Hoppa direkt till innehållet

Kakor

För att kunna chatta behöver du tillåta att Microsoft Dynamics använder kakor.

printicon
Huvudmenyn dold.

Medarbetare

Anställda medarbetare

Aleksandra McGrath

Jag är lektor i Professionell utveckling. Jag ansvarar för konsultationsundervisning och min forskning kretsar kring patientcentrering och hur studenter utvecklar relaterade attityder och färdigheter.

Anders Behndig
Telefon
090-786 78 48

Jag är professor i Oftalmiatrik och prefekt för Institutionen för klinisk vetenskap. Jag undervisar på läkarprogrammet, forskar om keratokonus samt på data från Nationella Kataraktregistret.

Anita Stenudd
Telefon
070-245 46 05
Ann Hermansson
Ann-Charloth Nilsson

Jag är Biomedicinsk analytiker och deltar i forskningen om ALS med att utföra DNA, RNA och protein analyser. Är också med i gruppen som jobbar med de läkemedelsstudier som pågår här.

Anna Sandin

Jag är docent, senior lektor vid Institutionen för kliniks vetenskap, pediatrik. Min NICE studie fokuserar på saliv, bakterier samt immunförsvar med möjlig påverkan på allergi.

Anne-Lie Gunnarsson
Telefon
090-785 37 61

Studieadministratör för ämnet Professionell utveckling i Läkarprogrammet.

Anneli Fredriksson
Annika Idahl
Telefon
090-786 73 18

Gynekolog och obstetriker, forskar om gynekologisk cancer, i första hand äggstockscancer, med avseende på riskfaktorer, tidig diagnostik och prevention.

Annika Rydberg
Arja Lehti
Telefon
090-785 35 40

Jag arbetar som lärare i Professionell utveckling på läkarprogrammet och är ansvarig för termin 1-4 och 8. Min forskning och kliniska tjänst har fokus på bemötande, stress och arbetsrehabilitering.

Arvid Westlund
Arvin Behzadi

Arvin Behzadi är doktorand och bedriver forskning inom den neurodegenerativa sjukdomen amyotrofisk lateralskleros (ALS).

Berit Byström

Jag är ögonläkare med forskning som fokuserar på hornhinnan, ur ett genetiskt och molekylärt perspektiv samt i populationsstudier via registerforskning.

Birgitta Bäcklund

Ekonomiadministratör vid Klinisk vetenskap inom ämnena Psykiatri, Barn- och ungdomspsykiatri, Obstetrik och gynekologi, Oftalmiatrik, Öron-, näs- och halssjukdomar och Professionell utveckling.

 

Birgitta Nordin
Telefon
090-785 19 31

Jag arbetar med ekonomiadministration vid Institutionen för klinisk vetenskap inom ämnet Neurovetenskaper.

Cecilia Bergström

Legitimerad kiropraktor sedan 2002 med forskningsområde kring riskfaktorer och långtidseffekt av bestående gravidrelaterad bäckengördelssmärta.

Cecilia Hadding

Läkare/Doktorand. Jag forskar om avhoppare från sekter. Detta med fokus på bemötande och kulturformulering i vårdmöten samt mental hälsa. Jag undervisar även inom dessa områden på läkarprogrammet.

 

Cecilia Mellberg
Christina Lindén

Jag är professor i Oftalmiatrik och ämnets företrädare vid Institutionen för klinisk vetenskap.  Min forskning och kliniska verksamhet fokuserar på glaukom.

Christina West

Jag är professor och överläkare i pediatrik. Min forskning fokuserar på hur omgivningsexponeringar tidigt i livet påverkar utvecklingen av allergi och astma. 

David Lindquist

Jag arbetar som lärare och ämnesföreträdare för ämnet professionell utveckling på läkarprogrammet. Min forskning har fokus på gynekologisk cancer. Jag blev antagen som docent 2014. 

Erik Nordh
Estelle Naumburg

Jag är lektor i pediatrik (barn- och ungdomsmedicin), barnläkare och barnkardiolog. Min forskning handlar om läkemedelseffekter på hjärtat, samt om hjärtat och lungornas kärl hos prematurt födda.

Eva Henje
Telefon
090-786 74 32

Min forskning är kliniskt och neurovetenskapligt inriktad med fokus på säker bedömning, diagnostik och behandling av depression, sömnsvårigheter och emotionell dysreglering hos unga.

Eva Jonsson
Eva Palmquist
Eva Westman
Eva-Lotta Andersson
Telefon
090-785 22 88
Fatima Pedrosa-Domellöf
Telefon
090-785 13 52

Jag är professor i ögonsjukdomar och forskar främst på ögonmusklerna och hornhinnesjukdomen aniridi. Forskning är min passion och orsaken till att jag kom till Sverige från Portugal för 30 år sen.

