
Lars-Owe Koskinen, professor, överläkare
Linda Halldner Henriksson, adjungerad universitetslektor

Linda Halldner Henriksson är med dr och specialistläkare i barn- och ungdomspsykiatri med forskningsintresse inom neuropsykiatri och pediatrisk psykofarmakologi, med särskilt fokus på adhd.

Linda Sandström, projektassistent (tjänstledig)
Lotta Strömsten, forskare
Telefon
090-786 78 85

Forskar inom suicidologi med fokus på upprepat suicidalt beteende, avsiktlig självskada och interpersonellt våld. Undervisar främst i statistik, klinisk psykologi och personlighetspsykologi.

Magnus Domellöf, professor, överläkare
Telefon
090-785 21 28
Malin Bergman Papworth, timlärare, adjungerad universitetsadjunkt
Maria Olsson, projektadministratör
Telefon
090-785 35 99

Jag finns på Pediatrik och arbetar administrativt för Prof Magnus Domellöf och ger även administrativt stöd till en del av pediatriks forskningsprojekt, framför allt NorthPop.

Maria Strömbäck, forskare

Jag bedriver forskning om unga, psykisk ohälsa, genusvetenskap och arbetsrehabilitering, undervisar i beteendevetenskap och psykiatri, samt arbetar klinskt i psykiatrisk öppenvård med unga vuxna. 

Marie Bixo, professor, överläkare
Telefon
090-785 04 67
Marlene Engström, ekonomiadministratör
Telefon
090-786 72 88

Jag är ekonomiadministratör vid Institutionen för klinisk vetenskap inom ämnena Pediatrik och Logopedi.

Martin Fahlström, professor, överläkare
Telefon
090-786 73 21
Martin Maripuu, universitetslektor, överläkare
Maud Normark, studieadministratör
Telefon
090-786 72 93

Studieadministratör vid Institutionen för klinisk vetenskap i ämnet Barn- och ungdomspsykiatri och på logopedprogrammet.

Mikael Sandlund, professor, överläkare
Telefon
090-785 64 95
Miles Trupp, gruppledare

Identification of biomarkers and novel drug targets for neurodegenerative diseases using genomics, metabolomics and proteomics in CSF and blood biobank samples.

Mimmi Werner, universitetslektor, överläkare
Telefon
073-802 88 70
Niklas Lenfeldt, första forskningsassistent (tjänstledig)
Olof Sandström, universitetslektor, överläkare
Olof Semb, universitetslektor
Telefon
090-785 64 93

Jag är psykolog och lektor på läkarprogrammet samt KUL. Min forskning och undervisning ligger inom professionell utveckling, medicinsk psykologi och katastrofmedicin

Owe Bodlund, universitetslektor

Jag arbetar deltid med doktorandhandledning och kliniskt med utredning och behandling av patienter med könsdysfori.

Patric Blomstedt, adjungerad professor

Patric Blomstedt är professor i  stereotaktisk funktionell neurokirurgi, director of the WSSFN, president of SSSFN & director of the Stereotactic Academy. 

 

Patrik Hjelt, systemadministratör

Teknik och IT ansvarig systemadministratör på Klinisk Vetenskap. Sitter på Logopedin där mitt "kontor" är.

Peppi Nash, forskare, universitetslektor, överläkare
Per Lundgren, första forskningsingenjör
Telefon
090-785 21 58
Peter Andersen, professor, överläkare
Telefon
090-786 55 00

Jag är professor och överläkare i neurologi och började forska om ALS 1992. Jag forskar om orsaken till ALS/FTD och leder även läkemedelsstudier där vi utvärderar nya läkemedel.

Peter Asellus, universitetslektor, överläkare
Peter Sundström, universitetslektor, överläkare

Universitetslektor och neurolog med inriktning mot multipel skleros (MS), forskar på miljöfaktorers betydelse för uppkomsten av MS.

 

Sahruh Turkmen, universitetslektor, överläkare
Stina Alm, forskarstuderande, doktorand
Suad Zamil, administratör, assistent
Sven Arne Silfverdal, universitetslektor, överläkare, timlärare
Thorbjörn Holmlund, universitetslektor, överläkare
Telefon
090-786 73 23

Jag är lektor och ämnesföreträdare för  öron-, näs- och halssjukdomar. Jag undervisar på läkarprogrammet och forskar inom området sömnapne. Ledamot i nationella programområdet för ÖNH.

Torbjörn Lind, universitetslektor, överläkare
Telefon
090-786 73 20
Ulrika Nordström, första forskningsingenjör
Telefon
090-786 51 57
Ulrika Ottander, universitetslektor, överläkare
Telefon
090-786 62 63
Veronica Lindberg, universitetsadjunkt, adjungerad universitetsadjunkt
Telefon
090-785 38 81