Felicia Gregory
Fredrik Karlsson

Jag är ämnesföreträdare för ämnet Logopedi och är ansvarig för den vetenskapliga strimman inom Logopedprogrammet. Inom forskningen studerar jag talpåverkan vid neurologiska sjukdomar. 

Leg Psykolog. Klinisk inriktning: psykoterapi, samspel/anknytning och trauma. Doktorand i Inga Dennhag och Eva Henjes forskargrupp på Barn och Ungdomspsykiatri- Klinisk Vetenskap.

Gauti Johannesson
Telefon
070-220 07 98

Jag forskar om orsakerna till glaukom och att kartlägga hur vanlig den är. Målet är hitta en effektiv neuroprotektiv behandling som kan skydda synnerven från högt tryck.

Helena Alstermark
Helena Carre
Telefon
0920-28 27 41
Helena Harding
Telefon
090-786 72 87

Jag är administrativ chef vid Institutionen för klinisk vetenskap och har ett övergripande ansvar för den administrativa verksamheten. 

Henrik Gonzalez
Ida Davidsson
Inga Dennhag

Fil dr, leg. Psykolog, leg. Psykoterapeut. Fokus på olika typer av kliniska studier. Nuvarande forskning är inriktad på skattning av tonårsdepression och sexuella trakasserier på internet.

Ingrid Mogren
Telefon
090-785 04 55

Jag är professor i obstetrik och gynekologi, undervisar på Läkarprogrammet. Klinisk inriktning: obstetrik/handläggning av komplicerad graviditet/obstetriskt ultraljud.
 

Isabell Hedberg

Doktorand med bakgrund inom biomedicin hos Elias Johanssons grupp. Forskar på stroke med inriktning på karotisstenoser och deras histologi.

Jan Malm
Telefon
090-786 50 97

Prof Jan Malm är neurolog, överläkare och ämnesansvarig. Forskningsintresset är fokuserat på olika aspekter av hydrocefalus, likvordynamik, blodflödesmätning, och intrakraniellt tryck hos astronauter.

Jenny Larsson

Jag är doktorand och AT-läkare i Umeå. Min forskning är inriktad mot normaltryckshydrocefalus, komplikationer efter shuntoperation och gångstörning i befolkningen. Min huvudhandledare är Jan Malm.

Jenny Molin
Telefon
090-786 95 91

Jag är specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård och arbetar som universitetlektor med förenad anställning vid Institutionen för omvårdnad.

Jenny Selg
Johannes van Den Berg
Jonatan Salzer

Jag är specialistläkare, adjungerad lektor och docent i neurologi. Mina forskningsprojekt handlar om yrsel, stroke och MS

Julia Viklund
Jussi Jokinen
Telefon
090-785 64 26

Jag är professor i Psykiatri och ämnets företrädare. Min forskning fokuserar på riskfaktorer för suicid och våld samt på neurobiologi och behandling av kompulsiv sexuell beteendestörning.

Karin Brunnegård
Telefon
090-786 61 51

Undervisar på logopedprogrammet, programrådsordförande. Forskar om talutveckling vid läpp-käk-gomspalt.

Karin Jansson
Telefon
090-786 65 90

Studieadministratör, Området för läkarutbildning, Klinisk kurs 5 termin 11

Karin Moström
Telefon
090-786 72 91

Jag är studieadministratör på läkarprogrammet (PU) och inom forskarutbildning.

Katarina Olofsson
Telefon
090-785 25 87

Translationell forskningslinje inom cancervirus i övre luftväg samt luftvägsförträngning. Tre examinerade doktorander från 2016. Fyra pågående projekt

Katarina Tunón
Kotryna Simonyte
Krister Tano
Telefon
070-556 90 43
Lars-Owe Koskinen

I min forskningsgrupp studerar vi främst ”den mest komplicerade sjukdomen i kroppens mest komplicerade organ” nämligen svår traumatisk hjärnskada.

Linda Halldner Henriksson

Jag är med dr och specialistläkare i barn- och ungdomspsykiatri med forskningsintresse inom neuropsykiatri och pediatrisk psykofarmakologi, med särskilt fokus på adhd.

Lotta Strömsten
Telefon
090-786 78 85

Forskar inom suicidologi med fokus på upprepat suicidalt beteende, interpersonellt våld, trauma, emotioner/affekter (främst skam och skuld), coping, försvarsmekanismer och anknytning.

Magnus Domellöf
Telefon
090-785 21 28

Professor i pediatrik och neonatolog. Min forskning handlar om att hitta tidiga interventioner för att förbättra långsiktig hälsa hos barn med fokus på nutrition och hjärnans utveckling.

Magnus Sjögren
Malin Bergman Papworth
Maria Lindqvist

Jag arbetar som universitetslektor i Sexuell och Reproduktiv Hälsa vid institutionen för omvårdnad med förenad anställning som Verksamhetsutvecklare/Aurorabarnmorska vid CFOG, Region Västerbotten.

Maria Olsson
Telefon
090-785 35 99

Jag finns på Pediatrik och arbetar administrativt för Prof Magnus Domellöf och ger även administrativt stöd till en del av pediatriks forskningsprojekt, framför allt NorthPop.

Marie Bixo
Telefon
090-785 04 67
Marlene Engström
Telefon
090-786 72 88

Jag är ekonomiadministratör vid Institutionen för klinisk vetenskap inom ämnena Pediatrik och Logopedi.

Martin Fahlström
Telefon
090-786 73 21

Jag är professor i Professionell utveckling och bedriver undervisning och forskning inom områdena konsultation, bemötande, ledarskap och reflektion. 

Martin Maripuu
Maud Normark
Telefon
090-786 72 93

Studieadministratör vid Institutionen för klinisk vetenskap i ämnet Barn- och ungdomspsykiatri och på logopedprogrammet.

Mikael Sandlund
Telefon
090-785 64 95

Jag bedriver forskning om Delat beslutsfattande (SDM) inom psykiatrisk vård och socialpsykiatri, samt forkning om substansanvändning i ett bio-psyko-solcialt perspektiv.

Miles Trupp

Identification of biomarkers and novel drug targets for neurodegenerative diseases using genomics, metabolomics and proteomics in CSF and blood biobank samples.

Mimmi Werner
Telefon
073-802 88 70
Mona Svensson
Telefon
090-786 65 62
Niklas Lenfeldt
Niklas Sörlén
Olof Lagerlöf
Telefon
090-786 51 53

Jag är läkare och forskare inom psykiatri. Min forskning handlar om hur hjärnan styr när, vad och hur mycket vi äter. 

Olof Sandström
Olof Semb
Telefon
090-785 64 93

Jag är psykolog och lektor på läkarprogrammet samt KUL. Min forskning och undervisning ligger inom professionell utveckling, medicinsk psykologi och katastrofmedicin

Olov Olsson
Telefon
090-786 56 38
Owe Bodlund

Jag arbetar deltid med doktorandhandledning och kliniskt med utredning och behandling av patienter med könsdysfori.

Patric Blomstedt

Patric Blomstedt är professor i  stereotaktisk funktionell neurokirurgi, director of the WSSFN, president of SSSFN & director of the Stereotactic Academy. 

 

Patricia Hägglund
Patrik Hjelt

Teknik och IT ansvarig systemadministratör på Klinisk Vetenskap. Sitter på Logopedin där mitt "kontor" är.

Per Lundgren
Telefon
090-785 21 58
Peter Andersen
Telefon
090-786 55 00

Jag är professor och överläkare i neurologi och började forska om ALS 1992. Jag forskar om orsaken till ALS/FTD och leder även läkemedelsstudier där vi utvärderar nya läkemedel.

Peter Asellus
Peter Forsgren
Telefon
090-786 53 39
Peter Lindvall

Docent och överläkare i neurokirurgi. Specialintresse för vaskulär och skallbaskirurgi. Forskning framförallt inom området subarachnoidalblödningar.

Peter Sundström

Universitetslektor och neurolog med inriktning mot multipel skleros (MS), forskar på miljöfaktorers betydelse för uppkomsten av MS.

 

Rachel Svärling

Samordnare för TARA-projektet, en multicenter klinisk prövning som undersökar effekten av en neurovetenskapligt baserad behandling av depression hos ungdomar och unga vuxna.

Richard Lundberg
Rickard Sjöberg

Jag är docent och överläkare i Neurokirurgi vid Norrlands Universitetssjukhus samt docent i Medicinsk Psykologi. Min forskargrupp är inriktad på hjärntumörer.

Sahruh Turkmen
Sara af Bjerkén
Telefon
090-786 51 16

Sara af Bjerkén är ST-läkare i neurologi och biträdande universitetslektor i histologi med cellbiologi. Hennes forskning kartlägger neurodegenerativa processer med fokus på Parkinsons sjukdom.

Shaochun Zhu
Sofia Möckelind
Sofie Näslund
Stina Alm
Suad Zamil
Sven Arne Silfverdal
Thorbjörn Holmlund
Telefon
090-786 73 23

Jag är lektor och ämnesföreträdare för  öron-, näs- och halssjukdomar. Jag undervisar på läkarprogrammet och forskar inom området sömnapne. Ledamot i nationella programområdet för ÖNH.

Tomas Jacobsson
Telefon
090-786 91 95
Torbjörn Lind
Telefon
090-786 73 20
Ulrika Nordström
Telefon
090-786 51 57

Jag jobbar i Peter Andersens forskargrupp och forskar om amyotrofisk lateral skleros (ALS), som är en gemensam beteckning för en grupp motorneuronsjukdomar.

Ulrika Ottander
Telefon
090-786 62 63

Jag är gynekolog och tumörkirurg, undervisar på läkarprogrammet och forskar om gynekologisk cancer främst äggstockscancer med fokus på immunologiska mekanismer.

Viktor Grut
Yonas Berhan